1. W imię Ojca I Syna I Ducha Świętego Tak można najprościej modlić się do Niego. Do Boga, co właśnie uśmiecha do nas się I niebo przybliżyć Swym dzieciakom chce /2x. 2
Pobierz 383.88 Kb.
Nazwa1. W imię Ojca I Syna I Ducha Świętego Tak można najprościej modlić się do Niego. Do Boga, co właśnie uśmiecha do nas się I niebo przybliżyć Swym dzieciakom chce /2x. 2
strona3/5
Data konwersji28.10.2012
Rozmiar383.88 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5

Na drodze Cię, Jezu, spotykam


i krzyża ciężkiego dotykam,

więc pójdę za Tobą cichutko,

ulżyć choć trochę Twym smutkom.


Stacja l

Stoisz tak cicho - a ludzie krzyczą,

Bola złe słowa – Cię wciąż od nowa.


Stacja II

Ciężki od grzechów - całego świata

Wziąłeś w ramiona – krzyż, tak jak brata.


Stacja III

Upadłeś ciężko – zbiłeś kolana

Kamienie płaczą – kropla krwi Pana.


Stacja IV

Staje na drodze – łzami zalana

Matka nas wszystkich – i Matka Pana.


Stacja V

Pójdę z Szymonem – i krzyż poniosę

Może odpoczną – Twe nogi bose.


Stacja VI

A Weronika - chustą swą białą

Twarzy dotyka - by mniej bolało.


Stacja VII

Znowu upadłeś - i wstać ci trudno.

całujesz ziemię - od grzechów brudną.


Stacja VIII

Co mówisz Jezu - tym, którzy płaczą?

Niech swoje grzechy - najpierw zobaczą!


Stacja IX

Jak mam Ci pomóc – gdy wstać nie możesz?

Tak mi jest przykro – że płaczesz Boże!


Stacja X

Tobie, co dałeś – ludziom świat cały

Oni Ci szaty – nawet zabrali.


Stacja XI

Przybili Ci ręce – co chciały przytulić,

Wszystkich do siebie – gwoźdźmi przekłuli.


Stacja XII

Ciemno się robi - gdy Ty umierasz

A ty już niebo - krzyżem otwierasz.


Stacja XIII

Krzyż został pusty – wyschły krwi krople,

Lecz oczy Matki – od łez wciąż mokre.


Stacja XIV

Cicho jest w grobie - jak w środku nocy.

Pojutrze Jezus - wszystkich zaskoczy!


Stacja XV

Jezus zmartwychwstał - w ciszy, o świcie

Abyśmy mieli – w Nim nowe życie. 1. HOSANNA


1. Hosanna! Hosanna! Hosanna na niebiosach!
Hosanna! Hosanna! Hosanna na niebiosach!
Sławić chcemy Cię wciąż,

Z radością i czcią;

Wywyższony bądź, Boże nasz!

Hosanna niechaj ciągle brzmi!

2. Chwała! Chwała! Królowi królów chwała, cześć! (x2)
Sławić chcemy Cię wciąż,

Z radością i czcią; Wywyższony bądź Boże nasz! Królowi królów chwała, cześć!


 1. RADOŚĆ TCHNIJ


1. Radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił,
Radość tchnij, proszę, w serce me.
Radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił,
Bym Cię zawsze chwalił, Panie mój.

Ref. Śpiewaj: Hosanna, śpiewaj: Hosanna,

Śpiewaj Panu, który Królem jest.

Śpiewaj: Hosanna, śpiewaj: Hosanna,

Śpiewaj Panu cały dzień. /2x

2. Pokój tchnij w serce me, bym odpoczął,
Pokój tchnij, proszę, w serce me.
Pokój tchnij w serce me, bym odpoczął,
Bym w spoczynku nawet chwalił Cię.

3. Miłość tchnij w serce me, abym służył,
Miłość tchnij, proszę, w serce me.
Miłość tchnij w serce me, abym służył,
Bym swą służbą także chwalił Cię. 1. OTO JEST DZIEŃ


Oto jest dzień, /2x który dał nam Pan /2x
Weselmy się /2x i radujmy się w nim. /2x
Oto jest dzień, który dał nam Pan
Weselmy się i radujmy się w nim.
Oto jest dzień, oto jest dzień który dał nam Pan.


 1. ZMARTWYCHWSTAŁ JEZUS NASZ PAN

Vive Jesus, El Senor, x4

El vive, El vive! El vive, vive,

Vive Jesus, El Senor. X2


Zmartwychwstał Jezus nasz Pan, x4

On żyje, On żyje, On żyje! Żyje!

Zmartwychwstał Jezus nasz Pan.


 1. JEZUS ZWYCIĘŻYŁ


1.Jezus zwyciężył, to wykonało się

Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc

Jezus jest Panem, o alleluja,

Po wieczne czasy Królem królów jest.


Jezus jest Panem /4x

Tylko Jezus jest Panem

Jezus jest Panem

On jest Panem ziemi tej


2. Jezus zwyciężył, niech każdy o tym wie

że szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc.

Jezus jest Panem, o alleluja.

Po wieczne czasy Królem królów jest. 1. BÓG NIE UMARŁ


Bóg nie umarł, Jezus żyje /3x

daj Mu ręce swe,

daj Mu nogi swe,

daj Mu serce swe

daj Mu duszę swą,

On Twoim Panem jest.


 1. ALLELUJA …


1. Alleluja miłość Twa,
jak blask słońca nad nami wciąż trwa
Alleluja, niech biją dziś dzwony,
Niech wielbi Cię cały świat, alleluja

2. Alleluja, płynie pieśń,
Więc wraz z nami ku niebu ją wznieś
Alleluja! Niech biją dziś dzwony,
Niech wielbi Cię cały świat, alleluja. 1. KOŚCIÓŁ TO NIE TYLKO DOM


1. Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota,
Kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota.
Jedno serce, jedna dusza, to jest serc wspólnota.

2. Gdzie się zbierze dwóch lub trzech, dobro mając na celu,
Tam przebywa Chrystus żywy, tworząc jedność z wielu,
Jedno serce, jedną duszę, tworząc jedność z wielu.

3. Kto się dzieli tym, co ma z potrzebującymi,
Ten wypełnia Ewangelię, niebo czyni z ziemi,
Jedno serce, jedną duszę, niebo czyni z ziemi. 1. CHWALMY PANA I ŚPIEWAJMY


Chwalmy Pana i śpiewajmy: Alleluja!

Alleluja! Alleluja!


 1. CHCĘ WYWYŻSZAĆ IMIĘ TWE


Chcę wywyższać Imię Twe

Chcę zaśpiewać Tobie chwałę

Panie dziś raduję się

Bo przyszedłeś, by mnie zbawić

Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie

Na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług

Z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty

Chcę wywyższać Imię Twe


 1. KRÓLUJ NAM CHRYSTE


1. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,

To nasze rycerskie hasło.

Ono nas zawsze prowadzić będzie

I świecić jak słońce jasno.


2. Naprzód przebojem młodzi rycerze,

Do walki z grzechem swej duszy.

Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,

Z nim bój nasz zastęp wyruszy.


3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie,

Podnosząc w górę swe czoła.

Przed nami życie rozkwita w wiośnie,

Odważnie, bo Jezus woła. 1. MARYJO, ŚLICZNA PANI


1. Maryjo, śliczna Pani,
Matko Boga i ludzi na ziemi,
Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie,
Która wiedzie nas do Boga w Jego raj


Ref. Maryja, ave Maryja,

U Boga nam wybłagaj zdroje łask,
By świat lepszy był, by w miłości żył.
O Maryjo, miej w opiece dzieci swe.


2. Maryjo, śliczna Pani,
Świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy,
W sercach ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach.
Usłysz, Pani, błaganie, pomóż nam.


 1. KIEDY RAZEM SIĘ SCHODZIMY


1.Kiedy razem się schodzimy na łamaniu tego chleba,
Twoją Jezu śmierć głosimy oczekując przyjścia Twego.

Ref. Uczta Pańska jest pamiątką tej Wieczerzy przed wiekami,
Kiedy Jezus w noc ostatnią w ręce ludzkie był wydany.

2.Ludzkim sercom się powierzył, bo do końca umiłował,
Aby człowiek tu na ziemi nosił w sobie życie Boga.

3.Sławmy Ciało Chrystusowe z Matki czystej narodzone,
Które za nas ofiarował na swym krzyżu umęczone.

4.Za przykładem swego Pana, czyńmy razem dziękczynienie,
Niechaj nowe przykazanie serca nasze tu przemieni.

5. Uczto święta, uczto Boska, ty napełniasz duszę łaską,
Życie, które nie zna końca już przed nami dziś odsłaniasz.

6. Świętą Chleba tajemnicę głośmy sercem i ustami,
Ten posiłek daje życie w Dom Ojcowski nas prowadzi.


 1. WYKRZYKUJCIE BOGU


Ref.: Wykrzykujcie Bogu, wykrzykujcie Królowi,

klaszczcie w dłonie i hymny śpiewajcie. (2x)


1. Pan najwyższy, straszliwy - jest Królem całej ziemi.

On poddaje nam narody - jest Królem całej ziemi;

ludy rzuca pod stopy, - jest Królem całej ziemi.

Bóg Abrahama!!!


2. Wybrał dla nas dziedzictwo, - jest Królem całej ziemi.

On nas bardzo miłuje, - jest Królem całej ziemi.

Śpiewajcie Mu, śpiewajcie, - jest Królem całej ziemi.

Bóg Abrahama!!!


3. On zasiada na tronie, - jest Królem całej ziemi.

możni świata hołd Mu złożą, - jest Królem całej ziemi,

bo do Niego należą, - jest Królem całej ziemi.

Bóg Abrahama!!!


 1. TY WSKAZAŁEŚ DROGĘ DO MIŁOŚCI


1.Ty wskazałeś drogę do miłości, Ty Panie,
Ty zmieniłeś świat swym zmartwychwstaniem, Ty Panie, Panie!
Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się,
Tylko Ty, Panie tylko Ty. /2x

2.Ty oddałeś życie za nas wszystkich, Ty Panie,
I dlatego jesteś tak mi bliski, Ty Panie.
U Twych stóp cały świat, Ty wiesz, co czeka nas,
Tylko Ty, Panie, tylko Ty. /2x

3.W moim sercu jesteś w dzień i w nocy, Ty, Panie,
Choć mym oczom jesteś niewidoczny, Ty, Panie.
Tylko Ty jeden wiesz... 1. MIŁOŚĆ TWA


Miłość Twa od najwyższych gór wyższa jest,

Wielka jest wierność Twa, do nieba sięga wzwyż.
Miłość Twa, głębsza niż ocean bez dna,

Wielka jest wierność Twa, gdy do mnie zniżasz się.


 1. UBI CARITAS


Ubi caritas et amor,

Ubi caritas Deus ibi est.


Tam gdzie miłość jest i dobroć,

tam gdzie miłość jest, tam mieszka Bóg.


 1. SERCEM KOCHAM JEZUSA


1. Jest jedno Imię drogie mi,

Najdroższe w świecie tym.

Muzyką słodką to Imię brzmi

Wpisane w sercu mym.


Ref: Sercem kocham Jezusa,/2x

Zawsze będę Go kochał,

On pierwszy ukochał mnie.


2. Miłością dzieje głosi mi,

Miłością aż po Krzyż.

osładza wszystkie moje dni,

Do nieba wiedzie wzwyż.


3. To Jezus mój Zbawiciel, Pan,

To o Nim śpiewać chcę.

On nam zbawienie wszystkim dał,

Miłuje także cię. 1. CHODZIŁEŚ PANIE


1. Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek,

Jak człowiek serce i dwie ręce miałeś,

To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi,

Jak chleb powszedni dawałeś.

I ludzie biorą ten chleb z Twoich dłoni,

Bo One dają wciąż, tak jak dawały,

Więc w Swoje ręce weź mnie o Panie,

Jak dar, bo Twój jestem cały.


Ref. Daję Ci serce moje Panie,

Daję Ci silne ręce moje,

Dodawaj sił im nieustannie,

By udźwignęły świat (ku Tobie)


2. Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek,
Jak człowiek, serce i dwie ręce miałeś.
To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi,
Jak chleb powszedni dawałeś.
O Panie naucz człowieka tej sztuki,
By sercem patrzył, miłował i bronił.
To Ty do świata wyciągasz ramiona,
Miłość podajesz na dłoni.


 1. W LEKKIM POWIEWIE


1. W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie /x2

Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień

Ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie

Ale w lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą.


2. W kruszynie chleba …..


3. W drugim człowieku ….. 1. PANIE BOŻE DLA CIEBIE ŚPIEWAM


Panie Boże dla Ciebie śpiewam

I klaszczę w moje małe łapki.

Panie Boże posłuchaj jak śpiewam

I zobacz, jaki jestem gładki.

Chcę Ci dziękować Boże Drogi,

Za obie moje zdrowe nogi,

I za piegi, za buzię pyzatą,

I za to, że jesteś moim Tatą.


 1. OFIARUJĘ TOBIE PANIE MÓJ


Ofiaruję Tobie Panie mój

całe życie me

cały jestem twój, aż na wieki.

Oto moje serce, przecież wiesz

Tyś miłością mą

jedyną jest.


 1. IMIĘ PANA CHWALIMY WCIĄŻ


Imię Pana chwalimy wciąż / x3

Najwyższy On

Bo Imię Pana jest mocną twierdzą

Z radością biegniemy, by chwalić Go.


 1. OTO CHLEB I WINO


Oto chleb i wino

Na ołtarzu Pana

Chrystus się przemienił

By być pokarmem dla nas. 1. JESTEŚ KRÓLEM


Jesteś królem,

jesteś królem
Krolem jest Bóg / 2x
Podnieśmy wszyscy nasze serca,

podniesmy wszyscy nasze dłonie,
Stawajmy przed obliczem Boga,
wielbiąc Go .


 1. TAKI DUŻY, TAKI MAŁY


Ref: Taki duży taki mały może Świętym być

Taki gruby taki chudy może Świętym być

Taki ja i taki ty może Świętym być

Taki ja i taki ty może Świętym być


1. Święty kocha Boga życia mu nie szkoda

Kocha Bliźniego jak siebie samego

Święty kocha Boga życia mu nie szkoda

Kocha Bliźniego jak siebie samego


2. Kto się nawróci ten się nie smuci

Każdy Święty chodzi uśmiechnięty

Tylko nawrócona jest zadowolona

Każda Święta chodzi uśmiechnięta


3. Nic nie potrzebuje zawsze się raduje

bo święta załoga kocha tylko Boga /x2


4. Gdzie można dzisiaj Świętych zobaczyć

są między nami w szkole i w pracy /x2 1. WSZYSTKIE MOJE TROSKI


1. Wszystkie moje troski i kłopoty

w Twoje ręce składam, Panie mój.

Bardzo cieszę się, że właśnie nas wybrałeś,

byśmy idąc nieśli Imię Twe. /2x


2. Zawsze chciałem zostać apostołem,

było to pragnieniem w życiu mym.

Gdy odejdziesz, to napiszemy Ewangelię,

aby Imię Twe znał cały świat. /2x


 1. CZY WY WIECIE ŻE JESTEŚCIE ŚWIĄTYNIĄ


Czy wy wiecie, że jesteście świątynią?

Czy wy wiecie, że jesteście świątynią?
Czy wy wiecie, że jesteście świątynią?
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.


Ref: Pełni mocy, wdzięczności i chwały.
Pełni mocy, wdzięczności i chwały.
Pełni mocy, wdzięczności i chwały.
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.


Tak, my wiemy, że jesteśmy świątynią.
Tak, my wiemy, że jesteśmy świątynią.
Tak, my wiemy, że jesteśmy świątynią.
Świątynią, w której mieszka Święty Duch. 1. BOŻA RADOŚĆ JAK RZEKA


1. Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka,

Boża radość wypełnia duszę mą.

Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka,

Boża radość wypełnia duszę mą.

2. Boża miłość jak rzeka...

3. Boży pokój jak rzeka...

4. Boża radość jak rzeka,


 1. GDY BOŻY DUCH WYPEŁNIA MNIE


1. Gdy Boży Duch wypełnia mnie,

jak Dawid śpiewać chcę!

Jak Dawid, jak Dawid,

jak Dawid śpiewać chcę! /2x

2. Gdy Boży Duch wypełnia mnie,

Jak Dawid klaskać chcę...

3. Gdy Boży Duch wypełnia mnie,

Jak Dawid wielbić chcę...

4. Gdy Boży Duch wypełnia mnie,

Jak Dawid skakać chcę...


 1. GDY SCHODZIMY SIĘ


Gdy schodzimy się,

niech Święty Duch w nas działa

Gdy schodzimy się, by wielbić imię Twe.

Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte,

Błogosławisz, boś obiecał to.

Błogosławisz mocą swą. 1. BÓG KOCHA MNIE TAKIEGO, JAKIM JESTEM


Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem,

Raduje się każdym moim gestem.

Alleluja, alleluja, Boża radość mnie rozpiera!


 1. JESTEŚMY JEDNYM CIAŁEM W CHRYSTUSIE


Jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie,

Chociaż tak wielu nas jest.

Jezus jedną wiarę daje nam

I w niej łączy wszystkich nas.

Jedną nadzieję daje nam,

Jedyny Ojciec – Bóg.


 1. JEZUS O PORANKU


Jezus, /3x o poranku

Jezus i w południe

Jezus, /3x gdy zapada zmrok.

(kochaj Go…wielbij Go…śpiewaj Mu…)


 1. NIECH MIŁOŚĆ TWOJA, PANIE


Niech miłość Twoja, Panie, strzeże mnie.

Pieśnią chcę chwalić Imię Twe

I z dziękczynieniem sławić Cię.


 1. SPOCZNIJ NA NAS, DUCHU PANA


Spocznij na nas, Duchu Pana,

Duchu mądrości i rozumu,

Duchu poznania i bojaźni Bożej,

Duchu miłości i mocy. /2x 1. ZOBACZCIE JAK WIELKĄ MIŁOŚCIĄ


1. Zobaczcie jak wielką miłością

obdarzył nas Ojciec.

Ref. Śpiewajmy dobremu Bogu:

Alleluja. /2x

2. On nazwał nas swymi dziećmi

i rzeczywiście nimi jesteśmy.

3. Wiemy, że gdy się objawi,

będziemy do Niego podobni.


 1. DROGA DO NIEBA

 

1. Chciałbym odnaleźć drogę,

Do skarbu prawdziwego,

Do skarbu, który nasyca,

I nie chcesz już innego.


Ref.: Jak odnaleźć drogę

Dla mnie i dla ciebie.

Skarbów nie ma na ziemi,

Są ukryte w niebie.

W niebie.


2. Jak odnaleźć drogę,

Jak żyć, co robić trzeba,

Chodź, pokażę ci drogę,

Pokażę ci drogę do nieba.


3. Pan wybiera dla siebie

Tych, którzy mówią o niebie.

Pomagaj im święty Janie,

Odpowiadać na to wezwanie. 1. O ŚWIĘTYM MIKOŁAJU


1. Płatki śniegu jak białe anioły

Opadają wolniutko na ziemię.

Wszystkie dzieci spragnione dobroci

Mają ciche grudniowe marzenia.

My pragniemy by Święty Mikołaj

Przybył do nas w asyście aniołów,

By przytulił i nas obdarował,

By pocieszył gdy trzeba i pomógł.


Ref: Dajesz nam tak wiele

Jesteś przyjacielem – Mikołaju./2x


2. Przytuleni do okien tęsknimy

Do poduszki chowamy życzenia.

Płatki śniegu cierpliwie liczymy

Aż się spełnią dziecięce pragnienia.

My pragniemy by święty Mikołaj

Przybył do nas w asyście aniołów.

By przytulił i nas obdarował,

By pocieszył gdy trzeba i pomógł.


Ref: Dajesz nam tak wiele

Jesteś przyjacielem – Mikołaju./8x 1. OTO PAN BÓG PRZYJDZIE


Oto Pan Bóg przyjdzie,
z rzeszą Świętych nam przybędzie.
Wielka światłość w dzień ów będzie.
Alleluja, Alleluja. 1. MARANA THA, PRZYJDŹ JEZU PANIE


Marana tha, przyjdź Jezu Panie

w swej chwale do nas zejdź!
Marana tha, usłysz wołanie,
gdy się wypełnią wieki!

1. Jak rosy chłód na spragniony grunt,
jak dobry chleb na głodnego dłoń.

2. W Kościele Twym, gdzie dajesz się nam,
przez Ciała Krwi tajemniczą moc.

3. Gdy miłość swą okażemy w krąg,
przychodzisz już dziś na ziemię swą.


 1. DO NAZARETU


Do Nazaretu, gdzie Jej dom,

z obłoków przybył Boży Gość.
I przed Maryją kłania się
Boży Posłaniec Gabriel.

Ref.: Pozdrowiona bądź,
Ciebie kiedyś prosił Bóg;
zechciej Matką Jego być,
Jezusowi daj swój dom.

2. Maryja rzekła w sercu swym:
Niech wola Pana spełni się!
I pośród ludzi dzięki Niej
zamieszkał Jezus, Boży Syn.

3. Elżbieta kornie skłania się,
z radością wita krewną swą:
Ty, co Mesjasza niesiesz nam,
błogosławiona zawsze bądź.


 1. E BATA AKETE NI-KWE


KOLĘDNICY MISYJNI 2009


Chrońmy życie wszystkich dzieci, ono skarbem jest.

Ref. E bata akete ni-kwe


Każde życie jest od Boga, a więc ceńmy je.


Ref. E bata akete ni-kwe 5x


Bóg z miłością na świat patrzy,
o nas troszczy się.


Ref. E bata akete ni-kwe


Nie zostawia nas samymi,
Ojcem naszym jest.


Ref. E bata akete ni-kwe 5x


Za żadne pieniądze świata,
życia nie da kupić się.
Każdy darmo dostał je od Boga,

On tak hojny dla nas jest.
Uśmiech dzieci jest jak słońce,
mały człowiek wielki skarb.
Ja i ty, ty i ja,
siostra i brat.


Ref. E bata akete ni-kwe 4 x 1. SKRZYPI WÓZ


1. Skrzypi wóz, wielki mróz, wielki mróz na ziemi (2x)   
    Trzej królowie jadą, złotą mirrę kładą                       
    Hej, kolęda, kolęda.

2. A komuż takiemu?  Dzieciątku małemu. (2x)             
    Cóż to za Dzieciątko, musi być Paniątko                 
    Hej, kolęda, kolęda. (2x) 

3. To Jezus maluśki, to Dzieciątko krasne. (2x)
    Cichutkie, malutkie, jak słoneczko jasne.
    Hej, kolęda, kolęda.

4. Pasterze na lirze, na skrzypeczkach grali (2x)
    W tę stronę do szopy prędko przybiegali.
    Hej, kolęda, kolęda.

5. Pójdę ja do Niego, poproszę od Niego (2x)
    Daj nam Boże Dziecię, pokój na tym świecie
    Hej, kolęda, kolęda. 1. ŚLICZNA GWIAZDA


1. Śliczna gwiazda wschodzi nam
    Już na niebie światłem lśni
    Bo w Betlejem przyszedł Pan
    Jezus się narodził dziś!
Ref.: Panie Jezu, Boża radość tak nastaje
        Bo Ty jesteś z nami już.
        I przed żłóbkiem serce moje drży, o Panie
        Tak ze szczęścia, Boże mój. (2x)
2. Aniołowie grają Mu,
    Pastuszkowie niosą cześć.
    I ja Tobie, Jezu mój
    Serce moje daję też.
3. W ten narodzin wielki dzień,
    Świat niech złoży Bogu cześć,
    By nie było lęku, łez
    Lecz, by Pokój ku nam szedł.


 1. ŚWIEĆ GWIAZDECZKO


1. Zaprowadź mnie prosto do Betlejem
Zaprowadź mnie gdzie Bóg narodził się
Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się
Nie mogę spóźnić się


Ref. Świeć gwiazdeczko mała świeć /

Do Jezusa prowadź mnie / 2 x


2. Narodził się Bóg zstąpił na ziemię
Narodził się by uratować mnie
Narodził się i nie zostawił mnie

I nie zostawił mnie


3. Czekają tam Józef i Maryja
Śpiewają nam, śpiewają „gloria"
To „gloria", święta historia
Święta historia.


 1. SZYMONIE CYRENEJCZYKU


Szymonie Cyrenejczyku / x 2


Weź z Chrystusem krzyż

Brzemię naszych win.

Byśmy i my w zbawieniu

udział mogli mieć.

Weź z Chrystusem krzyż

Brzemię naszych win.

Byśmy umieli znaleźć

W nim życia sens.


Zatrzymaj się współczesny człowieku / x 2


Weź z Chrystusem krzyż...


Nie pytaj już, co mogę uczynić / x 2


Weź z Chrystusem krzyż...


 1. NAUCZ MNIE MIŁOŚCI KRZYŻA


Naucz mnie miłości krzyża / x2

Wciąż umierać z Tobą Baranku

Naucz mnie miłości krzyża / x2

We krwi Twojej płukać szaty Baranku 1. SYN MARNOTRAWNY


Pustą, samotną drogą,

Z sercem ciężkim od win

I ze spuszczoną głową,

Szedł marnotrawny syn.


Wróć, synu, wróć z daleka,

Wróć, synu, wróć, Ojciec czeka.


I wychodzi na drogę, i wygląda stęskniony.

Czy nie wracasz do domu.

Tyle razy odchodzisz, i powracasz skruszono,

A On zawsze dla ciebie

Ma otwarte ramiona.

Roztrwoniłeś swą miłość,

Z pustym sercem powracasz,

A On tobie przebacza.

I wychodzi naprzeciw

Serce Ojca zbolałe,

Wreszcie synu, wróciłeś,

Tak czekałem.


Wróć, synu, wróć z daleka,

Wróć, synu, wróć, Ojciec czeka.

Wróć, jeszcze czas, nie zwlekaj,

Jak długo jeszcze każesz czekać. 1. DROGA KRZYŻOWA – ŚPIEWANA


1. Słucha Pan Jezus sądu Piłata

I sam chce umrzeć za grzechy świata

Jakiś Ty dobry Jezu kochany

Że chcesz być dla nas ukrzyżowany.


2. Bierze Pan Jezus Krzyż na ramiona

i na tym krzyżu za ludzi skona.

Umrzeć na Krzyżu, Jezu, Ci trzeba,

by nam otworzyć bramę do nieba.


3. Pan Jezus pada pod ciężkim Drzewem,

kaci Go biją i ciągną z gniewem.

Za to, że cierpisz, Jezu, tak srodze,

chcę iść za Tobą w Krzyżowej drodze.


4. Matka Najświętsza Syna spotkała,

z wielkiego smutku bardzo płakała.

Nie płacz, Panienko Najświętsza, więcej,

Kocha Cię każde serce dziecięce.


5. Nieść krzyż pomaga Szymon z Cyreny,

jakby Ci ulżyć, Jezu, już wiemy.

Kiedy pomogę innym w potrzebie,

przyjmij to, Jezu, jakby dla Ciebie.


6. Klęka przed Panem i Weronika,

podaje czyste płótno ręcznika.

A na Nim twarz się odbija święta,

daj niech Twą mękę zawsze pamiętam.


7. Upada Jezus już po raz drugi,

biją Go kaci, Piłata sługi.

By Cię pocieszyć, Jezu kochany,

posłucham starszych: Taty i Mamy.


8. Święte niewiasty wyszły na drogę,

płaczą, że Panu pomóc nie mogą.

Już się poprawię, źle robić nie chcę,

by Twoje Jezu, pocieszyć serce.


9. Trzeci raz Jezus na drodze pada,

bije Go, ciągnie katów gromada.

Więc obiecuję, Jezu mój, Tobie,

że innym dzieciom krzywdy nie zrobię.


10. Stoi Pan Jezus odarty z sukni,

o jakże cierpi, jak bardzo smutny.

To za nieskromne słowa i czyny

cierpi tak bardzo Jezus niewinny.


11. Godzina śmierci już się przybliża.

Kaci przybiją Pana do krzyża.

Kiedy tak cierpisz, Jezu kochany,

całuje Twoje Najświętsze Rany.


12. Jezus przebite wyciąga Ręce,

umiera za mnie w okropnej męce.

Więc gdy do złego chęć mnie ogarnie,

przypomnę coś Ty wycierpiał dla mnie.


13. Zdejmują z Krzyża Najświętsze Ciało,

by na dzień święty nie pozostało.

Dziękuje Tobie, Jezu kochany,

za Twoją Mękę, za Twoje Rany.


14. Leży Pan Jezus umarły w grobie,

Matka Bolesna płacze w żałobie.

Spraw to, o Matko Niepokalana,

niechaj nie smucę Jezusa Pana. 1. PSALM 148


Ref: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!,

1. Niech zabrzmi, Panu, chwała w niebiosach,

Na wysokościach cześć niech oddadzą!

Wielbijcie, Pana, Duchy Niebieskie,

Wielbijcie, Pana, Jego zastępy?


2. Słońce, księżycu, wielbijcie Pana,

Gwiazdy świecące, wielbijcie Pana,

Niebiosa niebios, wielbijcie Pana,

Wody podniebne, wielbijcie Pana!


3. Niech wszyscy wielbią Imię Pana.

Bo Jego słowo stwarza wciąż wszystko,

Bo tylko Jego Imię jest wzniosłe,

Niechaj na wieki brzmi jego chwała!


4. On daje siłę swemu ludowi,

Z prochu podnosi swoich przyjaciół,

jest Bogiem bliskim dla Izraela,

Swoich wybranych On sam umacnia.


5. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza,

Jego Synowi, który jest Panem,

Duchowi, który w nas zamieszkuje,

Przez wszystkie wieki wieków. A m e n ! 1. OTO SĄ BARANKI MŁODE


Ref: Oto są baranki młode, oto ci, co zawołali alleluja!

Dopiero przyszli do zdrojów, światłością się napełnili,

Alleluja, alleluja!


1. Na Baranka Pańskich godach,

W szat świątecznych czystej bieli,

Po krwawego morza wodach

Nieśmy Panu pieśń weseli.


2. W swej miłości wiekuistej

On nas swoją Krwią częstuje,

Nam też Ciało swe przeczyste

Chrystus kapłan ofiaruje.


3. Na drzwi świętą Krwią skropione

Anioł mściciel z lękiem wziera,

Pędzi morze rozdzielone,

Wrogów w nurtach swych pożera.


4. Już nam Paschą Tyś, o Chryste,

Wielkanocną też ofiarą,

Tyś Przaśniki nasze czyste

Dla dusz prostych z szczerą wiarą.


5. O Ofiaro niebios święta,

Ty moc piekła pokonywasz,

Zrywasz ciężkie śmierci pęta,

Wieniec życia nam zdobywasz.


6. Chrystus piekło pogromiwszy

Swój zwycięski znak roztacza,

Niebo ludziom otworzywszy

Króla mroków w więzy wtłacza. 1. ZMARTYWCHWSTAŁ PAN


Ref: Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc

Nie umrę, nie- lecz będę żył, Bóg okazał swą moc.

Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią – wejdź!

Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć.


  1. Dzięki składajmy Mu, bo wielka jest Jego łaska

Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku

Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić

Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł aby nas zbawić.


  1. Lepiej się uciec do Pana, niż zaufać książętom

Pan, moja moc i pieśń, podtrzymał gdy mnie popchnięto

Już nie będę się bał, cóż może zrobić mi śmierć?

Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń.


  1. Odrzucony Pan, stał się kamieniem węgielnym

Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym

Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona.

Tańczmy dla Niego dziś, prawica Pańska wzniesiona 1. PRZYJACIEL
 1. Gdy w potrzebie jest przyjaciel i bezsilny wobec zła

Kiedy smutki zabierają mu nadzieję,

Gdy się lęka, coś go dręczy, i nie może spać,

Łza się kręci, źle się dzieje.


Ref: Wtedy jest potrzebny ktoś,

komu można zaufać!

Wtedy jest potrzebny ktoś,

komu można uwierzyć! 1. Gdy w uśmiechu brak radości a w rozmowie słów,

Słońce szybciej zachodzi.

W sercu ciemność się panoszy, a na drogach strach,

Ktoś znajomy zawodzi. 1. DZIECKIEM BOŻYM JESTEM JA


Ref: Dzieckiem Bożym jestem ja, la, la...

1. Ojciec Bóg kocha nas, miłość swą zsyła nam,

Któż jak On wielkim jest, któż jak On miłość ma

Święty Bóg Ojciec nasz, co dzień ma hojną dłoń,

Kocha nas dzieci swe mimo grzechów, mimo wad


2. Ojciec Bóg Syna dał, jako dar grzesznych nam,

Jezus - Bóg zniżył się, Jezus - Brat zbawił nas.

Poprzez krzyż grzechy starł, życie dał, radość wzniósł,

Zmartwychwstał jako Pan, On jedyną drogą nam.


3. Słońce mam w sercu swym, bowiem Pan kocha mnie,

Cieszę się, śpiewam wciąż, bowiem Pan kocha mnie,

Któż mi dał tyle łask, przyjaźń swą, szczęścia moc,

Któż jak Bóg, któż jak Pan, tak pokochał pięknie mnie. 1. CZCIJMY JEZUSA


Czcijmy Jezusa czcijmy Go - (4x)

Powstał z martwych - (2x)

i On żyje na wieki już

Powstał z martwych - (2x)

Więc razem się radujmy

Świętując zmartwychwstania ten dzień. 1. PAN JEST PASTERZEM MOIM


Pan jest Pasterzem moim,

niczego mi nie braknie,

na zielonych niwach pasie mnie.

Nad spokojne wody mnie prowadzi

i duszę mą pokrzepia,

i wiedzie mnie ścieżkami

sprawiedliwości Swojej.

Choćbym nawet szedł ciemną doliną,

zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną,

laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. 1. CHWALĘ MOJEGO BOGA


Chwalę mojego Boga, całym swoim sercem

I cieszę się, jestem wesół Panie w Tobie. Alleluja – 2x 1. BO GÓRY MOGĄ USTĄPIĆ


Bo góry mogą ustąpić,

bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać - /2X

Ale miłość moja, miłość moja

nigdy nie odstąpi od ciebie,

mówi Pan, mówi Pan. 1. PODNIEŚ MNIE JEZU


Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca. /2x

Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia.

Amen, amen /2x 1. UKAŻ MI PANIE SWĄ TWARZ


Ukaż mi, Panie, swą twarz, daj mi usłyszeć Twój głos,

Bo słodki jest Twój głos i twarz pełna wdzięku,

Ukaż mi Panie swą twarz. 1. U PANA DZIŚ


U Pana dziś zostawiam troski swe,

Oddaję Mu, On chętnie ciężar mój chce nieść.

Składam go u Jego stóp i ulgę czuję znów

Moje zwątpienia, strach u Pana składam dziś. 1. POZDRAWIAM CIEBIE MATKO
 1. Pozdrawiam Ciebie, Matko, mistrzyni moich dróg.
  Pozdrawiam Ciebie, Pani, nadziejo moich próśb.
  Pozdrawiam Cię, Królowo, w swe dłonie weź nasz los.
  I wspieraj, byśmy zawsze nieśli miłości ton.


Ref. Ave Maryja, woła cały świat,
Ave Maryja, Matko Boga i nas. /2x

2. Niech w sercach naszych zabrzmi dla Ciebie Ave pieśń.
Niech maj trwa dla nas zawsze, w nim wzrasta Twoja cześć.
Niech nigdy nie ustanie pozdrowień Ave moc.
Ty naszym hymnem stań się, pragnieniem naszym bądź. 1. HYMN O MAMIE I TACIE


Ref. Dziękuję. Całuję. Kocham Cię nad życie.

Dziękuję. Całuję. Kocham Cię.


 1. Mamo, w Tobie mój początek.

Ref. Dziękuję…..

 1. Mamo, ogrodzie miłości.

 2. Mamo o radosnych oczach.

 3. Mamo płacząca, tuląca.

 4. Mamo dobra i cierpliwa.

 5. Mamo codziennie obecna.

 6. Mamo czuwająca.

 7. Mamo przebaczająca.

 8. Mamo nieustająca w miłości.

 9. Mamo pełna poświęceń

 10. Tato, który pragnąłeś mojego istnienia.

 11. Tato, mój siłaczu.

 12. Tato, przyjacielu.

 13. Tato, moje oparcie.

 14. Tato, żywicielu.

 15. Tato, stróżu.

 16. Tato, nauczycielu.

 17. Tato o otwartych ramionach.

 18. Tato od spraw trudnych.

 19. Tato cierpliwy i dobry.
 1. MAŁE NIEBO
 1. Gdybyś był bogaty, lecz dzieci nie posiadał.

Czy byłbyś szczęśliwy, czy raczej byś płakał?


 1. Dzieci są cierpliwe, nie znoszą ciemności.

Nie szukają złego, lecz pragną miłości.


Ref. A miłość jest dobra i służy do tego,

By tutaj na ziemi było małe niebo!


 1. Gdybyś zdobył kosmos, lecz dzieci nie posiadał.

Czy byłbyś szczęśliwy, czy raczej byś płakał?


 1. Dzieci są cierpliwe, nie znoszą ciemności.

Nie szukają złego, lecz pragną miłości.


Ref. A miłość jest dobra i służy do tego….


 1. Gdybyś został gwiazdą, lecz dzieci nie posiadał.

Czy byłbyś szczęśliwy, czy raczej byś płakał?


 1. Dzieci są cierpliwe, nie znoszą ciemności.

Nie szukają złego, lecz pragną miłości. 1. BĘDĘ TAŃCZYĆ PRZED TWYM TRONEM


1.Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką
Bo wolność, którą mam w Tobie jest prawdziwa.
Wszystkie, góry na drodze muszą, muszą ustąpić,
bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie. /2x

Ref.: Będę tańczyć przed Twym tronem
i oddam Tobie chwałę
I nic już nie zamknie mi ust.
Żaden mur i żadna ściana, największa nawet tama.
Już nie, nie zatrzyma mnie już. /2x 1. DUCH ŚWIĘTY NIECH JEDNOCZY NAS


Ref. Duch Święty niech jednoczy nas, D A G D

Bo każdy człowiek to siostra i brat. D A G D


1. Otwórzmy serca na tchnienie Ducha, D A h G

By każdy wiarą mógł Boga posłuchać. D A G D


2. Otwórzmy serca na Boże dary, D A h G

By każdy śpiewał dziś dla Jego chwały. D A G D


3. Otwórzmy serca na Boże Światło, D A h G

By to co dobre w nas nigdy nie zgasło. D A G D


 1. DZISIAJ SPOJRZAŁ NA MNIE PAN

Ref. Dzisiaj spojrzał na mnie Pan      E H

        i ja też spojrzałem na Niego.          A H

        Dzisiaj spojrzał na mnie Pan,           E H

        powiedziałem Mu: ,,Kocham Cię!''      A H E


1. Spojrzał Pan bogatemu młodzieńcowi w oczy     E H A

I rzekł: ,,zostaw wszystko          H

Teraz, już możesz pójść za mną'',         E H

A on odszedł i zasmucił się.         A H E


2. W synagodze Pan nauczał wszystkich,

Ale ujrzał człowieka chorego.

Rzekł mu: ,,Wstań, odtąd będziesz zdrowy,

Czyż nie mogę czynić tego, co chcę?''


3. Zląkł się Piotr tych, co mu zrobić nic nie mogli

I zaparł się Pana.

Potem gorzko zapłakał

I zobaczył oczy Pana pełne łez przebaczenia.


4. Tuż przy Grobie spotkał się Pan z Marią Magdaleną

i rzekł jej : ,,Mario!''

Ona rozpoznała swego Pana

I z pewnością ucieszyła się!


 1. BÓG ZAMIESZKAŁ
 1. Bóg zamieszkał tu na ziemi

Pośród kwiatów i zieleni

Jego wielbi chrząszcz, biedronka

Co sie kąpie w blasku słonka


ref : Nie gromadźcie skarbów tutaj

Lecz zacznijcie Boga szukać

On nakarmi, On napoi

Jak obiecał w słowie swoim


 1. Jego wielbi motyl, pszczoła

Oraz to co jest dokoła

Jego wielbi mały ptaszek

Góry i nadmorski piasek.


 1. Piękne niebo w noc gwiaździstą
  Oraz strumyk z wodą czystą
  Wonne kwiaty na polanie
  I słonko, co zerka na nie.
 1. To dla Niego mruczy misio
  I zamiauczy kotek dzisiaj
  To dla Niego pies zaszczeka
  Myszka, co w dziurę ucieka.
 1. Czyniąc dobrze najmniejszemu

Służysz Bogu najwyższemu

Gdy ocierasz łzę biedaka

Widzisz w bliźnich swego brata
1   2   3   4   5

Powiązany:

1. W imię Ojca I Syna I Ducha Świętego Tak można najprościej modlić się do Niego. Do Boga, co właśnie uśmiecha do nas się I niebo przybliżyć Swym dzieciakom chce /2x. 2 iconW imię + ojca +syna I + ducha śWIĘtego

1. W imię Ojca I Syna I Ducha Świętego Tak można najprościej modlić się do Niego. Do Boga, co właśnie uśmiecha do nas się I niebo przybliżyć Swym dzieciakom chce /2x. 2 icon+ Znak Krzyża świętego w imię Ojca I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Modlitwa Pańska (Ojcze Nasz)

1. W imię Ojca I Syna I Ducha Świętego Tak można najprościej modlić się do Niego. Do Boga, co właśnie uśmiecha do nas się I niebo przybliżyć Swym dzieciakom chce /2x. 2 iconOjca wszechmogącego, Stworzyciela nieba I ziemi, I w Jezusa Chrystusa Syna Jego jedynego. Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi

1. W imię Ojca I Syna I Ducha Świętego Tak można najprościej modlić się do Niego. Do Boga, co właśnie uśmiecha do nas się I niebo przybliżyć Swym dzieciakom chce /2x. 2 iconJak się modlić? Ale najważniejsze – to się modlić, modlić I nie ustawać – a Duch Święty w końcu sam nas poprowadzi. Gdy ktoś chce się uczyć, nie idzie od razu na uniwersytet
«zjadać» Pismo Święte” będzie sprzężenie zwrotne. Zadajmy więc sobie trud poznania (I kontemplowania) tej Jezusowej odpowiedzi

1. W imię Ojca I Syna I Ducha Świętego Tak można najprościej modlić się do Niego. Do Boga, co właśnie uśmiecha do nas się I niebo przybliżyć Swym dzieciakom chce /2x. 2 iconZnak Krzyża w imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Ojcze Nasz

1. W imię Ojca I Syna I Ducha Świętego Tak można najprościej modlić się do Niego. Do Boga, co właśnie uśmiecha do nas się I niebo przybliżyć Swym dzieciakom chce /2x. 2 iconŚniadanie wielkanocne modlitwa Głowa rodziny rozpoczyna modlitwę: w imię Ojca I Syna I Ducha Świętego

1. W imię Ojca I Syna I Ducha Świętego Tak można najprościej modlić się do Niego. Do Boga, co właśnie uśmiecha do nas się I niebo przybliżyć Swym dzieciakom chce /2x. 2 iconPacierz Znak krzyża w imię Ojca I Syna I Ducha Świętego. Amen. Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska)

1. W imię Ojca I Syna I Ducha Świętego Tak można najprościej modlić się do Niego. Do Boga, co właśnie uśmiecha do nas się I niebo przybliżyć Swym dzieciakom chce /2x. 2 iconTajemnica nazaretu a. Pieśń I powitanie B. Inwokacja Ducha Świętego
«i od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie» (19,27). Oto «styl», jakiego chce od nas Jezus, żeby przyjść do nas I być pośród nas:...

1. W imię Ojca I Syna I Ducha Świętego Tak można najprościej modlić się do Niego. Do Boga, co właśnie uśmiecha do nas się I niebo przybliżyć Swym dzieciakom chce /2x. 2 iconList Pasterski Episkopatu Polski o szacunku dla ciała zmarłego I obrzędach pogrzebu (w przypadku kremacji)
«snu» w oczekiwaniu zmartwychwstania. Ponadto właśnie ciału, a nie prochom, oddaje się cześć w czasie liturgii, ponieważ od chwili...

1. W imię Ojca I Syna I Ducha Świętego Tak można najprościej modlić się do Niego. Do Boga, co właśnie uśmiecha do nas się I niebo przybliżyć Swym dzieciakom chce /2x. 2 iconWprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z Uroczystości Najświętszej Trójcy – 11. 06. 2006
«w imię Ojca I syna, I ducha Świętego» zostaliśmy wezwani do uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej, tu na ziemi w mroku wiary, a po...

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom