Przedmioty kształcenia ogólnego
Pobierz 0.74 Mb.
NazwaPrzedmioty kształcenia ogólnego
strona48/51
Data konwersji27.10.2012
Rozmiar0.74 Mb.
TypWymagania
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   51

Cele przedmiotu


Zapoznanie studentów z determinantami i kierunkami polskiej polityki bezpieczeństwa oraz obronności państwa ujmowanej w kontekście szeroko rozumianego bezpieczeństwa europejskiego.. Zostanie także omówiona rola Polski w systemie bezpieczeństwa europejskiego.


Treści merytoryczne

1. Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Polski. 2. Bezpieczeństwo w stosunkach polsko – niemieckich. Bezpieczeństwo w stosunkach polsko – rosyjskich. 3. Rola NATO w systemie bezpieczeństwa europejskiego. USA wobec NATO, UE i Polski. Unia Europejska wobec wyzwań dla bezpieczeństwa europejskiego. 4. Polska w koalicji antyterrorystycznej. 5. Koncepcje bezpieczeństwa międzynarodowego w kontekście rozprzestrzeniania broni jądrowej. Siły specjalne wobec zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego


Wymagania wstępne

W zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy studenci III roku.


Kadra akademicka

prof. dr hab. Henryk Ćwięk


Metody nauczania

Dyskusja, praca z materiałami źródłowymi, mapami, możliwość wykorzystania środków multimedialnych.

Przedmiot obejmuje 10 godzin, jest realizowany przez 15 tygodni w semestrze.

Metody oceny pracy studenta


Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywność na zajęciach. Przedmiot kończy się zaliczeniem, na którym obowiązuje znajomość omawianej tematyki

Język wykładowy


Polski


Literatura

 1. Bezpiecznie czy niebezpiecznie, red. J. Piątek, R. Podgórzańska, Szczecin 2007.

 2. Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, red. K. Zukrowska, M. Grącik,

 3. Warszawa 2006.

 4. Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian Zagrożenia – Koncepcje - Instytucje, red. R. Kuźniar i Z. Lachowski, Warszawa 2003.

 5. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, red. D. B. Bobrow,

 6. E. Haliżak i R. Zięba, Warszawa 1997.

 7. Bezpieczeństwo państw i narodów w procesie integracji europejskiej, red. W. Śmiałek, J. Tymanowski,

 8. Toruń 2002.

 9. Bezpieczeństwo zewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej, red. T. Jemioła i K. Malak, Warszawa 2002.

 10. Bolechów B., Terroryzm w świecie podwubiegunowym, Toruń 2003.

 11. Borkowski R., Terrroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityk, Toruń 2006.

 12. Creneld M., Zmienne oblicze wojny. Od Marny do Iraku, Poznań 2008.

 13. Edukacja obronna społeczeństwa, red. B. Wisniewski, W. Fehler, Białystok 2006.

 14. Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie, red. S. Parzymies, R. Zieba, Warszawa 2004.

 15. Kitler W., Obrona narodowa w wybranych państwach demokratycznych, Warszawa 2001.

 16. Koziej S., Miedzy piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Toruń 2006.

 17. Kubiak K., Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie, Warszawa 2005.

 18. Kuźniar R., Polityka i siła. Studia strategiczne. Zarys problematyki, Warszawa 2005.

 19. Stosunki miedzynarodowe, red. E. Haliżak, R..Kuźniar, G. Michałowska, S. Parzymies, J. Symonides, R. Zieba, Warszawa 2006.

 20. Konflikty współczesnego świata, red. R. Borkowski, Kraków 2002.

 21. Kwećka R., Gryga M., Siły specjalne w kontekście współczesnych zagrożeń, Warszawa 2002.

 22. Mickiewicz P., Polska droga do NATO. Implikacje polityczne i wojskowe, Toruń 2005.

 23. Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, red. R. Jakubczak, Warszawa 2003.

 24. Polska polityka bezpieczeństwa 1989 – 2000, red. R. Kuźniar, Warszawa 2001.

 25. Polityka zagraniczna RP 1989 – 2002, red. R. Kuźniar, K. Szczepanik, Warszawa 2002.

 26. Sageman M., Sieć terroru, Kraków 2008.

 27. Schlachter D., Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej, Toruń 2006.

 28. Słomczyńska I., Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony, Lublin 2007.

 29. Słownik z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002.

 30. Soroka P., Polistrategia bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. Ujęcie normatywne, Warszawa 2005.

 31. Współczesne bezpieczeństwo, red. W. Fehler, Toruń 2002.

 32. Zięba R., Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony, Warszawa 2005.

 33. Zieba R., Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2005.

 34. Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku, red. W. Malendowski, Wrocław 2003.
Nazwa przedmiotu:

Transformacja ustrojowa krajów Europy Środkowej i Wschodniej (wykład)

Kod przedmiotu:

14.1-16-03-DE/37

Rok studiów, semestr:

3,6 semestr

Typ przedmiotu:

Obowiązkowy

Liczba godzin w semestrze:

10


Liczba punktów ECTS w semestrze:

2
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   51

Powiązany:

Przedmioty kształcenia ogólnego iconA. Przedmioty kształcenia ogólnego

Przedmioty kształcenia ogólnego iconPrzedmioty kształcenia ogólnego

Przedmioty kształcenia ogólnego iconPrzedmioty kształcenia ogólnego, podstawowe I kierunkowe (wspólne dla wszystkich specjalności)

Przedmioty kształcenia ogólnego iconBlok o przedmioty wykształcenia ogólnego

Przedmioty kształcenia ogólnego iconSzkolny zestaw podręczników kształcenia ogólnego

Przedmioty kształcenia ogólnego iconPodstawa programowa kształcenia ogólnego wychowanie

Przedmioty kształcenia ogólnego iconZałącznik nr 4 podstawa programowa kształcenia ogólnego

Przedmioty kształcenia ogólnego iconPodstawa programowa kształcenia ogólnego z historii

Przedmioty kształcenia ogólnego iconZAŁĄcznik nr 2 podstawa programowa kształcenia ogólnego

Przedmioty kształcenia ogólnego iconZałącznik nr 2 podstawa programowa kształcenia ogólnego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom