Internet a dzieci plusy I minusy
Pobierz 10.17 Kb.
NazwaInternet a dzieci plusy I minusy
Data konwersji29.10.2012
Rozmiar10.17 Kb.
TypDokumentacja
Internet a dzieci - plusy i minusy

Media zadomowiły się w naszym życiu od rana do nocy. Są coraz atrakcyjniejsze, dają coraz więcej możliwości. Osobami, które szczególnie intensywnie korzystają z dobrodziejstw mediów są dzieci i młodzież. W tym wieku młody człowiek jest podatny na wpływ a to, co się w tym okresie ukształtuje, jest względnie trwałe.

Komputer i Internet mogą wywierać pozytywny wpływ na dzieci i młodzież ponieważ pobudzają myślenie, rozwijają procesy poznawcze, kształtują określone umiejętności oraz wzmacniają poczucie własnej wartości poprzez umacnianie wiary we własne możliwości i umiejętności. Pozytywy Internetu powodują, że dla użytkowników staje się on bardzo atrakcyjny i spędzają z nim coraz więcej czasu. Rodzicom też wydaje się to korzystne: dziecko jest bezpieczne w domu, a przy okazji dowiaduje się o wielu nowych sprawach.

Nie można jednak zapominać o zagrożeniach. Dziecko pozostawione bez opieki, mające do dyspozycji komputer z podłączeniem do Internetu często korzysta z komunikatorów. Młody człowiek, z natury ufny może nawiązać niebezpieczne znajomości, ktoś podający się za rówieśnika może się okazać kimś zupełnie innym.

Poprzez Internet mamy dostęp do ogromnej liczby informacji wartościowych pomieszanych z mało wartościowymi lub wręcz fałszywymi. Ich selekcja jest trudna, zwłaszcza dla młodego człowieka. W Internecie jest bardzo dużo pornografii, w tym także prezentującej dewiacje i przemoc. Zostało udowodnione, że oglądanie pornografii z obrazami przemocy zwiększa agresywność. Duża liczba reklam i apeli wzywających do rozmaitych zakupów pobudza pragnienie posiadania. Emocje te, wzmacniają orientację życiową typu mieć, w przeciwieństwie od orientacji typu być, czyli nastawienia na rozwój, poznawanie świata itp.

Kontakt w Internecie dokonuje się za pomocą komunikatów pisanych. Bardzo często występujące trudności z wyrażaniem swoich myśli na piśmie, a także pośpiech powoduje, że wypowiedzi są najczęściej proste, a nawet prymitywne. Tworzy się język żargonowy, ubogi a wyrażenia są niewybredne i prostackie, co w konsekwencji powoduje upośledzenie umiejętności językowych, a częsta anonimowość wyzwala zachowania nieetyczne i brak hamulców.

Czas spędzany przed komputerem powoduje, że staje się on "złodziejem czasu" w stopniu jeszcze wyższym niż telewizja, choć skutki tego są nieco odmienne. Telewizja często oglądana jest wspólnie z innymi, a jeszcze częściej jest przedmiotem komentarzy, natomiast korzystanie z komputera jest zajęciem indywidualnym, słabnie kontakt z rodziną i przyjaciółmi, obserwujemy zaniedbanie obowiązków, oderwanie od świata realnego.

Niekontrolowane i nieumiarkowane korzystanie z komputerowych gier wywiera zdecydowanie negatywny wpływ na rozwój psychiczny młodego człowieka, hamując go, a nawet doprowadzając do degradacji nieukształtowanej jeszcze w pełni osobowości. Zaburzenia interpersonalne takie jak np. utrata zdolności porozumiewania się z otoczeniem, lęk przed kontaktami z ludźmi, zerwanie kontaktów rówieśniczych oraz zaburzenia emocjonalne: osamotnienie, izolacja, oderwanie od życia a uciekanie w świat fikcji to najważniejsze negatywne wpływy na psychikę. Pobudzanie postawy agresywnej, okrucieństwa i przemocy w przypadku wielu gier wojennych, sensacyjnych czy kryminalnych deformuje młode umysły. Powoduje także coraz częściej występujące uzależnienie.

Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży wymaga połączonych wysiłków wychowawczych ze strony domu rodzinnego i szkoły. Przestrzeganie określonych zasad korzystania z komputera powinno w dużym stopniu zmniejszyć negatywne wpływy na prawidłowy rozwój młodych ludzi. Są to:

  • Nie pozostawianie dzieci bez nadzoru,

  • Kierowanie zainteresowań dzieci i młodzieży w stronę gier rozwijających osobowość i na programy edukacyjne,

  • Uświadamianie dzieciom istniejących zagrożeń,

  • Kontrolowanie czasu spędzanego przez dzieci przy komputerze,

  • Wpajanie dzieciom i młodzieży zasad umiarkowanego i rozsądnego korzystania z technologii informacyjnej,

  • Konieczność wychowywania w poszanowaniu właściwych postaw etycznych

  • Otaczanie życzliwym zainteresowaniem poczynań dzieci i młodzieży na komputerze

  • Rozwijanie u dzieci i młodzieży zainteresowań nie związanych z komputerem

  • Wskazane jest kontrolowanie adresów, charakteru i poziomu odwiedzanych przez dziecko stron w Internecie, dyskretne nadzorowanie młodych ludzi podczas korzystania z Sieci.Trzeba nauczyć się życia w świecie mediów, który jest współcześnie naszym światem.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Internet a dzieci plusy I minusy iconZiołowe plusy I minusy

Internet a dzieci plusy I minusy iconPlusy I minusy integracji

Internet a dzieci plusy I minusy iconStres – nasz towarzysz Plusy I minusy stresu

Internet a dzieci plusy I minusy iconPlusy I minusy umowy o dzieło oraz umowy-zlecenia

Internet a dzieci plusy I minusy iconInternet – dobrodziejstwo czy przekleństwo dla naszych dzieci?

Internet a dzieci plusy I minusy iconPublikacja o czytelnictwie Książka, telewizja, Internet w świecie dorosłych I dzieci

Internet a dzieci plusy I minusy iconZałożenia konkursu (Nie)bezpieczny Internet dot bezpieczeństwa dzieci/młodzieży w sieci

Internet a dzieci plusy I minusy icon*Gry komputerowe, Internet I telewizja: co robić, gdy nasze dzieci są nimi zafascynowane?/Nessia Lanadio, Gianfilippo Pietra. Kraków, es pe, 2006

Internet a dzieci plusy I minusy iconOpen Buying on Internet jako przykład realizacji edi przez Internet

Internet a dzieci plusy I minusy iconInternet w nauczaniu języków obcych Nauka poprzez Internet – dlaczego?

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom