Koncepcja pracy szkoły I. Charakterystyka szkołY
Pobierz 40.72 Kb.
NazwaKoncepcja pracy szkoły I. Charakterystyka szkołY
Data konwersji28.10.2012
Rozmiar40.72 Kb.
TypCharakterystyka
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY


I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY


    1. Dane ogólne szkoły

Szkoła Podstawowa nr 6 jest placówką masową, zajmuje 47-letni budynek, wyposażony dodatkowo w sale dla klas uczniów z autyzmem oraz z pracownią do nauki języków obcych i pracownią komputerową. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Nowego Sącza.    1. Historia i tradycja szkoły

Szkoła powstała w 1908 r., w pomieszczeniach po stajniach dworu, znajdującego się na terenie Zabełcza. Te pierwsze klasy szkoły później przeniesiono do budynku państwa Bieńków. W 1955r. szkoła mieściła się w dwóch budynkach, w których uczyły się dzieci klas I-VII. Pod koniec lat 50-tych został powołany Komitet Budowy Szkoły w Zabełczu. W październiku 1961 r. Komitet Budowy Szkoły otrzymał decyzję o przekazaniu pod budowę nowej szkoły nieruchomości położonej w obszarze 1ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa. 26 stycznia 1964 r. 152 uczniów kl. I-VII oraz 6 nauczycieli przeprowadziło się do nowego budynku szkoły. Pierwszym kierownikiem szkoły był pan Marian Huczek. W roku szkolnym 1968 /69 r. obowiązki kierownika przejęła pani Maria Kumor. 1 września 1969 r. funkcje kierownika powierzono panu Franciszkowi Rośkowi, który pełnił ją do 30 sierpnia 1988 r. W 1970 r. podjęto kapitalny remont budynku. W latach 1968-88 w czynie społecznym doprowadzono wodę do szkoły, założono centralne ogrzewanie i rozpoczęto budowę nowego skrzydła. Od 1 września 1988 r. do marca 1989 r. szkołą kierowała pani Halina Pamirska.

Od marca 1989 r. funkcję Dyrektora Placówki objęła pani mgr Liliana Gródek. W szkole działały następujące koła i organizacje uczniowskie:

- Samorząd Uczniowski prowadzony od 1988/89 przez mgr Elżbietę Jurkowlaniec;
- PCK prowadzone przez mgr Halinę Stanek;
- LOP prowadzone przez mgr Alicję Sokulską-Wieloch;
- Spółdzielnię Uczniowską prowadziła p. Halina Bryniarska;
- Zespół muzyczny prowadził p. Franciszek Olszowski;
- Koło Teatralne w roku 1990/91 prowadzone przez mgr Roberta Sobola, a w roku 1991/92 przez panią mgr Ewę Ślazyk.

24 stycznia 1990 r. Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o zmianie imienia szkoły. Dotychczasowym Patronem szkoły był Józef Marceli Zemanek. W wyniku plebiscytu, spośród trzech zgłoszonych kandydatów: ks. J. Popiełuszki, J. Słowackiego
i K. Makuszyńskiego - na Patrona szkoły wybrano Księdza Jerzego Popiełuszkę.

24 kwietnia 1993 r. odbyła się uroczystość nadania imienia szkole ks. Jerzego Popiełuszki. 1 września 1997 r. w naszej szkole utworzono klasę I a, do której uczęszczały dzieci autystyczne. Byli to: Bohdan Filas, Joanna Klimek, Maciej Fryc i Przemysław Skrzypiec. 12 grudnia 1998 r. odbyła się uroczystość wręczenia szkole sztandaru. Jego fundatorami byli Rodzice, którzy w uznaniu dorobku szkoły i odnoszących sukcesów ustanowili i przekazali społeczności uczniowskiej sztandar - symbol najświętszych wartości narodu polskiego oraz walki o wolność, godność i dumę narodową.

W roku szkolnym 1999 /2000 została wprowadzona reforma oświaty, reorganizacja naszej szkoły na 6-cio klasową szkołę podstawową, zmiana programów i podręczników.

W grudniu 2000 r. nauczyciele naszej szkoły podczas „Spotkania przy choince” odebrali
z rąk Naczelnika Wydziału Oświaty, pana Waldemara Olszyńskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Jerzego Wituszyńskiego „Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego” decydujące o awansie zawodowym. W czerwcu 2000 r. odeszły ze szkoły klasy VIII.

10 maja 2002 r. odbył się w naszej szkole I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy
o Wielkiej Brytanii i Krajach Anglojęzycznych, którego organizatorem była mgr Agata Pepera-Mróz.

Od 1 września 2003 r. obowiązki dyrektora pełni mgr Halina Stanek. W 2003r. odbyło się uroczyste otwarcie sali informatycznej z udziałem przedstawicieli Oświaty oraz Rady Miasta. W październiku 2004 r. nastąpiło uroczyste otwarcie sali językowej z udziałem przedstawicieli Oświaty oraz Rady Miasta. Ponadto 24 kwietnia 2008 r. miały miejsce uroczyste obchody 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 6 z udziałem Władz Miasta i Kuratorium Oświaty.    1. Lokalizacja

Szkoła położona jest na obrzeżach miasta Nowego Sącza, na malowniczym i pełnym zieleni osiedlu Zabełcze przy ulicy Tarnowskiej. W dzielnicy tej buduje się coraz więcej domów mieszkalnych, sukcesywnie przybywa mieszkańców, a w związku z tym wzrasta liczebność dzieci w szkole.    1. Kadra szkoły

W placówce zatrudnionych jest 21 nauczycieli. Wszyscy tworzą doświadczoną kadrę pedagogiczną posiadającą kwalifikacje zgodne z wykonywanymi przez siebie obowiązkami. Pedagodzy szanują swoich uczniów, tworzą klimat akceptacji
i bezpieczeństwa, odnoszą się z kulturą do wychowanków.

Stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowym Sączu piastuje pani mgr Halina Stanek. Jest ona absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - kierunek nauczanie zintegrowane. Ukończyła również dwa kierunki studiów podyplomowych - Oligofrenopedagogikę oraz Organizację i zarządzenie placówkami oświatowymi. Funkcję Dyrektora pełni od 1 września 2003 roku. Dzięki jej staraniom szkoła zyskała dwie pracownie: informatyczną i językową.


Lekcje prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna:

 • kl.0 - pani mgr Katarzyna Karasek-Chebda

 • kl.1 - pani mgr Krystyna Lach

 • kl.2 - pani mgr Urszula Chowaniec

 • kl.3 - pani mgr Monika Łęczycka - Małek

 • język polski, historia - pani mgr Dorota Bębenek

 • przyroda, plastyka, technika - pani mgr Iwona Osuchowska-Gomulec

 • matematyka, informatyka - pani mgr Ewelina Juryk

 • język francuski - pani mgr Ewelina Krupa

 • język angielski - pani mgr Agata Pepera-Mróz

 • wychowanie fizyczne - pan mgr Stanisław Cebula

 • muzyka - pani mgr Anna Moszycka (studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika)

 • religia - ks. prałat Stanisław Świderski, ks. mgr Mirosław Florek

 • biblioteka - pani mgr Ewelina Bochenek

 • świetlica szkolna –pani mgr Anna Janisz


W szkole utworzone zostały trzy klasy dla dzieci z autyzmem:

I klasa - prowadząca mgr Justyna Stępień

II klasa - prowadząca mgr Iwona Prokop

III klasa - prowadząca mgr Aneta Zarzeka

Religia – prowadząca mgr Dorota Kośkiewicz

Świetlica terapeutyczna – prowadząca mgr Małgorzata Kmiecik

Uczniowie realizują indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dostosowane do ich możliwości i potrzeb. W ramach zajęć edukacyjno-terapeutycznych uczniowie wyjeżdżają na zajęcia z hipoterapii i hydroterapii. Po zajęciach uczniowie mają możliwość skorzystania ze świetlicy terapeutycznej.

Nad dokumentacją szkoły oraz sprawami finansowymi czuwają panie: Dorota Wójs (sekretarz szkoły), Małgorzata Rolka (główna księgowa) i Maria Zygmunt (starsza księgowa).


Nauczyciele nieodpłatnie prowadzą różnorodne zajęcia pozalekcyjne - koła zainteresowań, w których uczniowie zdolni mają możliwość uczestniczenia. Dzieci
o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniowie osiągający niskie wyniki w nauce mogą liczyć na zrozumienie i pomoc nauczycieli. Dla nich szkoła oferuje zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone również nieodpłatne przez nauczycieli zatrudnionych w placówce, a także zajęcia w zakresie terapii logopedycznej.    1. Baza szkoły

Baza szkoły oraz warunki lokalowe spełniają wymagania standardów europejskich. Szkoła dysponuje pięknymi klasami, ogrodem, boiskiem oraz parkingiem. Uczniowie szkoły mają do dyspozycji 6 sal lekcyjnych, bibliotekę, świetlicę szkolną
i środowiskową, salę gimnastyczną niepełnowymiarową oraz 3 sale dla dzieci z autyzmem,
a także pracownię komputerową i pracownię do nauki języków obcych. Pracownia komputerowa i językowa zostały wyposażone w nowoczesne urządzenia i sprzęt komputerowy. Uczniowie mają dostęp do nowoczesnych komputerów i do Internetu oraz pracują na zajęciach za pomocą tablic interaktywnych.    1. Uczniowie

Uczniowie uczą się w siedmiu oddziałach od kl. 0 do kl. VI oraz w klasach nauczania specjalnego. Do szkoły uczęszczają dzieci z obwodu i z poza obwodu. Wszyscy uczniowie
z obwodu realizują obowiązek szkolny. Na terenie obwodu naszej szkoły znajduje się Rodzinny Dom Dziecka, którego wychowankowie są uczniami naszej szkoły. Od 1997r. działają w placówce klasy specjalne, do których uczęszczają dzieci z autyzmem. Dbamy, by zapewnić im optymalne warunki, dzieci otaczane są opieką całej społeczności, a szeroko pojęta integracja wywiera obustronne korzyści, mające ogromny wpływ na kształtowanie młodych charakterów. 1. OTOCZENIE SZKOŁY


Placówka posiada bardzo dobre warunki naturalne, tj. ogród z alejkami spacerowymi, placem zabaw oraz boiskiem. Uczniowie mają możliwość bezpośredniego kontaktu
z przyrodą. W okolicy znajduje się las, rzeka Dunajec oraz zabytkowa aleja dębowa.


Misja:

Naszym zadaniem jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.


„Nie daj się zwyciężyć złu,

ale zło dobrem zwyciężaj”

Bł. ks. J. Popiełuszko

„Dziecko chce być dobre,

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

J. Korczak


Wizja:

W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego.

Jednocześnie wychowujemy uczniów do szacunku, współpracy oraz otwartości na innych, ucząc - obok polskiego - innych języków i kultury. Przygotowujemy uczniów do podejmowania świadomych i odpowiednich decyzji sprzyjających zachowaniu zdrowia, życiu w harmonii z otaczającym środowiskiem przyrodniczym i społecznym.

Atrybuty szkoły:

 1. Nasza szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych dla obywatela Europy.

 2. Szkoła znana jest w środowisku jako placówka dla uczniów z autyzmem oraz oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie.

 3. Radę Pedagogiczną tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy chętnie się dokształcają i doskonalą.

 4. Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona w nowoczesne środki dydaktyczne.

 5. Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.
 1. PRIORYTETY SZKOŁY
    1. Cele ogólne

 1. Wykorzystanie istniejących oraz poszukiwanie nowych możliwości kierowania szkołą i zapewnienia właściwego obiegu informacji.

 2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, organami samorządowymi i pozyskanie ich wsparcia dla realizacji zadań szkoły.
    1. Cele etapowe

 1. Kontynuowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznego pobytu ucznia
  w szkole.

 2. Podejmowanie skutecznych działań, mających na celu stworzenie właściwych warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia.
    1. Cele na najbliższy rok szkolny

 1. Podnoszenie efektywności pracy dydaktycznej.

 2. Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka.

 3. Kształtowanie postaw i nawyków w duchu poszanowania godności człowieka, tradycji chrześcijańskich, narodowych, regionalnych, szkolnych i rodzinnych.

 4. Przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym i tolerancji dla innych.4. Model absolwenta:

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 6:

 • ma poczucie własnej godności i wartości,

 • potrafi zastosować w praktyce wiedzę i umiejętności,

 • jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauk,

 • zna chrześcijańskie korzenie Europy, szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe,

 • odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości, potrafi krytycznie i samodzielnie myśleć, umie przeciwstawić się presji,

 • rozumie innych i potrafi z nimi współpracować,

 • zna i szanuje tradycję związaną z historią i Patronem naszej szkoły, identyfikuje się ze szkolną społecznością,

 • jest otwarty na innych, tolerancyjny, szczery i życzliwy, jest zaradny, odpowiedzialnie podejmuje decyzje dotyczące siebie i innych,

 • jest wrażliwy na piękno przyrody, zna i stosuje działania proekologiczne,

 • dba o własne zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną,

 • ma szacunek dla rodziny i wie, że jest ona najważniejsza dla prawidłowego rozwoju i szczęścia,

 • umie dzielić się swoimi umiejętnościami i doświadczeniami, podejmować pracę grupową i prowadzić otwartą rozmowę,

 • jest aktywny i twórczy, potrafi zaprezentować swoje zdanie, szanując tych którzy mają inne poglądy.
 1. KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY W POSZCZEGÓŁ-NYCH OBSZARACH1. Zarządzanie i organizacja.

 • Odnowienie sal lekcyjnych.

 • Zakup nowych mebli do biblioteki szkolnej.

 • Zainstalowanie tablicy interaktywnej w pracowni nauczania zintegrowanego.

 • Aktualizacja programów komputerowych w pracowni komputerowej i pracowni językowej.

 • Zakupienie kolejnej tablicy interaktywnej do pracowni przyrodniczo-matematycznej.

 • Prowadzenie klas specjalnych dla dzieci chorych na autyzm.

 • Realizacja Programu Rządowego ,,Szklanka mleka” i ,,Owoce w szkole”.

 • Objęcie opieką specjalistyczną przez logopedę uczniów kl.0-3 oraz uczniów klas autystycznych.

 • Wzbogacanie na bieżąco księgozbioru biblioteki szkolnej.

 • Wzbogacenie bazy szkoły o nowe komputery i sprzęt sportowy.

 • Realizacja programu ,,Bezpieczna szkoła”.

 • Zapewnienie uczniom ciepłej herbaty i obiadu – catering.

 • Ścisła współpraca z Radą Rodziców.

 • Współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej.

 • Organizacja nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej.

 • Współpraca z PWSZ w Nowym Sączu w organizacji praktyk studenckich w szkole.

 • Współpraca z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym – Zarządem Osiedla.

 • Aktualizowanie internetowej strony szkoły.2. Wychowanie i opieka • Diagnozowanie sytuacji i potrzeb wychowawczych.

 • Opieka nad dziećmi z orzeczeniami i opiniami z poradni PPP.

 • Organizacja i udzielania pomocy pedagogicznej i psychologicznej oraz logopedycznej uczniom.

 • Sprawdzanie i monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego.

 • Organizacja opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych (świetlica, koła zainteresowań, zajęcia sportowe i zajęcia pozalekcyjne).

 • Organizacja i przygotowanie uczniów do udziału w różnych konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

 • Realizacja działań wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki szkoły.

 • Współpraca z różnymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły (Policja, Straż Miejska, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego, Pałac Młodzieży).

 • Organizowanie Dnia Życzliwości i Samorządności w szkole.

 • Dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie uczniów, zapewnienie stałego nadzoru i właściwej opieki na świetlicy szkolnej, a także podczas zajęć pozalekcyjnych oraz zapewnienie dyżurów na przejściu przez ruchliwą ulicę do szkoły i ze szkoły.

 • Udział uczniów szkoły w różnych formach życia kulturalnego.


3. Kształcenie


 • Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie programów nauczania do ich możliwości i potrzeb.

 • Stosowanie przez nauczycieli różnorodnych metod i form aktywizujących pracę uczniów.

 • Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów przez indywidualne programy dla uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

 • Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania.

 • Analizowanie wyników sprawdzianu – formułowanie i wdrażanie wniosków do dalszej pracy.

 • Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli oraz rodziców.

 • Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania sportowe oraz realizację programów promujących zdrowie.

 • Zapoznanie uczniów i rodziców z ważnymi dokumentami szkoły.

 • Wdrażanie do samorządności poprzez działanie SU.

 • Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki i sztuki.

 • Organizowanie pomocy dla uczniów mających trudności w nauce poprzez prowadzenie zespołów wyrównawczych.

 • Stawianie uczniom jasnych i zrozumiałych wymagań, możliwości wyrażania własnych poglądów, współdziałania grupie i podejmowania decyzji.

 • Zainteresowania uczniów realizowane są poprzez bogatą ofertę kół zainteresowań, utrzymanie szerokiej oferty konkursów szkolnych i pozaszkolnych.

 • Wspierania uczniów poprzez oferowanie bogatej oferty zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, logopedycznych, oraz zajęć z gimnastyki korekcyjnej.

 • Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w szkole poprzez modernizację bazy komputerowej i stwarzanie możliwości do prowadzenia zajęć z różnych przedmiotów - nauczyciele systematycznie podnoszą swoje umiejętności w dziedzinie wykorzystania technologii komputerowej na prowadzonych przez siebie zajęciach.

 • Praca z uczniem zdolnym – funkcjonowanie w szkole zajęć pozalekcyjnych rozwijających indywidualne zainteresowania dzieci (sukcesy naszych uczniów w różnego rodzaju konkursach i turniejach na szczeblu miasta).

 • Edukacja regionalna dotycząca najbliższego środowiska - Dzień Ziemi.

 • Uczestnictwo w kulturze realizowane prze organizacje Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Integracyjnej, wyjazdy na koncerty, spektakle, seanse filmowe, wyjścia do muzeum oraz organizowanie wycieczek edukacyjnych i krajoznawczych.

 • Funkcjonowanie zespołów przedmiotowych, w ramach których nauczyciele dzielą się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Koncepcja pracy szkoły I. Charakterystyka szkołY iconRealizacja głÓwnych standardów pracy szkoły obszar głÓwny: koncepcja pracy szkołY

Koncepcja pracy szkoły I. Charakterystyka szkołY iconKoncepcja pracy zespołu szkóŁ w sobolewie w roku szkolnym 2010/2011 I 2011/2012 Charakterystyka szkoły

Koncepcja pracy szkoły I. Charakterystyka szkołY iconKoncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły I. Charakterystyka szkołY iconKoncepcja pracy szkoły podstawowej nr 58

Koncepcja pracy szkoły I. Charakterystyka szkołY iconKoncepcja pracy szkoły roczny plan pracy

Koncepcja pracy szkoły I. Charakterystyka szkołY iconKoncepcja pracy szkoły podstawowej w sadkowie

Koncepcja pracy szkoły I. Charakterystyka szkołY iconKoncepcja pracy szkoły podstawowej nr 312

Koncepcja pracy szkoły I. Charakterystyka szkołY iconKoncepcja pracy szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły

Koncepcja pracy szkoły I. Charakterystyka szkołY iconKoncepcja pracy szkoły podstawowej im. Włodzimierza Korsaka w jeninie

Koncepcja pracy szkoły I. Charakterystyka szkołY iconKoncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom