Małgorzata Siekańska Zakład Psychologii inh,awf kraków komunikacja społeczna – program wykładów oraz program ćwiczeń
Pobierz 16.26 Kb.
NazwaMałgorzata Siekańska Zakład Psychologii inh,awf kraków komunikacja społeczna – program wykładów oraz program ćwiczeń
Data konwersji30.10.2012
Rozmiar16.26 Kb.
TypDokumentacja

Małgorzata Siekańska


Zakład Psychologii INH,AWF Kraków

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – program wykładów oraz program ćwiczeń

IVr. TiR (WYKŁADY 15 godzin ĆWICZENIA 15 godzin)


Studia dzienne i wieczorowe

Zakres tematyczny:


 1. Główne aspekty porozumiewania się cz. I – podstawowe pojęcia (komunikacja, transakcja, interakcja, rodzaje interakcji), cechy oraz cel komunikowania, poziomy komunikowania w społeczeństwie.

 2. Główne aspekty porozumiewania się cz. II – elementy procesu komunikowania, rola kontekstu, sposoby porozumiewania się.

 3. Sposoby i formy porozumiewania się ludzi – komunikowanie interpersonalne bezpośrednie oraz medialne, komunikowanie pośrednie (masowe); komunikowanie werbalne i niewerbalne.

 4. Komunikacja niewerbalna – grupy sygnałów w komunikacji niewerbalnej, funkcje komunikacji niewerbalnej, różnice między komunikowaniem werbalnym i niewerbalnym.

 5. Autoprezentacja: formy, style (taksonomia stylów autoprezentacji Jonesa i Pittman; autoprezentacje zdobywczo-atrybutywne i obronno-ukrywające), motywy podejmowania zachowań autoprezentacyjnych wg Baumeistera, interpersonalne skutki autoprezentacji.

 6. Informacja zwrotna – przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnych, rodzaje oraz funkcje informacji zwrotnych.

 7. Wywieranie wpływu na ludzi – strategie i techniki (techniki sekwencyjne oraz techniki oparte na dynamice interakcji)

 8. Wywieranie wpływu przez grupy – stereotypy, uprzedzenia, konformizm, nonkonformizm.

 9. Efektywna współpraca – przygotowanie do współpracy, zasady wzbudzania sympatii, wybrane cechy grupy, strategie podejmowane przez członków grypy a wywieranie wpływu.

 10. Rozwiązywanie konfliktów – specyfika konfliktu, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, mediacje vs arbitraż, rozwiązywanie konfliktu drogą negocjacji.

 11. Komunikacja międzykulturowa – różnice stylów kulturowych, styl wysokokontekstowy vs niskokontekstowy, dystans władzy, indywidualizm vs kolektywizm.

 12. Relacje międzykulturowe - wpływ kultury na atrybucje, wrażliwość kulturowa, trening komunikacji międzykulturowej.

 13. Systemy komunikowania społecznego – komunikowanie organizacyjne, polityczne, publiczne, masowe.

 14. Komunikowanie organizacji – czynniki wpływające na komunikowanie organizacji; komunikacja edukacyjna.

 15. FilmĆWICZENIA 15 godzin (10 godzin)

Zakres tematyczny:


 1. Podstawowe zasady poprawnej komunikacji (przypomnienie) – ogólne zasady konwersacji, werbalne i niewerbalne techniki aktywnego słuchania, bariery komunikacyjne.

 2. Diagnoza predyspozycji i umiejętności istotnych w procesie komunikacji.

 3. Komunikowanie informacji o sobie – korzyści płynące z odsłaniania się, opór przed odsłanianiem, optymalne poziomy otwarcia.

 4. Kontrola mowy ciała – język ciała i zależności przestrzenne.

 5. Emocje w komunikacji – wyrażanie uczuć, empatia i panowanie nad emocjami; emocje a podatność na wpływ społeczny.

 6. Analiza transakcyjna – wyjaśnienie koncepcji, podstawowe pojęcia.

 7. Asertywność w koncepcji E. Berne’a.

 8. Typy konfliktów w analizie transakcyjnej.

 9. Proces grupowy i specyfika komunikacji w grupie - relacje i interakcje pomiędzy uczestnikami grupy, cele, normy grupowe, struktura grupy (układ przewodzenia grupie i role grupowe), spójność i napięcie.

 10. Efektywne kierowanie ludźmi – osobowość skutecznego przywódcy, funkcje lidera.

 11. Negocjacje – negocjacje pozycyjne a integracyjne; etapy przygotowań do negocjacji integracyjnych.

 12. Współczesne środki i sposoby komunikowania się (tel.kom., sms, e-mail, gg, skype) – zasady korzystania, formułowanie komunikatu, selekcja informacji, radzenie sobie ze „stresem informacyjnym”

 13. Test zaliczeniowy

 14. Zaliczenia


Literatura podstawowa - wykłady:

Dobek-Ostrowska, B. (1999) Podstawy komunikowania społecznego, s. 14-19. Wrocław:

Wydawnictwo ASTRUM.

Jamrożek, B., Sobczak, J. (2000). Komunikacja interpersonalna czyli jak wspomagać swoją

przedsiębiorczość. Podręcznik. Poznań: Wydawnictwo eMPi².

McKay, M., Davis, M., Fanning, P. (2001.) Sztuka skutecznego porozumiewania się.

Gdańsk: GWP.

Nęcki, Z. (2000). Komunikacja międzyludzka. Rola kontekstu w interpretacji aktów

komunikacyjnych, s. 92-98. Kraków: Antykwa.

Stephen, W.G., Stephen, C.W. (2007). Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji.

Gdańsk: GWP.


Literatura podstawowa – ćwiczenia:

Burn, B., Payment, M. (2002). Zestaw testów szkoleniowych. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Jamrożek, B., Sobczak, J. (2000). Komunikacja interpersonalna czyli jak wspomagać swoją

przedsiębiorczość. Podręcznik. Poznań: Wydawnictwo eMPi².

Łodygowska, E., Rajewska, K. (2001). Psychologia kontaktu z klientem. Warszawa: KAW.

McKay, M., Davis, M., Fanning, P. (2001.) Sztuka skutecznego porozumiewania się.

Gdańsk: GWP.


Literatura uzupełniająca:

 1. Adler, B. R., Rosenfeld, L.B., Proctor, R.F. (2006). Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

 2. Aronson, E. (2005). Człowiek- istota społeczna. Warszawa: PWN.

 3. Doliński, D. (2000). Psychologia wpływu społecznego. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum.

 4. Domachowski, W. (1993). Psychologia społeczna komunikacji niewerbalnej. Toruń: Wydawnictwo EDYTOR.

 5. Domachowski, W. (1999). Przewodnik po psychologii społecznej. Warszawa: PWN.

 6. Hamer, H. ((1999). Rozwój umiejętności społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Veda.

 7. Morreale, S.P., Spitzberg, B.H., Barge, J.K. (2007). Komunikacja między ludźmi. Warszawa: PWN.

 8. Król – Fijewska, M. (1993). Stanowczo-łagodnie-bez lęku. 13 wykładów o asertywności. Warszawa: INTRA.

 9. Kuziak, M. (2005). Jak mówić, rozmawiać, przemawiać? Mówimy całym sobą, s. 216-230. Bielsko-Biała: Wydawnictwo„Park”.

 10. Lachowicz-Tabaczek, K. (red.) (2001). Psychologia społeczna w zastosowaniach. Od teorii do praktyki. Wrocław: Wydawnictwo Atla 2.

 11. Leary, M. (1999). Wywieranie wrażenia na innych. Niewerbalne oznaki zakłopotania, s. 149-153. Gdańsk; GWP.

 12. Łasiński , G. (2000). Sztuka prezentacji. Rozdz. 1. Proces komunikowania, s. 9-33. Poznań: Wydawnictwo eMPi².

 13. Łodygowska, E., Rajewska, K. (2001). Psychologia kontaktu z klientem. Warszawa: KAW.

14. Marcjanik, M (2007) (red.). Grzeczność na krańcach świata. Warszawa: WAiP

15. Marcjanik, M (2005) (red.). Grzeczność nasza i obca. Warszawa: PWN

 1. Pease, A. (1992). Język ciała. Kraków: Wydawnictwo GEMINI.

 2. Pietrzak, H., Hałaj, J.B. (2000). Psychologia społeczna w praktyce. Rzeszów:

Wydawnictwo WSP.
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Małgorzata Siekańska Zakład Psychologii inh,awf kraków komunikacja społeczna – program wykładów oraz program ćwiczeń iconDziennikarstwo I komunikacja społeczna program studióW

Małgorzata Siekańska Zakład Psychologii inh,awf kraków komunikacja społeczna – program wykładów oraz program ćwiczeń iconDziennikarstwo I komunikacja społeczna program studióW

Małgorzata Siekańska Zakład Psychologii inh,awf kraków komunikacja społeczna – program wykładów oraz program ćwiczeń iconDziennikarstwo I komunikacja społeczna program studióW

Małgorzata Siekańska Zakład Psychologii inh,awf kraków komunikacja społeczna – program wykładów oraz program ćwiczeń iconDziennikarstwo I komunikacja społeczna program studióW

Małgorzata Siekańska Zakład Psychologii inh,awf kraków komunikacja społeczna – program wykładów oraz program ćwiczeń iconProgram wykładów Wstęp do psychologii społecznej – semestr zimowy 2006/2007

Małgorzata Siekańska Zakład Psychologii inh,awf kraków komunikacja społeczna – program wykładów oraz program ćwiczeń iconNauka o komunikowaniu program ćwiczeń Zakres I treść pojęcia komunikacja

Małgorzata Siekańska Zakład Psychologii inh,awf kraków komunikacja społeczna – program wykładów oraz program ćwiczeń iconProgram studiów obowiązujący w roku akademickim 2012/2013 Dziennikarstwo I komunikacja społeczna Studia stacjonarne I stopnia

Małgorzata Siekańska Zakład Psychologii inh,awf kraków komunikacja społeczna – program wykładów oraz program ćwiczeń iconProgram studiów obowiązujący w roku akademickim 2012/2013 Dziennikarstwo I komunikacja społeczna Studia stacjonarne I stopnia

Małgorzata Siekańska Zakład Psychologii inh,awf kraków komunikacja społeczna – program wykładów oraz program ćwiczeń iconZielona szkoła – poznaj swoje środowisko”. Program I propozycje ćwiczeń. Autor – Elżbieta Tyralska – Wojtycza. Wydawca – Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krakowie. Kraków 2001

Małgorzata Siekańska Zakład Psychologii inh,awf kraków komunikacja społeczna – program wykładów oraz program ćwiczeń iconProgram wykłADÓw plenarnych utw sgh na II semestr roku akad. 2011/2012 Program dofinansowany ze środków Urzędu m st. Warszawy

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom