Materiał do ćwiczenia w komponowaniu rozwinięcia wypowiedzi interpretacyjnej dotyczącej wiersza Nagrobek Wisławy Szymborskiej
Pobierz 11.59 Kb.
NazwaMateriał do ćwiczenia w komponowaniu rozwinięcia wypowiedzi interpretacyjnej dotyczącej wiersza Nagrobek Wisławy Szymborskiej
Data konwersji30.10.2012
Rozmiar11.59 Kb.
TypDokumentacja
Materiał do ćwiczenia w komponowaniu rozwinięcia wypowiedzi interpretacyjnej dotyczącej wiersza Nagrobek Wisławy Szymborskiej


Nagrobek Wisława Szymborska


Tu leży staroświecka jak przecinek

autorka paru wierszy. Wieczny odpoczynek

raczyła dać jej ziemia, pomimo że trup

nie należał do żadnej z literackich grup.

Ale tez nic lepszego nie ma na mogile

oprócz tej rymowanki, łopianu i sowy.

Przechodniu, wyjmij z teczki mózg elektronowy

i nad losem Szymborskiej podumaj przez chwilę.


Uwagi analityczno-interpretacyjne w toku linearnego czytania utworu:


- tytuł kojarzący się z cmentarzem , śmiercią

- charakterystyczny zwrot dla epitafium: Tu leży…

- określenie bohaterki utworu: autorka paru wierszy

- peryfraza podkreślająca skromność, dystans do siebie i swej twórczości, swego dorobku

- określenie jej epitetem: staroświecka, porównanie do przecinka: anachronizm? przywiązanie do lekceważonej tradycji?

-początek stałego frazeologizmu (frazy), modlitwy chrześcijańskiej

-rozbicie frazeologizmu przerzutnią

……………………..

……………………..


Grupowanie uwag – planowanie kompozycji (przykład) :


  1. portret bohaterki utworu/podmiotu mówiącego/ Szymborskiej:

- określenie bohaterki utworu: autorka paru wierszy

- peryfraza podkreślająca skromność, dystans do siebie i swej twórczości, swego dorobku

- krótka forma lapidarnego epitafium zamiast peanu, testamentu do potomności wyrazem dystansu

- poczucie odrębności, rezygnacja z udziału w oficjalnym życiu literackim

- określenie jej epitetem: staroświecka, porównanie do przecinka: anachronizm? przywiązanie do lekceważonej tradycji?

- autoironia

  1. refleksja o poezji:

- brak przekonania o jej doniosłości, żart (rymowanka)

- rola symboli: łopian – natura; chwast, nie: laur; rzep (zapomnienie, pomniejszenie, przywiązanie?); sowa- mądrość, kultura; śmierć


  1. portret współczesnego człowieka:

- kpina z umysłowości i mentalności

- zewnętrzna pamięć i potrzeba pomocy w przetwarzaniu informacji o świecie (wyjmij z teczki)

- brak samodzielności w myśleniu, brak wrażliwości (mózg elektronowy)

- życie w stechnicyzowanym świecie

- mądrość sztuczna zamiast naturalnej (sowa)

  1. parodia epitafium:

- nawiązanie do konwencji epitafium, ale epitafium dla siebie

-zderzenie stylu podniosłego z żartobliwym, stylu wysokiego z niskim (słownictwo kolokwialne)

-rozbicie frazeologizmu: Wieczny odpoczynek

-wykorzystanie przerzutni w celu zderzenia sacrum i profanum, wzniosłości i banalności

- cytat z heroicznych epitafiów (Termopile, Monte Cassino) i słownictwo kolokwialne

- trawestacja (obniżenie stylu) tradycyjnego epitafium

- humor i sposoby jego budowania: absurd (trup w przeszłości!), przerzutnie w części połączonej rymami aabb, rym męski wykorzystujący absurdalne zestawienie

- zaskakujący koncept: żart z tematu funeralnego

5. - sposób podjęcia motywu exegi monumentum - reinterpretacja

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Materiał do ćwiczenia w komponowaniu rozwinięcia wypowiedzi interpretacyjnej dotyczącej wiersza Nagrobek Wisławy Szymborskiej iconAnaliza I interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy”

Materiał do ćwiczenia w komponowaniu rozwinięcia wypowiedzi interpretacyjnej dotyczącej wiersza Nagrobek Wisławy Szymborskiej iconPoezje wisławy szymborskiej twórczość Wisławy Szymborskiej

Materiał do ćwiczenia w komponowaniu rozwinięcia wypowiedzi interpretacyjnej dotyczącej wiersza Nagrobek Wisławy Szymborskiej iconO poezji Wisławy Szymborskiej

Materiał do ćwiczenia w komponowaniu rozwinięcia wypowiedzi interpretacyjnej dotyczącej wiersza Nagrobek Wisławy Szymborskiej iconScenariusz apelu pożegnalnego Poetki Wisławy Szymborskiej

Materiał do ćwiczenia w komponowaniu rozwinięcia wypowiedzi interpretacyjnej dotyczącej wiersza Nagrobek Wisławy Szymborskiej iconMotyw śmierci w późnej poezji Wisławy Szymborskiej

Materiał do ćwiczenia w komponowaniu rozwinięcia wypowiedzi interpretacyjnej dotyczącej wiersza Nagrobek Wisławy Szymborskiej iconNic dwa razy” – poezja Wisławy Szymborskiej

Materiał do ćwiczenia w komponowaniu rozwinięcia wypowiedzi interpretacyjnej dotyczącej wiersza Nagrobek Wisławy Szymborskiej iconNic dwa razy” Śladami twórczości Wisławy Szymborskiej

Materiał do ćwiczenia w komponowaniu rozwinięcia wypowiedzi interpretacyjnej dotyczącej wiersza Nagrobek Wisławy Szymborskiej iconProgram wiosennego wieczoru poetycko muzycznego twórczości Wisławy Szymborskiej pt. "Radość pisania"

Materiał do ćwiczenia w komponowaniu rozwinięcia wypowiedzi interpretacyjnej dotyczącej wiersza Nagrobek Wisławy Szymborskiej iconPropozycja lekcji dotyczącej omówienia w klasie II gimnazjum wiersza bolesława leśmiana p. T. „ Wiosna”

Materiał do ćwiczenia w komponowaniu rozwinięcia wypowiedzi interpretacyjnej dotyczącej wiersza Nagrobek Wisławy Szymborskiej iconOmawianego zagadnienia. Stąd też ćwiczenia proponowane w ramach zajęć służyć mają przede wszystkim weryfikacji wiedzy dotyczącej problematyki krzywdzenia dzieci tematu w wielu aspektach stabuizowanego I postrzeganego przez pryzmat ideologii oraz stereotypów

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom