Temat: Prawdziwy patriotyzm
Pobierz 21.49 Kb.
NazwaTemat: Prawdziwy patriotyzm
Data konwersji29.10.2012
Rozmiar21.49 Kb.
TypKonspektMarek Biesiada 24. 10. 2006

Konspekt lekcji WOS

w klasie I D i I B
Temat: Prawdziwy patriotyzm

 1. Cele dydaktyczno-wychowawcze.

Po lekcji uczeń:

 • wie czym jest ojczyzna i patriotyzm

 • zna mniejszości narodowe zamieszkujące Polskę, prezentuje postawę szacunku i tolerancji wobec innych narodów i ich tradycji oraz kultury

 • rozumie szkodliwość stereotypów i uprzedzeń wobec innych narodów, potrafi wskazać ich źródła

 • rozumie, czym jest ojczyzna dla każdego z nas i dla wszystkich Polaków

 • rozumie pojęcia patriotyzm

 • jest świadomy, jakie postawy i zachowania ludzi można nazwać patriotycznymi

 • jest świadomy, że tolerancja wobec mniejszości narodowych jest koniecznością

 1. Metody:

 • rozmowa nauczająca,

 • dyskusja

 1. Środki dydaktyczne:

 • podręcznik

 1. Tok lekcji:

Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

Uwagi

1

2

3

I. Czynności organizacyjno – porządkowe.

 • sprawdzenie listy obecności

 • zapisanie tematu lekcji do dziennika 1. Rekapitulacja wtórna:

 • Jakie są symbole narodowe Polski?

 • Dlaczego ważne są polskie symbole narodowe?

 • Jaka jest historia godła państwowego?

 • Kiedy używano znaku orła białego?

 • Gdzie wykorzystuję się wizerunek orła białego?

 • Jakie są barwy państwowe Polski?

 • Od kiedy biel i czerwień jest uznawana za barwy narodowe?

 • Co to jest hymn?

 • Jak nazywa się hymn Polski?

 • Kiedy powstał „Mazurek Dąbrowskiego”?

 • Kto był autorem „Mazurka Dąbrowskiego”?

 • Jakie wydarzenie miału wówczas miejsce?

 • Od kiedy „Mazurek Dąbrowskiego” był śpiewany jako hymn państwa polskiego?

 • Gdzie w Polsce mamy Muzeum Hymnu Narodowego?

 • Dlaczego są ważne polskie symbole?

 • Jaką rolę pełnią polskie symbole narodowe?

 • Dlaczego trzeba z szacunkiem odnosić się do polskich symboli narodowych?

Odpowiadają wyznaczeni uczniowie
 1. Realizacja nowych treści:

Temat: Prawdziwy patriotyzm


1. Polski patriotyzm dawniej i dziś

 • Na czym polegał dawniej patriotyzm, a na czym polega dzisiaj?

 • Jak powinniśmy się uczyć na sukcesach i porażkach naszych przodków?

 • Jakie ma zalety i wady nasz naród?

 • Na czym polega tolerancja wobec innych narodów?

 • Jakie są największe wady patriotyzmu?2. Mniejszości narodowe w Polsce

 • Co to jest mniejszość narodowa?

 • Jakie żyją w Polsce mniejszości narodowe?

 • Jak należy zachowywać się wobec przedstawicieli mniejszości narodowych

 • Co powoduje uprzedzenia i wrogość wśród narodów mieszkających w jednym państwie?

 • Jak walczyć ze stereotypami?

 • Jakie prawa przysługują mniejszościom narodowym?

 • Jakie warunki muszą spełnić mniejszości narodowe, aby móc żyć w państwie polskim?

 • Jakie umowy lub traktaty gwarantują mniejszościom narodowym możliwość życia w Polsce?

 • Dlaczego jest ważne przestrzegania praw mniejszości narodowych w Polsce?

Uczniowie zapisują temat do zeszytu.


Uczniowie czytają tekst z podręcznika: Wiedza..., Poznań 2002, s. 41-42.

Uczniowie odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytanie.

Uczniowie przepisują tekst z strony 28.

1. Polski patriotyzm dawniej i dziś

a) Świadomość narodowa

b) Tolerancja wobec innych narodowości

c) Wady patriotyzmu

 • Ksenofobia

 • Nacjonalizm

 • Szowinizm

d) Prawdziwy patriotyzm


Uczniowie czytają tekst z podręcznika: Wiedza..., Poznań 2002, s. 27-28.

Uczniowie odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytanie.

Uczniowie przepisują tekst z strony 28.

2. Mniejszości narodowe w Polsce

 • mniejszości narodowe

 • stereotyp

 • prawa mniejszości narodowych wg Konstytucji RP

 • konwencje o ochronie praw mniejszości narodowych
 1. Rekapitulacja pierwotna

 • Na czym polegał dawniej patriotyzm, a na czym polega dzisiaj?

 • Jak powinniśmy się uczyć na sukcesach i porażkach naszych przodków?

 • Jakie ma zalety i wady nasz naród?

 • Na czym polega tolerancja wobec innych narodów?

 • Jakie są największe wady patriotyzmu?

 • Co to jest mniejszość narodowa?

 • Jakie żyją w Polsce mniejszości narodowe?

 • Jak należy zachowywać się wobec przedstawicieli mniejszości narodowych

 • Co powoduje uprzedzenia i wrogość wśród narodów mieszkających w jednym państwie?

 • Jak walczyć ze stereotypami?

 • Jakie prawa przysługują mniejszościom narodowym?

 • Jakie warunki muszą spełnić mniejszości narodowe, aby móc żyć w państwie polskim?

 • Jakie umowy lub traktaty gwarantują mniejszościom narodowym możliwość życia w Polsce?

 • Dlaczego jest ważne przestrzegania praw mniejszości narodowych w Polsce?

Odpowiadają wyznaczeni uczniowie
V. Zadanie pracy domowej
VI. Ocena pracy uczniów na lekcji.

Odpowiadają wyznaczeni przez nauczyciela uczniowie, którzy mogą posługiwać się podręcznikiem i zapisem w zeszytach.

Uczniowie aktywni otrzymują oceny.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat: Prawdziwy patriotyzm iconTemat: jezus prawdziwy bóg I prawdziwy człowiek

Temat: Prawdziwy patriotyzm iconPrawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę

Temat: Prawdziwy patriotyzm iconTego, czym różni się prawdziwy patriotyzm od jego wynaturzeń (nacjonalizmu, szowinizmu, ksenofobii) oraz od kosmopolityzmu

Temat: Prawdziwy patriotyzm iconTemat: Ojczyzna patriotyzm, nacjonalizm, szowinizm

Temat: Prawdziwy patriotyzm iconAutorytet fałszywy I prawdziwy (2004)

Temat: Prawdziwy patriotyzm icon12. Patriotyzm

Temat: Prawdziwy patriotyzm iconPatriotyzm dzisiaj

Temat: Prawdziwy patriotyzm iconWojownik Światła Online – # 204 Prawdziwy stan rzeczy

Temat: Prawdziwy patriotyzm iconMusimy obudzić patriotyzm

Temat: Prawdziwy patriotyzm iconPatriotyzm pochodzi od diabła???

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom