1. Bilans wodny: a] przychód-opady atmosferyczne 97 dopływ wód rzecznych z zagranicy b]
Pobierz 15.45 Kb.
Nazwa1. Bilans wodny: a] przychód-opady atmosferyczne 97 dopływ wód rzecznych z zagranicy b]
Data konwersji30.10.2012
Rozmiar15.45 Kb.
TypDokumentacja
1. Bilans wodny:
a] przychód-opady atmosferyczne 97% - dopływ wód rzecznych z zagranicy
b] rozchód – parowanie 70% - odpływ poza granicę Polski
Bilans wodny w Polsce jest dodatni
2. Zasoby wód dyspozycyjnych
Polska jest jednym z ostatnich państw Europy co do wód dyspozycyjnych 750 m3 wody rocznie na jednego mieszkańca
- przemysł 70% - gospodarka komunalna 20% - rolnictwa, leśnictwo 10%
Spadek zużycia wody
W cieniu opadowym – okresowy deficyt wód. Pod dużymi miastami i okręgami przemysłowymi wytwarzają się leje depresyjne – lustro wód obniża się. W wyniku dużego jej zużycia. Zasoby eksploatacyjne czyli te co wniknęły przez skały – to wody które przy dzisiejszym stanie techniki możemy wydobyć, najwięcej pochodzi z czwartorzędu, z plejstocenu wody trzeciorzędowe – w dużej mierze artezyjskie

Występują w kotlinie Warszawskiej w regionie Łodzi, na wyżynie Lubelskiej, w Wielkopolsce – tam wydobywa się wodę, wody mezozoiczne – kredowe i jurajskie.
Wody reliktowe – z dawnych epok – ciepłe i mocno zmineralizowane.
3. Wody mineralne – zawierają ponad 1 gram minerałów w litrze wody, od 0.5-1 woda zminaralizowana
a] solanki-zawierają chlorek sodu, Wał Pomorsko-Kujawski – sól permska Podkarpacie
b] szawa –nasycona naturalnym dwutlenkiem węgla, zawierająca związki żelaza (Muszyna), Wałbrzych, Szczawno-Zdrój
c] wody siarkowe lub siarczanowe – Niecka Nidziańska, Solec Zdrój, Busko Zdrój, Ciechocinek, Sudety-cieplice

d] wody żelaziaste – domieszki soli lub pierwiastków promieniotwórczych. W Sudetach złoża Uranu.
Klasycznych wód jest mało, najczęściej są to mieszanki
e] cieplice –to wody gorące, których temp jest stała, jest wyższa od średniej rocznej temp powietrza – najczęściej występują tam gdzie niedawno były ruchy górotwórcze
cieplice Zdrój –44º C

@@ Sieć rzeczna Polski @@
1. Zlewisko polskich rzek

Największym zlewiskiem jest M Bałtyckie. Pośrednio przez dopływy Dunaju i Dniestru skrawki terytorialne polski należą do zlewiska Morza Czarnego. Przez rzekę Łabę nieduże fragm Sudetów z Morzem Północnym
2. Systemy rzeczne
Największym systemem jest Wisła, wypływa z Baraniej Góry: Wisełka Czarna i Biała, potokiem źródłowym jest Czarna.
(99.7% pow Polski oddaje wodę do Bałtyku. Tam gdzie rzeka kończy swój bieg)
Góry Oderskie na terenie Czech – Odra – 854km (w Polsce 742km) LEWY-nysa Łużycka, Bóbr, Bystrzyca; PRAWY- Nysa Kłodzka, Barycz, Warta, Noteć
Obszar na którym leży system rzeczny to dorzecze
Dział wodny- odgranicza dorzecza
- Największym dorzeczem jest dorzecze Wisły 55.7% pow Polski

- Dorzecze Odry 33.9%

- Dorzecza rzek przymorza Bałtyckiego (Wieprza, Krzna, Parsęta)

- Dorzecze Niemna 0.8%

- Czarna Hańcza
2. Cechy dorzeczy polskich
a] asymetria dorzeczy-prawa strona dorzeczy jest większa od strony lewej. Wynika z nachylenia ze wschodu na zachód i z równoleżnikowego przebiegu pradolin polodowcowych 808 km –Warta
b] spójność hydrograficzna –to taki układ sieci rzecznej gdzie działy wodne leżą nisko i rzeki z różnych dorzeczy zbliżają się do siebie
3. Reżim rzeczny w Polsce
W Polsce jest reżim deszczowo-śnieżny. Zasilane w Pol rzeki przez opady i topniejące śniegi. Latem (najw sumy opadów) i Wiosną (marzec –topnieją śniegi). Niskie stany wód na przełomie lata i jesieni oraz zimą.
- W górach większe stany wód są latem

- Na nizinach są Wiosną
Rzeką która ma największe wahania poziomu wód jest Dunajec – do 10m. Najmniejsze wahania mają rzeki naszego pojezierza.
(okres zlodzenia: #najdłużej na poj Suwalskim –100 dni #najkrótszy na nizinie Śląskiej)
4. Kanały w Polsce
- Najstarszy kanał – Bydgoski XVIIIw
- Kanał Gliwicki – Kłodnicę z Odrą, łączy górny Śląsk z portem w Szczecinie
- Kanał Ślesiński od Konina po Pakosz, łączy jezioro Gopło z Wartą
- Kanał Bahorze - Kanał Żerański
- Kanał Augustowski -jeden z najdłuższych kanałów
- Kanał Elbląski -jezioro Dróżka z Jeziorakiem
- Kanały melioracyjne -kanały nawadniające, odwadniające
Najw kanałem jest Wieprz-Krzna 160 km długości, przecina Polesie lubelskie

@@ Jeziora w Polsce @@

-25500 jezior; powyżej 1ha – 9300 jezior
Pojezierze pomorskie – 4300 jezior pow 1ha, jezioro Drawsko – jezioro rynnowe 83 m głęb;
Miedwie –najw jezioro na Pojezierzu leżące w kryptodepresji (dno poniż poz morza); jez Lubie 46m; liczne przegłębienia w dnie –rynnowe

Pojezierze Mazurskie –2600 pow 1 ha. Jeziora moreny dennej, szczególnie Śniardwy 114km2 (25m głęb.); Jezioro Mamry (40m głęb.); Hańcza (108.5m głęb.); Wigry (78m głęb.); Jeziorak –najdłuższe jezioro rynnowe ponad 20km

Pojezierze Wielkopolskie –1460 pow 1ha, Gopło największe (16m głęb.) –rynnowe, woda płynąca z lodowca – fragmenty dawnych koryt polodowcowych

Pojezierze Włodawsko- Łęczyńskie – pojezierze powstałe w wyniku zawalania się stropów jaskiń
Tatry i Karkonosze – ponad 40, 4 jeziora cyrkowe, które powstały pod polem firnowym, {Wielki,Mały,Zadni,Przedni,Czarny}-staw, detersja
Garnce lodowcowe, które powstały w dolinach pod jęzorem lodowcowym
Pobrzeże Bałtyku – jeziora mierzejowe- dawne zatoki morskie, odcięte mierzeją od morza, najw. Łebsko, Gardno, Jamno. Występują tam tylko 2 jeziora deltowe Drężno 2,5,3m. Jeziora wydmowe –pośród wydm śródlądowych w Puszczy Noteckiej
Jeziora Zakolowe – rzeka Wieprz tworzy takie jeziora, ulegają zarastaniu

@@ Chrakterystyka Morza Bałtyckiego @@


1. Położenie Bałtyku i jego obszar- Jest to Morze wewnątrzkontynentalne, jest morzem szelfowym do 200m, Wlk Bełt, Mały Bełt, Sund – to bierzemy jako granicę to pow=386000km2;

Płw Jutlandzki i skandynawski, Skagerrak, Kattegat pow=422000km2

2. Fazy rozwoju Bałtyku

a] jezioro zaporowe lodowe – woda się zbierała w zagłębieniu, 8000 lat pne, było to jezioro płytkie

b] morze yoidiowe, po wytopieniu lodowca rozpoczęły się ruchy epejrogeniczne. Morze lodowe połączyło się z PN, gdzie jest jez Wettera

c] jezioro ancylusowe – jest wynikiem podnoszenia się plw. Skandynawskiego.

d] 4800 lat pne powst M Litorynowe, które jest początkiem dzisiejszego Bałtyku, wtedy Bałtyk otrzymuje połączenie przez cieśń Duńskie, zasada izostazji – teren naciśnięty musi powracać do góry. Jeszcze w XVIw polskie wybrzeże Bałtyku nie wyglądało jak dziś, płw Helski-wysepki, mierzeje nie zamknęły się. Wspólczesny Bałtyk tworzy się ok. XVIw.

3. Charakterystyka Bałtyku

Półwyspy –Skania, Helski
Wyspy- Gotlandia, Bornholm, Rugia

Zatoki- Botnicka, Fińska, Gdańska, Ryska, Hanö

To daje podst podziału : PN-Botnicka; ŚRODK-na wysokości Gotlandii, Fińska, Ryska; PŁD-nasze wybrzeże, w-y duńskie

Zalewy- Wiślany, Kuroński

Głębia Landsort –459m; k. Wysp Alandzkich gł Alandzka 335m, reszta trochę ponad 200m; średnia głęb Bałt 55m
Wystepują płycizny; ławice- ławica Odrzańska 8m; na wys przyl Rozewie 6m;

Temp Bałtyku- jest to morze chłodne, w lecie +18º C, w zatoce Ryskiej do 20º C, Najchłodniej w Lutym, czasami zamarza, Zatoka Botnicka zawsze zamarza.

Zasolenie Bałtyku- „przysłodzony” mała cyrkulacja z innymi morzami, 250 rzek wpada, duże opady deszczu, małe parowanie, zasolenie przy cieśń Duńskich ok. 10‰, przy wybrzeżu Pol 7‰, przy Botnickiej 1.3 ‰

Ruchy wody morskiej- duże falowanie, nie są zbyt wysokie do 6m, fale załamują się. Lokalne prądy morskie: od ciśń Duńskiej do zatoki Botnickiej – prąd przydenny; od zat Botnickiej wzdłuż Szwecji- prąd chłodny powierzchniowy.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

1. Bilans wodny: a] przychód-opady atmosferyczne 97 dopływ wód rzecznych z zagranicy b] iconZmieniające rozporządzenie w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych I wód stołowych

1. Bilans wodny: a] przychód-opady atmosferyczne 97 dopływ wód rzecznych z zagranicy b] iconBilans handlowy Co to jest bilans I z czego wynika?

1. Bilans wodny: a] przychód-opady atmosferyczne 97 dopływ wód rzecznych z zagranicy b] iconWykaz wód górskich wykaz wód krainy pstrąga I lipienia okręgu pzw w kielcach na lata 2006 2008

1. Bilans wodny: a] przychód-opady atmosferyczne 97 dopływ wód rzecznych z zagranicy b] iconBilans cieplny sprawdzaliśmy bilans cieplny wody. Potrzebne przyrządy

1. Bilans wodny: a] przychód-opady atmosferyczne 97 dopływ wód rzecznych z zagranicy b] iconZanieczyszczenia wód Zanieczyszczenia wód dzieli się na trzy podstawowe kategorie

1. Bilans wodny: a] przychód-opady atmosferyczne 97 dopływ wód rzecznych z zagranicy b] iconWymagania jakościowe dla wód, z uwzględnieniem wymagań dotyczących wykorzystania wód, szczególnych warunków ochrony Bałtyku oraz ekosystemów wodnych I związanych z nimi ekosystemów brzegowych

1. Bilans wodny: a] przychód-opady atmosferyczne 97 dopływ wód rzecznych z zagranicy b] iconSprawozdanie nr 1 z prac sozologicznych w zakresie rozpoznawania stanu czystości gruntu I wód podziemnych w rejonie obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie dla jakości wód podziemnych (P. G. Kielce, A. Rybka 1992 r.)

1. Bilans wodny: a] przychód-opady atmosferyczne 97 dopływ wód rzecznych z zagranicy b] iconF auna dolin rzecznych położonych na terenach pozamiejskich

1. Bilans wodny: a] przychód-opady atmosferyczne 97 dopływ wód rzecznych z zagranicy b] iconF lora dolin rzecznych położonych na terenach pozamiejskich

1. Bilans wodny: a] przychód-opady atmosferyczne 97 dopływ wód rzecznych z zagranicy b] iconK waśne opady Grupa A

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom