Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej I opiekuńczej dla dzieci 3-4 letnich




Pobierz 134.88 Kb.
NazwaPlan pracy dydaktyczno- wychowawczej I opiekuńczej dla dzieci 3-4 letnich
Data konwersji30.10.2012
Rozmiar134.88 Kb.
TypDokumentacja
Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej dla dzieci 3-4 letnich


PAŹDZIERNIK

Tematyka:

I „Bezpieczeństwo na drodze”

II „Jesień wokół przedszkola”


Obszary edukacyjne:

I Obszar edukacji komunikacyjnej

 • Poznawanie podstawowych zasad poruszania się i zachowania pieszego na drodze.

 • Poznawanie sygnalizatora świetlnego- rozpoznawanie barwy czerwonej i zielonej (3latki) oraz żółtej (4latki), jak również ich znaczenia dla pieszych.

 • Wyodrębnianie dźwięków występujących na drodze.

 • Obserwowanie i rozpoznawanie wybranych pojazdów lądowych, wodnych i powietrznych (4latki).

II Obszar edukacji przyrodniczej

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią: zmiany w wyglądzie liści, zmiany pogody i temperatury,

 • Poznawanie darów jesieni- różnicowanie i nazywanie

 • Zbieranie „skarbów” do kącika przyrody:

  1. Owoców i nasion przeznaczonych na pokarm dla ptaków,



III. Obszar edukacji w zakresie mowy i myślenia

 • Rozwijanie zasobu słownika poprzez poznawanie i kojarzenie z nazwą nowych przedmiotów, zjawisk.

 • Słuchanie krótkich utworów literackich o treściach bliskich dzieciom ilustrowanych kukiełkami, obrazkami.

 • Układanie obrazków według kolejności wydarzeń- opowiadanie, co wydarzyło się najpierw, co potem.

IV. Obszar edukacji matematycznej

 • Zdobywanie doświadczeń sprzyjających spostrzeganiu cech przedmiotów wykazujących małe różnice i nazywanie wielkości.

 • Dostrzeganie w czasie zabaw manipulacyjnych wyraźnie przeciwstawnych różnic między przedmiotami i stosowanie określeń: duży- mały.

V Obszar edukacji zdrowotnej

 • Poznawanie podstawowych zasad poruszania się po drogach.

 • Przestrzeganie zakazu poruszania się po drogach bez opieki dorosłych.

VI Obszar edukacji kulturowo- estetycznej

 • Tworzenie prac plastycznych na dowolne i zaproponowane tematy.

 • Próby nazywania swoich wytworów.

 • Przyzwyczajenie do prawidłowego trzymania narzędzia malarskiego i rysunkowego.

VII Obszar edukacji muzycznej

 • Wysłuchiwanie i rozróżnianie dźwięków otoczenia

 • Odróżnianie głośności dźwięków o różnym natężeniu.

 • Udział z zabawach ćwiczących prawidłowe oddychanie.

 • Wykonywanie ćwiczeń rytmicznych w oparciu o piosenki.

 • Nabywanie swobody w ruchowej wypowiedzi inspirowanej tekstem lub akompaniamentem.


Zestaw zabaw ruchowych nr 3, 4 w/g K. Wlaźnik


Zabawy ruchowe:

 • Z elementem podskoku „Kasztanki”

 • Z elementem czworakowania „Tunel”.

 • Z elementem biegu „Deszcz”.

 • Zabawa orientacyjno- porządkowa „Rozrzucone szyszki”


Zabawy dydaktyczne:

 • „Pokaż taki sam listek”- dobieranie liści w oparciu o podobieństwa,

 • „Lalka na spacerze”- wiązanie opisu słownego z wyglądem owoców i warzyw, prawidłowe ich rozpoznawanie.

Zabawy ortofoniczne:

 • „Półka z zabawkami”- ćwiczenie mięśni narządów mowy na głoskach: „u, a” oraz na zgłoskach „hau, miau”.

 • „Wiatr i liście” na zgłosce „szu-szu, fu-fu”.

Zabawy oddechowe- „Dmuchamy na wiatraczki”- Zapoznanie ze sposobem umiarkowanego dmuchania na wiatraczek, rozwijanie pojemności płuc.



TEMATY KOMPLEKS-OWE

DATA

TEMATY

CEL PODSTAWOWY

CELE OPERACYJN

B

E

Z

P

I

E

C

Z

E

Ń

S

T

W

O


N

A


D

R

O

D

Z

E


B

E

Z

P

I

E

C

Z

E

Ń

S

T

W

O


N

A


D

R

O

D

Z

E


B

E

Z

P

I

E

C

Z

E

Ń

S

T

W

O


N

A


D

R

O

D

Z

E


B

E

Z

P

I

E

C

Z

E

Ń

S

T

W

O


N

A


D

R

O

D

Z

E

27.09.2010r

poniedziałek

Obserwuję pojazdy”- wycieczka na skrzyżowanie ulic.

 • Obserwacja ruchu ulicznego,

 • Wzbogacanie słownika o nowe wyrazy związane z ruchem drogowym,

 • Zapoznanie dzieci z zasadami prawidłowego przechodzenia przez jezdnię,

 • Zwrócenie uwagi na pasy, znaki drogowe oznaczające przejście dla pieszych, poruszające się pojazdy,

 • Zwrócenie uwagi na przechodzenie przez jezdnię tylko w obecności osoby dorosłej,

 • Prawidłowe przejście przez jezdnię, wspólnie z dziećmi.

 • 3latki- wyróżnianie pojazdów małych i dużych,

 • 4latki- porównywanie pojazdy; pojęcia: większy- duży, mały- mniejszy

 • Obserwuje ruch uliczny,

 • Zna nowe wyrazy związane z ruchem drogowym,

 • Wie, jak prawidłowo zachować się na jezdni,

 • Przechodzi przez jezdnię w sposób prawidłowy,

 • Wie, że nie wolno przechodzić przez jezdnię samemu,

 • Prawidłowo przechodzi przez jezdnię,

 • 3latek- wyróżnia pojazdy małe i duże,

 • 4latek- porównuje pojazdy; stosuje pojęcia: większy- duży, mały- mniejszy.

28.09.2010r

wtorek

Przejście dla pieszych”- wydzieranka

 • Zwracanie uwagi na rolę pasów na jezdni,

 • 4latki- wydzieranie białego papieru i wypełnianie pasów,

 • 3latki- naklejanie na karton gotowych pasów białego papieru,

 • Rozwijanie sprawności manualnych rąk,

 • Umiejętne nakładanie kleju.

 • Zna rolę pasów na jezdni,

 • 4latek- wydziera pasy z czarnego papieru i wypełnia powierzchnię,

 • 3latek- nakleja na kartkę gotowe pasy czarnego papieru,

 • Ćwiczy sprawność manualną rąk,

 • Umiejętnie nakłada klej.

29.09.2010r

środa

Światła na skrzyżowaniu”- zabawa przy muzyce.

 • Opowieść ruchowa „Światła na skrzyżowaniu” W. Fabera,

 • Reagowanie ruchem na opowiadanie nauczycielki,

 • Słuchanie piosenki „Dzieci i światła”,

 • 4latki- osłuchanie się z treścią i melodią piosenki, omówienie jej treści i nastroju,

 • Ćwiczenia rytmiczne-umowne ruchy dzieci podczas słuchania piosenki.

 • Reaguje ruchem na opowiadanie nauczycielki,

 • Słucha piosenki „Dzieci i światła”,

 • 4latek- zna nastrój i treść usłyszanego utworu,

 • Porusza się podczas trwania piosenki.

30.09.2010r

czwartek

Światło zielone mówi idź, czerwone mówi stój!”- malowanie

 • 4latki- kolorowanie farbami plakatowymi świateł na sygnalizatorze dla samochodów i dla pieszych,

 • 3latki- temat „dowolny” z użyciem barwy zielonej,np. „Co może być w kolorze zielonym?”

 • Utrwalenie wiadomości dotyczących kolorów świateł na sygnalizatorze,

 • Wdrażanie do starannego i dokładnego wykonania pracy.

 • Zna kolory świateł na sygnalizatorze,

 • 4latek- koloruje farbami plakatowymi światła na sygnalizatorach,

 • 3latek- maluje dowolne przedmioty w barwie zielonej,

 • Starannie i dokładnie wykonuje pracę.

1.10.2010r

piątek

Przygoda na ulicy”- opowiadanie I. Salach.


3latki- zabawa ruchowa- „Przeprawa przez most”

4latki- zestaw zabaw ruchowych nr 3 (zeszyt własny)

 • Ukazanie niewłaściwego zachowania na ulicy,

 • Zaznajomienie z rolą policjanta- ufne podchodzenie do niego w sytuacjach problemowych,

 • Wdrażanie do uważnego słuchania krótkich opowiadań czytanych przez nauczycielkę,

 • Nabywanie zwyczaju kolejnego wypowiadania się.

 • Poruszanie się na czworakach w określonym kierunku,

 • Bezpieczne poruszanie się po sali.

 • Wie, dlaczego zachowanie bohatera było niewłaściwe,

 • Zna zawód policjanta,

 • Uważnie słucha krótkiego opowiadania czytanego przez nauczycielkę,

 • Wie, że należy czekać na swoją kolej w wypowiadaniu się.




 • Czworakuje w określonym kierunku

 • Chętnie bierze udział w zabawie.

 • Wie, jak poruszać się po sali.

4.10.2010r

poniedziałek

O czym chłopcy rozmawiali”- historyjka obrazkowa z 3 elementami


3latki- zabawa ruchowa- „Przeprawa przez most”

4latki- zestaw zabaw ruchowych nr 3 (zeszyt własny)

 • Wzbogacanie słownika dzieci o nowe wyrazy,

 • 4latki- Rozpoznawanie środków transportu (wodnych, lądowych, powietrznych), określanie ich charakterystycznych cech,

 • 3latki- poznawanie pojazdów znajdujących się w najbliższym otoczeniu,

 • Próby rozumienia zależności historyjki

 • Reagowanie na sygnał dźwiękowy- utrwalenie,

 • Utrwalanie poleceń.

 • 4latek- zna środki lokomocji (wodne, lądowe, powietrzne) i określa ich cech charakterystyczne,

 • 3latek- poznaje pojazdy poruszające się w najbliższym otoczeniu,

 • Rozumie zależność historyjki.




 • Reaguje prawidłowo na sygnał dźwiękowy,

 • Potrafi zapamiętać polecenia nauczycielki.

5.10.2010r

wtorek

Samochody”- kolorowanie

 • 4latki- kolorowanie kredką świecową wybranego pojazdu,

 • 3latki- zamalowanie kartki kredką koloru zielonego,

 • 4latki- utrwalenie pojęć: większy- duży, mały- mniejszy,

 • 3latki- utrwalenie pojęć; mały- duży,

 • Umiejętne trzymanie kredki.

 • 4latek- koloruje pojazd kredką świecową,

 • 3latek- maluje powierzchnię kartki na kolor zielony,

 • 4latek- zna i stosuje pojęcia większy- duży, mały- mniejszy,

 • 3latek- zna i stosuje pojęcia mały- duży,

 • Prawidłowo trzyma kredkę

6.10.2010r

środa

Dźwięki z ulicy”- zabawa przy muzyce.

 • Wdrażanie do reagowanie na sygnał dźwiękowy(3 klaśnięcia),

 • Rozpoznanie dźwięków przedstawiających różne środki lokomocji,

 • Naśladowanie odgłosów różnych pojazdów,

 • 4latki- zapoznanie się ze słowami piosenki „Dzieci i światła”,

 • Przedstawianie rytmu piosenki za pomocą swobodnej inspiracji.

 • Reaguje na sygnał dźwiękowy,

 • Słucha i rozpoznaje dźwięki,

 • Naśladuje odgłosy różnych pojazdów,

 • 4latek- zna słowa piosenki „Dzieci i światła”,

 • Przedstawia rytm piosenki za pomocą swobodnej ruchów.

7.10.2010r

czwartek

Budowanie z klocków drewnianych na temat dowolny zainspirowane oglądaniem ruchu ulicznego.

 • Przedstawienie możliwości wykorzystania klocków do budowania garaży,

 • Porównywanie wielkości: duży garaż- mały samochód.

 • Wykorzystuje klocki do budowy garaży,

 • Porównuje wielkości: duży garaż- mały samochód.

8.10.2010r

piątek

Uwaga samochód”- teatrzyk kukiełkowy


3latki- zabawa ruchowa- „Przeprawa przez most”

4latki- zestaw zabaw ruchowych nr 3 (zeszyt własny)

 • Zapoznanie się z historią dwóch chłopców,

 • Wdrażanie do przestrzegania nakazów dorosłych,

 • Próba oceny zachowania bohaterów teatrzyku, zaznaczanie,że nie wolno wybiegać na jezdnię,




 • 3latki- czworakowanie w podporze na całych dłoniach,

 • wdrażanie do właściwej reakcji na sygnał dźwiękowy,

 • bieganie w różnych kierunkach bez potrąceń,

 • wykonywanie skłonów bocznych,

 • bezpieczne poruszanie się po sali,

 • Zna historię głównych bohaterów,

 • Rozumie, dlaczego nie wolno poruszać się po ulicy bez opieki dorosłych,

 • Potrafi ocenić postępowanie bohaterów teatrzyku,

 • Wie, że nie wolno wyjeżdżać na jezdnię,

 • 3latek- czworakuje w podporze na całych dłoniach,

 • reaguje na sygnał dźwiękowy,

 • biega w różnych kierunkach bez potrąceń,

 • wykonuje skłony boczne,

 • bezpiecznie porusza się po sali.



J

E

S

I

E

Ń


W

O

K

Ó

Ł


P

R

Z

E

D

S

Z

K

O

L

A


J

E

S

I

E

Ń


W

O

K

Ó

Ł


P

R

Z

E

D

S

Z

K

O

L

A


J

E

S

I

E

Ń


W

O

K

Ó

Ł


P

R

Z

E

D

S

Z

K

O

L

A


J

E

S

I

E

Ń


W

O

K

Ó

Ł


P

R

Z

E

D

S

Z

K

O

L

A

11.10.2010r

poniedziałek

Szukamy kolorów jesieni”- wycieczka do parku

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w otoczeniu przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku,

 • Zapoznanie z oznakami jesieni (zmiana barwy liści usychanie, opadanie),

 • 3latki- wdrażanie do nie oddalania się od grupy,

 • Przyniesienie okazów do kącika przyrody.

 • Zauważa zmiany zachodzące w przyrodzie,

 • Zna oznaki jesieni,

 • 3latek- nie oddala się od grupy,

 • Przynosi okazy do kącika przyrody,

12.10.2010r

wtorek

Jesienny liść”- zabawy plasteliną

 • Utrwalanie barw charakterystycznych dla jesieni,

 • 4latki- wypełnianie różnymi barwami plasteliny konturów liści,

 • 3latki- temat dowolny,

 • Wyrabianie sprawności dłoni podczas lepienia z plasteliny.

 • Wdrażanie do wykorzystywania podkładki przy pracy.

 • 4latek- starannie wypełnia plasteliną kontury liści,

 • Zna charakterystyczne barwy jesieni,

 • Ćwiczy dłoń podczas lepienia z plasteliny,

 • Wykorzystuje podkładkę przy pracy.

13.10.2010r

środa

Kolorowe listki”- zabawa przy muzyce

 • Słuchanie piosenki „Kolorowe listki”,

 • Zabawa taneczna do piosenki,

 • Wyklaskiwanie rytmu piosenki,

 • Rozróżnianie rejestru wysokiego i niskiego,

 • Ćwiczenia oddechowe „Latające listki”.

 • Słucha uważnie piosenki „Kolorowe listki”,

 • Stara się zapamiętać elementy tańca do piosenki,

 • Wyklaskuje rytm piosenki,

 • Rozróżnia rejestr wysoki i niski,

14.10.2010r

czwartek

Jesienią liście z drzew spadają”- Drzewo jesienne- malowanie

 • 4latek- malowanie drzewa farbami plakatowymi,

 • 3latki- temat „dowolny” z użyciem barw charakterystycznych dla jesieni,

 • Utrwalanie barw charakterystycznych dla jesieni,

 • Umiejętne nakładanie farby na pędzel,

 • Wykorzystanie szmatek przy pracy

 • 4latek- maluje drzewo farbami plakatowymi,

 • 3latek- maluje farbami na temat dowolny,

 • Zna barwy charakterystyczne dla jesieni,

 • Umiejętnie nakłada farbę na pędzel,

 • Wykorzystuje szmatki przy pracy.

15.10.2010r

piątek

O gęsiareczce Kasieni i cudownych listkach pani Jesieni”- opowiadanie nauczycielki w oparciu o utwór L. Krzemienieckiej.


3latki- zabawa ruchowa: „Leśna ścieżka”

4latki: zestaw zabaw ruchowych nr 4 (zeszyt własny)

 • Zapoznanie ze sposobem przetrwania zimy przez drzewa liściaste,

 • Rozumienie potrzeby niesienia pomocy innym w trudnych sytuacjach,

 • Wdrażanie do wyrażania swoich myśli




 • 3latki- próby zachowania równowagi,

 • Utrwalenie ustawiania się w parze,

 • Wykonywanie skrętów tułowia,

 • Skakanie obunóż,

 • Bezpieczne poruszanie się po sali.

 • Zwracanie uwagi na nie potrącanie kolegów i koleżanek.

 • Zna sposoby przetrwania zimy przez drzewa liściaste,

 • Rozumie potrzebę niesienia pomocy w trudnych sytuacjach,

 • Wyraża swoje myśli,




 • 3latek- stara sie utrzymać równowagę,

 • Ustawia się w parze,

 • Wykonuje skręty tułowia,

 • Skacze obunóż,

 • Bezpiecznie porusza się po sali,

 • Nie potrąca innych dzieci.

18.10.2010r

poniedziałek

Leśne zwierzęta”-wiersz „Drzewo” B. Formy


3latki- zabawa ruchowa: „Leśna ścieżka”

4latki: zestaw zabaw ruchowych nr 4 (zeszyt własny)

 • Uważne słuchanie wiersza „Drzewo” B. Formy,

 • Określanie położenie zwierząt względem drzewa,

 • Przyczepianie szablonów roślin i zwierząt w odpowiednie miejsca,

 • Rozumienie znaczenia drzew w przyrodzie,

 • Ćwiczenia ortofoniczne: „Wiatr i liście” na zgłosce „szu-szu, fu-fu”.




 • Utrwalenie ustawiania się w parze i w rozsypce,

 • Zapamiętywanie poleceń.

 • Dziecko w skupieniu słucha wiersza czytanego przez nauczycielkę,

 • Dziecko potrafi właściwie umieścić szablony względem drzewa,

 • Przyczepia szablony w odpowiednie miejsca,

 • Rozumie znaczenie drzew w przyrodzie,




 • Zapamiętuje poleceni nauczyciela,

 • stawia się w parze i w rozsypce.

19.10.2010r

wtorek

"Jeż"- lepienie z masy solnej z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

 • Poszerzenie doświadczeń plastyczno- konstrukcyjnych.

 • Zapoznanie z możliwością łączenia masy solnej z materiałem przyrodniczym.

 • Utrwalenie wiadomości na temat wyglądu jeża




 • Zna charakterystyczne cechy wyglądu jeża,

 • Potrafi ulepić jeża,

 • Rozumie zakaz brania masy solnej do ust.

20.10.2010r

środa

Improwizacje ruchowe przy muzyce”- zabawa

 • Wyrabianie umiejętności estetycznego poruszania się stosownie do granej muzyki,

 • Wyrabianie koordynacji ruchowo- słuchowej,

 • Utrwalenie piosenki „Kolorowe listki”,

 • Umiejętnie łączy ruch z treścią i muzyką.

 • Starannie wykonuje elementy ruchowe,

 • Zna piosenkę „Kolorowe listki”

21.10.2010r

czwartek

Płacząca chmurka”- malowanie farbą plakatową

 • 4latki- wypełnianie kontur chmury farbą plakatową,

 • 3latki- temat dowolny z użyciem farby plakatowej koloru niebieskiego i żółtego,

 • Wyrabianie sprawności manualnych palców i dłoni,

 • Wdrażanie do pomocy podczas porządkowania miejsc pracy

 • 4latek- potrafi wypełnić farbą plakatową kontur chmury,

 • 3latek- używa w sposób dowolny farb plakatowych o kolorach niebieskim i żółtym,

 • Ćwiczy sprawność palców i dłoni,

 • Porządkuje miejsce pracy.

22.10.2010r

piątek

Jak to zwykle bywa jesienią”- teatrzyk kukiełkowy I. Salach


3latki- zabawa ruchowa: „Leśna ścieżka”

4latki: zestaw zabaw ruchowych nr 4 (zeszyt własny)

 • Zapoznanie ze skutkami jesiennych zmian- przygotowanie roślin, zwierząt do nowej pory roku,

 • Uwrażliwienie na piękno polskiej mowy,

 • Wyrabianie umiejętności uważnego słuchania,




 • 3latki- próby zachowania równowagi,

 • Utrwalenie ustawiania się w parze,

 • Wykonywanie skrętów tułowia,

 • Skakanie obunóż,

 • Bezpieczne poruszanie się po sali.

 • Zwracanie uwagi na nie potrącanie kolegów i koleżanek.

 • Zna skutki jesiennych zmian,

 • Wie, jak rośliny i zwierzęta przygotowują się do nowej pory roku,

 • Uważnie słucha nauczyciela.




 • 3latek- stara sie utrzymać równowagę,

 • Ustawia się w parze,

 • Wykonuje skręty tułowia,

 • Skacze obunóż,

 • Bezpiecznie porusza się po sali,

 • Nie potrąca innych dzieci.

27.10.2010r

poniedziałek

Dary jesieni”- zagadki słowne i obrazkowe


3latki- zabawa ruchowa: „Leśna ścieżka”

4latki: zestaw zabaw ruchowych nr 4 (zeszyt własny)

 • Utrwalenie poznanych wcześniej darów jesieni,

 • Próby rozwiązywania zagadek podkreślających charakterystyczne cechy danych przedmiotów,

 • Różnicowanie modulacji głosu przy zadaniach pytających i oznajmujących,

 • Próby układania zagadek przez dzieci 4letnie,

 • 3latki- próby zachowania równowagi,

 • Utrwalenie ustawiania się w parze,

 • Wykonywanie skrętów tułowia,

 • Skakanie obunóż,

 • Bezpieczne poruszanie się po sali.

 • Zwracanie uwagi na nie potrącanie kolegów i koleżanek.

 • Rozwiązuje zagadki podkreślające charakterystyczne cechy danych przedmiotów,

 • 4latek- próbuje układać zagadki,




 • 3latek- stara sie utrzymać równowagę,

 • Ustawia się w parze,

 • Wykonuje skręty tułowia,

 • Skacze obunóż,

 • Bezpiecznie porusza się po sali,

 • Nie potrąca innych dzieci.

28.10.2010r

wtorek

Układanie dowolnej kompozycji z materiału przyrodniczego.

 • Zapoznanie z możliwością wykorzystania zgromadzonych zbiorów,

 • Próby nazwania własnych tworów,

 • Segregowanie własnych okazów do pojemnika według nazwy.

 • Wykorzystuje w pracy plastycznej zgromadzone zbiory,

 • Próbuje nazwać własny twór,

 • Segreguje okazy do odpowiednich pojemników.

29.10.2010r

środa

Deszcz”- zabawy przy muzyce.

 • Zabawa rytmiczna przy akompaniamencie muzycznym- reakcja na zmianę dynamiki- „Deszcz”,

 • 4latki- wprowadzenie określenia „średnio-głośno”,

 • Utrwalenie piosenki „Kolorowe listki”,

 • Zagadki i zabawy utrwalające rozumienie pojęcia dynamiki.

 • Reaguje na zmianę dynamiki utworu,

 • 4latek -zna określenie „średnio-głośno”,

 • Śpiewa piosenkę „Kolorowe listki”,

 • Bierze udział w zagadkach i zabawach utrwalających pojęcie dynamiki,

 • Odgaduje zagadki.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej I opiekuńczej dla dzieci 3-4 letnich iconPlan pracy dydaktyczno-wychowawczej dla gr. Dzieci 5-letnich na m-c październik 2008r

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej I opiekuńczej dla dzieci 3-4 letnich iconPlan pracy dydaktyczno – wychowawczej I opiekuńczej zespołu szkóŁ integracyjnych w skierniewicach

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej I opiekuńczej dla dzieci 3-4 letnich iconPlan pracy dydaktyczno – wychowaczej dla dzieci 5 – letnich na wrzesień

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej I opiekuńczej dla dzieci 3-4 letnich iconPlan pracy dydaktyczno wychowawczej dla dzieci 5 – letni na maj

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej I opiekuńczej dla dzieci 3-4 letnich iconPlan pracy dydaktyczno-wychowawczo opiekuńczej

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej I opiekuńczej dla dzieci 3-4 letnich iconPlan pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej I opiekuńczej dla dzieci 3-4 letnich iconPlan pracy dydaktycznej, wychowawczej I opiekuńczej

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej I opiekuńczej dla dzieci 3-4 letnich iconPlan pracy dydaktycznej, wychowawczej I opiekuńczej

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej I opiekuńczej dla dzieci 3-4 letnich iconPlan pracy dydaktycznej, wychowawczej I opiekuńczej Zespołu Szkół w Mszanie

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej I opiekuńczej dla dzieci 3-4 letnich iconPlan pracy opiekuńczej, wychowawczej I dydaktycznej przedszkola publicznego w bestwinie na rok szkolny 2012 / 2013

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom