Egzamin dla kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania
Pobierz 12.98 Kb.
NazwaEgzamin dla kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania
Data konwersji05.09.2012
Rozmiar12.98 Kb.
TypDokumentacja
Egzamin dla kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania.


 1. Liturgia sakramentu Bierzmowania

 2. Katechizmu

 3. Mój patron

 4. Pytania


Ad1. Liturgia sakramentu Bierzmowania

 • Ks. Biskup pyta: Droga młodzieży powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie w tym sakramencie?”

Kandydaci: „Pragniemy aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen.”

 • Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

 • Kandydaci klękają. W tym czasie Ks. Biskup wyciąga ręce nad ich głowami i odmawia modlitwę, prosząc o zesłanie Ducha Świętego.

 • Ks. Biskup podchodzi do każdego i namaszcza czoło olejem Krzyżma Świętego. Dialog podczas namaszczania:

Biskup mówi: „N. (imię do Bierzmowania) przyjmij znamię daru Ducha Świętego”

Osoba bierzmowana odpowiada: „Amen”.

Ks. Biskup: „Pokój z tobą”.

Odpowiadamy: „I z duchem twoim.”


Pytania dla osób przygotowujących się do Bierzmowania


 1. Pacierz


„Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario”, „Skład Apostolski” (lub mszalne wyznanie wiary), główne prawdy wiary, „Dekalog” i przykazania kościelne, grzechy główne, siedem sakramentów, warunki sakramentu pojednania i pokuty, siedem darów Ducha Św.


 1. Pytania dotyczące Kościoła i sakramentów świętych.
 1. Kto to jest chrześcijanin?

Jest to człowiek, który przez chrzest święty przyjął łaskę wiary i został włączony do Kościoła. Jego Panem jest Jezus Chrystus –Bóg i człowiek w jednej osobie, jedyny Zbawiciel świata. Chrześcijanin stara się żyć zgodnie z Ewangelią, której podstawą jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Chrześcijanin-katolik w drodze do Nieba zachowuje komunię z Kościołem i jego widzialną głową , Papieżem. Korzysta z sakramentów zbawienia, szczególnie z Najświętszej Eucharystii.


 1. Co to jest Kościół ?

Jest to wspólnota ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa. Wspólnotę tę założył Jezus Chrystus, a jednoczy ją Duch Święty. Na ziemi najwyższą władzę w Kościele sprawuje papież w jedności z Soborem Powszechnym, czyli zgromadzeniem wszystkich biskupów świata.


 1. Jakie jest najważniejsze zadanie Kościoła, po co Chrystus założył Kościół?

Najważniejszym zadaniem Kościoła jest wieczne zbawienie ludzi. Kościół wypełnia to zadanie przede wszystkim przez głoszenie Słowa Bożego i sprawowanie sakramentów świętych. Poza Kościołem nie ma zbawienia. Jeżeli ktoś świadomie odrzuca Kościół, kapłanów Kościoła, to tym samym odrzuca Boga, Chrystusa- według słów Chrystusa, które wypowiedział do apostołów: „Kto was słucha Mnie słucha. Kto wami gardzi Mną gardzi.”


 1. Jaki jest najważniejszy dzień, w którym wspólnota Kościoła gromadzi się ?

Najważniejszym dniem dla Kościoła jest niedziela, dzień zmartwychwstania Chrystusa. Kościół gromadzi się wtedy na Mszy Św. – jest to publiczne wyznanie wiary w Boga i w Kościół.

Przynajmniej raz w roku, w Okresie Wielkanocnym, trzeba przyjąć Komunię Św.

W Niedzielę oprócz udziału we Mszy Św., należy powstrzymać się od prac niekoniecznych.


 1. Co to są sakramenty święte?

(skrócone określenie) Są to widzialne znaki święte, przez które Bóg udziela nam niewidzialnie swojej łaski.

(pełne określenie) Sakramenty są to skuteczne znaki łaski; zostały ustanowione przez Chrystusa i powierzone Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże.

Sakramenty są ustanowione przez Chrystusa, czyli On określa, jaką łaskę otrzymuję człowiek w danym sakramencie. Sakramenty zostały powierzone Kościołowi, czyli kościół określa w jaki sposób powinien być sprawowany dany sakrament.

 1. Czy sakramenty są konieczne do zbawienia?

Tak. Jeżeli ktoś należy do Kościoła Rzymsko-katolickiego, to aby być zbawionym powinien spowiadać się i przyjmować Komunię Św.


 1. Czy owoce przyjętego sakramentu zależą również od wysiłku człowieka?

Tak. Owocność działania sakramentów, świętość człowieka zależy również od jego wysiłku.


 1. Jaki jest podział sakramentów w nowym Katechizmie?

Podział na trzy grupy:

- Sakramenty wtajemniczenia (Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia)

- Sakramenty uzdrowienia (Pojednania i Pokuty, Namaszczenia chorych)

- Sakramenty w służbie wspólnoty Kościoła (Małżeństwo, Kapłaństwo)


 1. Co to jest grzech?

Jest to wykroczenie przeciwko prawu Bożemu. Grzech jest zranieniem miłości Boga, bliźniego i siebie samego. Wyróżniamy grzechy ciężkie i powszednie. Każdego grzechu należy się wystrzegać, a szczególnie grzechów ciężkich.


 1. Co to jest grzech ciężki?

Jest to świadome i dobrowolne wykroczenie przeciwko prawu Bożemu w ważnej rzeczy (np.: upicie się alkoholem, branie narkotyków, pobicie kolegi, kradzież, współżycie przed ślubem lub cudzołóstwo w małżeństwie, onanizm…). Na spowiedzi jest obowiązek wyznawania wszystkich grzechów ciężkich.


 1. Co to jest sakrament Bierzmowania?

Sakrament Bierzmowania jest to pełne przyjęcie darów Ducha Świętego. W tym sakramencie Duch Święty umacnia nas do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad.


 1. Jakie są zewnętrzne znaki przy udzielaniu sakramentu Bierzmowania?

Włożenie rąk na głowę i namaszczenie czoła olejem Krzyżma Świętego.


 1. Co to znaczy, że Bierzmowanie jest sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego?

To znaczy, że bierzmowanie w pełni wprowadza nas do wspólnoty Kościoła i w pełni jednoczy nas z Chrystusem – po przyjęciu Bierzmowania jesteśmy w pełni chrześcijanami. Bierzmowanie jest dopełnieniem Chrztu Świętego.


 1. Kto może udzielać sakramentu Bierzmowania (kto jest szafarzem Bierzmowania)?

Normalnie jest nim biskup, ale w nadzwyczajnych sytuacjach także każdy ksiądz.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Egzamin dla kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania iconPytania dla kandydatów do sakramentu bierzmowania w parafii Najświętszego Serca Jezusowego

Egzamin dla kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania iconPytania przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania

Egzamin dla kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania iconImiona męskie dla kandydatów do bierzmowania

Egzamin dla kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania iconInformacje dla kandydatów do Bierzmowania prośBA

Egzamin dla kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania iconPytania katechizmowe do zaliczenia dla kandydatów do bierzmowania

Egzamin dla kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania iconTerminy udzielania Sakramentu Bierzmowania w Archidiecezji Warszawskiej

Egzamin dla kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania iconLiturgia Eucharystyczna połączona z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania

Egzamin dla kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania iconKs dr Krzysztof Baryga Znaczenie sakramentu bierzmowania w życiu chrześcijanina

Egzamin dla kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania iconWZÓr listu do Księdza Arcybiskupa z prośbą o udzielenia Sakramentu Bierzmowania

Egzamin dla kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania iconPodstawowe wiadomości, których znajomość obowiązuje przygotowujących się do sakramentu bierzmowania

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom