Wymagania edukacyjne dla klas I historia zakres podstawowy podstawa programowa z 23. 12. 2008
Pobierz 286.53 Kb.
NazwaWymagania edukacyjne dla klas I historia zakres podstawowy podstawa programowa z 23. 12. 2008
strona3/4
Data konwersji31.10.2012
Rozmiar286.53 Kb.
TypWymagania
1   2   3   4

– omawia decyzje polityczne władz II Rzeczypospolitej na tle wydarzeń militarnych podczas kampanii polskiej

– wyjaśnia przyczyny klęski Polski we wrześniu 1939 r.

– wyjaśnia znaczenie terminów: prowokacja gliwicka, „polskie Termopile”, KOP, Luftwaffe, Grupy Specjalne (Einsatzgruppen)

– wymienia wydarzenia związane z datami: 1–3 września 1939 r., 3 września 1939 r., 9 września 1939 r., 12 września 1939 r., 28 września 1939 r.,
2 października 1939 r.

– omawia działania postaci: Heinza Guderiana, Henryka Sucharskiego i Franciszka Dąbrowskiego, Tadeusza Kutrzeby, Władysława Bortnowskiego, Władysława Raginisa, Władysława Langnera, Józefa Unruga, Franciszka Kleeberga, Juliusza Rómmla

– przedstawia polityczne i militarne założenia planu obrony Polski w 1939 r.

– omawia wkroczenie wojsk sowieckich na terytorium Polski w kontekście paktu Ribbentrop-Mołotow

– prezentuje założenia polityki Wielkiej Brytanii
i Francji wobec konfliktu polsko-niemieckiego

2. Podbój Europy przez Hitlera
i Stalina

– ekspansja Związku Radzieckiego (wojna zimowa, aneksja państw bałtyckich
i Besarabii)

– napaść III Rzeszy na Danię
i Norwegię

– ofensywa niemiecka
w Europie Zachodniej

– klęska Francji

– okupacja Francji, powstanie państwa Vichy, utworzenie Komitetu Wolnej Francji gen. Charles’a de Gaulle’a

– bitwa o Anglię

– wojna na Bałkanach

– wyjaśnia znaczenie terminów: wojna zimowa, republiki bałtyckie, kolaboracja, państwo marionetkowe, Komitet Wolnej Francji, RAF, bitwa o Anglię

– wymienia wydarzenia związane z datami: listopad 1939 r. marzec 1940 r., maj 1940 r., lipiec–październik 1940 r.

– omawia działalność postaci: Józefa Stalina, Adolfa Hitlera, Benita Mussoliniego, Winstona Churchilla, Charles’a de Gaulle’a

– przedstawia najważniejsze działania wojenne
w Europie z lat 1939–1941

– wskazuje na mapie: kierunki agresji sowieckiej, niemieckiej i włoskiej, republiki bałtyckie, Skandynawię, Benelux, kanał La Manche, Paryż, Vichy, Londyn, Bałkany, obszary włączone do III Rzeszy i okupowane przez państwa osi

– charakteryzuje cele polityki Hitlera i Stalina w Europie w latach 1939–1941

– wyjaśnia główne przyczyny pokonania przez armię niemiecką Francji w 1940 r.

– wymienia sojuszników państw osi, którzy przystąpili do współpracy w latach 1939–1941

– omawia sytuację militarną i polityczną Wielkiej Brytanii i krajów demokratycznych po klęsce Francji
w 1940 r.

– rozumie znaczenie zwycięstwa Wielkiej Brytanii i jej sojuszników w bitwie o Anglię

– wyjaśnia znaczenie terminów: linia Mannerheima, Linia Maginota, operacja „Dynamo”, Royal Navy, państwo Vichy, „Fall Gelb”, operacja „Lew morski”, myśliwce, Spitfire, Messerschmitt, Niezależne Państwo Chorwackie, ustasze

– wymienia wydarzenia związane z datami:
12 marca 1940 r., 9 kwietnia 1940 r.,
10 maja 1940 r., 22 czerwca 1940 r.,
28 października 1940 r., 6 kwietnia 1941 r.

– omawia działalność postaci: Carla Gustafa Mannerheima, Vidkuna Quislinga, Philippe’a Pétaina, Hermanna Göringa, Ante Pavelicia

– wskazuje na mapie: Przesmyk Karelski, Besarabię, Narwik, Ardeny, Dunkierkę, Chorwację, Grecję, Kretę, europejskie kraje neutralne

– szczegółowo opisuje kolejne etapy agresji Niemiec w latach 1940–1941

– przedstawia ekspansję ZSRR w latach 1939–1941

– omawia sposób przejęcia kontroli nad republikami bałtyckimi przez ZSRR w 1940 r.

– wyjaśnia znaczenie zawarcia zawieszenia broni
w Compiègne w czerwcu 1940 r.

– prezentuje okoliczności zniszczenia francuskiej morskiej floty wojennej w 1940 r.

– charakteryzuje sytuację na Bałkanach w latach 1939–1941

– ocenia sytuację polityczną w Europie w 1941 r.

– opisuje przebieg bitwy o Anglię, uwzględniając uzbrojenie obu stron konfliktu oraz sytuację ludności cywilnej Londynu

3. Wojna

Niemiec

z ZSRR

– plan „Barbarossa” i wybuch wojny niemiecko-radzieckiej

– wielka wojna ojczyźniana, sukcesy Niemców do grudnia 1941 r.

– obrona Leningradu

– bitwa pod Stalingradem

– bitwa na Łuku Kurskim

– stosunek ludności cywilnej na terenach zajmowanych przez III Rzeszę do niemieckiego okupanta

– wyjaśnia znaczenie terminów: plan „Barbarossa”, wielka wojna ojczyźniana, lend-lease act

– wymienia wydarzenia związane z datami: 22 czerwca 1941 r., 12 lipca 1941 r.

– omawia działalność postaci: Adolfa Hitlera, Józefa Stalina, Gieorgija Żukowa

– wskazuje na mapie przełomowe bitwy wojny Niemiec i ZSRR: Leningrad, Moskwa, Stalingrad, bitwę na Łuku Kurskim

– analizuje powody zbliżenia Wielkiej Brytanii i USA do ZSRR oraz zawarcia traktatu radziecko-brytyjskiego

– charakteryzuje stosunek ludności do okupanta na zajmowanych terenach przez Niemców, podaje przykłady podjęcia współpracy z Niemcami

– opisuje podejście niemieckiego dowództwa do jeńców

– wyjaśnia znaczenie terminów: blokada Leningradu, „droga życia”, operacja, „Cytadela”, Prochorowka, Waffen SS „Galizien”, Katiusza, T 34, Tygrys, Pantera, „pepesza”, Ił-2

– wymienia wydarzenia związane z datami:
6 grudnia 1941 r., listopad 1942 r. luty 1943 r., lipiec 1943 r., wrzesień 1941 r. styczeń 1944 r.

– omawia działalność postaci: Fridericha von Paulusa, Richarda Sorgego

– opisuje potencjał wojenny stron konfliktu, ich taktykę oraz uzbrojenie

– szczegółowo przedstawia przebieg działań wojennych na froncie wschodnim w latach
1941–1943

– tłumaczy przyczyny zdobycia przewagi militarnej przez ZSRR w grudniu 1941 r.

4. Polityka okupacyjna Niemiec

– założenia polityki rasowej
III Rzeszy

– polityka niemiecka wobec Żydów

– Holokaust

– postawy ludności wobec Holokaustu

– ruch oporu w krajach okupowanych

– kolaboracja z okupantem niemieckim

– zbrodnie hitlerowskie
w okupowanych krajach


– wyjaśnia znaczenie terminów: ruch oporu, polityka rasowa, getto, „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”, szmalcownicy, Holokaust, obozy koncentracyjne, obozy pracy, obozy śmierci

– wymienia wydarzenia związane z datą: 20 stycznia 1942 r., kwiecień 1943 r.

– omawia rolę postaci: Adolfa Hitlera, Adolfa Eichmanna, Charles’a de Gaulle’a, Jana Karskiego, Franklina Delano Roosevelta, Janusza Korczaka

– przedstawia założenia i metody polityki rasowej hitlerowców oraz metody jej realizacji

– korzystając z różnych źródeł, omawia bilans Holokaustu

– tłumaczy, jakimi sposobami ludność terenów okupowanych niosła pomoc Żydom

– wymienia kraje, w których powstały rządy kolaborujące z Niemcami oraz kraje, gdzie rozwinął się ruch opo­ru

– wyjaśnia znaczenie terminów: „przestrzeń życiowa” (Lebensraum), Generalny Plan Wschodni, gwiazda Dawida, „Szoah”, Babi Jar, komory gazowe, cyklon B, „Żegota”, Żydowska Organizacja Bojowa, rodzina Ulmów, Jedwabne, Ponary, Résistance, tzw. bitwa
o szyny, czetnicy

– omawia rolę postaci: Juliana Grobelnego, Josipa Broza-Tita, Dražy Mihailovicia, Władysława Bartoszewskiego

– wskazuje na mapach Europy i ziem polskich obozy koncentracyjne i obozy zagłady

– przedstawia hitlerowską politykę rasową
i narodowościową oraz jej wpływ na postawy ludności okupowanej Europy

– ocenia rolę Jana Karskiego dla przebiegu II wojny światowej

5. Wojna poza

Europą

– imperialne plany Włochów, walki w Afryce

– koniec walk w Afryce

– wojna na Atlantyku w latach 1941–1943

– atak Japończyków na Pearl Harbor i znaczenie przystąpienia Stanów Zjednoczonych do wojny

– ofensywa Japonii w Azji

– zmagania na Pacyfiku
w latach 1941–1943

– wyjaśnia znaczenie terminów: pakt trzech, wojna
na Pacyfiku, wilcze stada

– wymienia wydarzenia związane z datami: 7 grudnia 1941 r.,4–7 czerwca 1942 r., październik–listopad
1942 r.

– omawia działalność postaci: Benita Mussoliniego, Adolfa Hitlera, Franklina Delano Roosevelta, Dwighta Davida Eisenhowera

– wymienia główne strony konfliktu oraz ich najważniejsze cele strategiczne

– tłumaczy, na czym polegało strategiczne znaczenie poszczególnych rejonów, będących teatrem wojny

– wyjaśnia znaczenie terminów: Afrika Korps, operacja „Torch”, operacja „Tora! Tora! Tora!”, Kriegsmarine, U-Boot, Liberator, lotniskowiec

– wymienia wydarzenia związane z datami: 13 września 1940 r., grudzień 1940 r., marzec 1941 r., listopad 1941 r., sierpień 1942 r. luty 1943 r., październik–listopad 1942 r., 13 maja 1943 r.

– omawia działalność: Bernarda Montgomery’ego, Erwina Rommla, Karla Dönitza, Isoroku Yamamoto

– szczegółowo omawia przebieg walk w Afryce i Azji

– opisuje taktykę i uzbrojenie stron konfliktu

– omawia działania wojenne na morzach i oceanach

6. Droga do

zwycięstwa

– powstanie Wielkiej Koalicji

– konferencje Wielkiej Trójki
w Teheranie i Jałcie

– desant aliantów na Sycylii
i we Włoszech

– ofensywa radziecka od 1944 do początku 1945 r.

– desant w Normandii

– droga do Berlina i kapitulacja Niemiec

– ofensywa USA na Dalekim Wschodzie w 1945 r.

– atak atomowy na Hiroszimę
i Nagasaki, kapitulacja Japonii

– wyjaśnia znaczenie terminów: izolacjonizm, Karta atlantycka, Wielka Trójka, porządek jałtański, naloty dywanowe, taktyka „żabich skoków”, atak atomowy

– wymienia wydarzenia związane z datami: 14 sierpnia 1941 r., 28 listopada – 1 grudnia 1943 r., 4–11 lutego 1945 r., 6 czerwca 1944 r., 24 kwietnia 1945 r.,
6 i 9 sierpnia 1945 r., 8 maja 1945 r.

– omawia działalność postaci: Józefa Stalina, Franklina Delano Roosevelta, Winstona Churchilla, Harry’ego Trumana

– wyjaśnia genezę powstania Wielkiej Koalicji

– przedstawia przełomowe bitwy II wojny światowej
w Europie w latach 1943–1945 i lokalizuje je na mapie

– wskazuje miejsca obrad Wielkiej Trójki oraz określa podjęte wówczas decyzje

– wyjaśnia znaczenie terminów: konferencja
w Casablance, operacja „Overlord”, operacja „Market Garden”, linia Gustawa, linia Gotów, Wał Pomorski, marines

– wymienia wydarzenia związane z datami:
14 stycznia 1943 r., 10 lipca 1943 r., 19 sierpnia 1943 r., 8 września 1943 r., 23/24 czerwca 1944 r., październik 1944 r., 12 stycznia 1945 r., 16 kwietnia 1945 r.

– omawia działalność postaci: Dwighta Eisenhowera, George’a Pattona, Douglasa MacArthura, Alfreda Jodla, Wilhelma Keitela, Pietra Badoglia, Hirohito

– podaje główne założenia polityki zagranicznej wielkich mocarstw w czasie II wojny światowej

– opisuje strategię oraz uzbrojenie stron konfliktu

2
1. Okupowana

Polska


– podział administracyjny ziem polskich przez okupantów

– współpraca niemiecko-radziecka od IX 1939 r.

– polityka III Rzeszy wobec Polaków (eksterminacja elity narodowej, zbrodnie dokonywane za wkraczającą armią niemiecką, wysiedlenia, wywózki do pracy
w Niemczech)

– polityka ZSRR wobec Polaków

– deportacje ludności polskiej w głąb ZSRR

– zbrodnia katyńska

– wyjaśnia znaczenie terminów: Generalne Gubernator­stwo, łapanka, volkslista, „gadzinówka”, deportacja, akcja AB, sowietyzacja

– wymienia wydarzenia związane z datami: 28 września 1939 r., kwiecień–maj 1940 r., maj–czerwiec 1940 r.

– omawia działalność postaci: Adolfa Hitlera, Hansa Franka, Józefa Stalina

– wskazuje na mapie: tereny pod okupacją niemiecką
i radziecką, miejsca zsyłek ludności polskiej w ZSRR, Katyń, Generalne Gubernatorstwo, Kraków, Warszawę, Radom, Lublin, obszary włączone do III Rzeszy

– charakteryzuje główne cele niemieckiej i radzieckiej polityki okupacyjnej

– podaje przykłady terroru radzieckiego i niemieckiego

– omawia przebieg zbrodni katyńskiej

– porównuje niemiecką i radziecką politykę okupacyjną wobec społeczeństwa polskiego

– wyjaśnia znaczenie terminów: układ o granicach
i przyjaźni, Sonderaktion „Krakau”, „granatowa policja”, referendum, paszportyzacja

– wymienia wydarzenia związane z datami: październik 1939 r., 1–2 listopada 1939 r., 5 marca 1940 r., marzec 1941 r.

– omawia działalność Wandy Wasilewskiej

– wskazuje na mapie: tereny II RP, włączone do Litwy i Słowacji, Kozielsk, Palmiry, Starobielsk, Ostaszków, Miednoje, Katyń, Charków, Twer

– podaje nazwiska zasłużonych osób, które stały się ofiarami terroru niemieckiego i radzieckiego

– wymienia daty kolejnych deportacji Polaków
z Kresów Wschodnich w głąb ZSRR oraz opisuje warunki transportu i życia deportowanych

2. Władze polskie podczas
II wojny światowej


– polski rząd na emigracji

– Polskie Państwo
Podziemne

– polityczne podziały ruchu oporu

– układ Sikorski-Majski

– ujawnienie zbrodni katyńskiej, zerwanie przez ZSRR stosunków z rządem polskim

– katastrofa gibraltarska,

objęcie funkcji premiera

przez Stanisława Mikołajczyka

– powołanie polskich władz

komunistycznych w ZSRR

– wyjaśnia znaczenie terminów: rząd emigracyjny, Polskie Państwo Podziemne, Delegat Rządu RP na Kraj, Związek Walki Zbrojnej, Armia Krajowa, partyzantka, sabotaż, dywersja, układ Sikorski-Majski, armia Andersa, sprawa katyńska, katastrofa gibraltarska

– wymienia wydarzenia związane z datami: 30 września 1939 r., 30 lipca 1941 r., 14 lutego 1942 r., 25 kwietnia 1943 r., 4 lipca 1943 r.

– omawia działalność postaci: Władysława Raczkiewicza, Władysława Sikorskiego, Władysława Andersa, Stefana Grota-Roweckiego, Stanisława Mikołajczyka

– wskazuje na mapie: Francję, Wielką Brytanię, ZSRR, Paryż, Londyn, Moskwę, Warszawę

– przedstawia podstawowe fakty dotyczące powstania polskiego rządu emigracyjnego

– charakteryzuje główne cele działania oraz najważniejsze akcje ZWZ, przekształconego w AK

– prezentuje główne założenia układu Sikorski-Majski

– opisuje okoliczności wyjścia z ZSRR Armii Polskiej gen. Władysława Andersa

– wyjaśnia okoliczności i przyczyny zerwania przez ZSRR stosunków dyplomatycznych z polskim rządem emigracyjnym w Londynie

– wymienia tworzące się w ZSRR i w kraju ośrodki przyszłych polskich władz komunistycznych

– wyjaśnia znaczenie terminów i skrótów: oddział Hubala, Angers, Rada Narodowa RP, SZP, BIP, cichociemni, Związek Odwetu, organizacja „Wachlarz”, Kedyw, PKP, RJN, AL, PPR, ZPP, KRN, BCh, NSZ, NOW, SN „Kwadrat”, SL „Trójkąt”, WRN „Koło”, SD „Prostokąt”, Grupa Inicjatywna

– wymienia wydarzenia związane z datami:
13 listopada 1939 r., marzec 1943 r., 13 kwietnia 1943 r., 30 czerwca 1943 r., 31 grudnia 1943 r./
1 stycznia 1944 r., styczeń 1944 r.

– omawia działalność postaci: Augusta Emila Fieldorfa, Kazimierza Sosnkowskiego, Tadeusza Komorowskiego, Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego, Cyryla Ratajskiego, Henryka Dobrzańskiego, Pawła Findera, Marcelego Nowotki, Zygmunta Berlinga, Bolesława Bieruta, Franza Kutschery

– ocenia politykę Sikorskiego wobec ZSRR oraz politykę Wielkiej Trójki wobec sprawy polskiej

– wielostronnie, z uwzględnieniem sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej, prezentuje okoliczności powstania polskiego rządu emigracyjnego

– ocenia znaczenie śmierci gen. Władysława Sikorskiego

– charakteryzuje postawę polskich komunistów
w czasie II wojny światowej

3. Społeczeństwo polskie pod okupacją

– walka okupantów
z polskością i rabunek dzieci

– zagłada polskich Żydów

– społeczeństwo polskie pod okupacją niemiecką

– postawy ludności wobec okupantów

– konflikty etniczne
na Kresach Wschodnich (konflikt na Wołyniu)

– wyjaśnia znaczenie terminów: UPA, zsyłki

– wymienia wydarzenia związane z datami: 28 września 1939 r., 19 kwietnia 1943 r.

– omawia działalność postaci: Marka Edelmana,
Ireny Sendlerowej

– porównuje cele oraz metody polityki niemieckiej
i radzieckiej w okupowanej Polsce

– analizuje straty ludności żydowskiej na ziemiach polskich na podstawie różnych źródeł

– charakteryzuje wydarzenia dotyczące powstania
w getcie warszawskim

– wymienia znaczenie terminu: Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

– wymienia wydarzenia związane z datami: październik 1939 r., marzec 1940 r., listopad 1942 r., 17 marca 1942 r., kwiecień–maj 1943 r., lipiec 1943 r.

– omawia działalność postaci: Szmula Zygielbojma, Jürgena Stroopa

– wskazuje na mapie miejsca niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów śmierci na ziemiach polskich: Oświęcim, Treblinka, Bełżec, Sobibór, Chełmno nad Nerem, Sztutowo, Majdanek, Płaszów, Rogoźnica

– porównuje sytuację i postawę narodu polskiego wobec okupantów z sytuacją i postawami innych europejskich narodów wobec okupantów

4. Powstanie

warszawskie

– plan „Burza” i przyczyny

powstania warszawskiego

– wybuch powstania

– przebieg i zakończenie walk

powstańczych

– polityka Wielkiej Trójki

wobec powstania

– skutki powstania

– ocena powstania

– wyjaśnia znaczenie terminów: akcja „Burza”,
godzina „W”, zrzuty

– wymienia wydarzenia związane z datami: 1 sierpnia 1944 r., 2 października 1944 r.

– omawia działalność postaci: Tadeusza Komorowskiego, Antoniego Chruściela,

– przedstawia główne przyczyny wybuchu powstania

– omawia sposób traktowania jeńców i ludności cywilnej przez obie strony konfliktu

– prezentuje postawę wielkich mocarstw wobec

powstania warszawskiego

– opisuje skutki powstania warszawskiego

– wyjaśnia znacznie terminów: NIE, RONA

– omawia działalność postaci: Augusta Emila Fieldorfa, Ericha von dem Bacha-Zelewskiego, Ludwiga Fischera

– na podstawie planu Warszawy przedstawia przebieg walk powstańczych

– korzystając z różnych źródeł, objaśnia dysproporcje w uzbrojeniu powstańców i wojsk niemieckich

– ocenia decyzję władz polskiego podziemia dotyczącą wybuchu powstania uwzględniając sytuację międzynarodową i wewnętrzną

5. Polacy
w koalicji anty-hitlerowskiej

– początki Polskich Sił Zbrojnych

– walki o Narwik

– polscy lotnicy w bitwie
o Anglię

– rozbudowa Polskich Sił Zbrojnych

– armia Andersa

– walki w Afryce

– Polacy podczas walk we Włoszech i Francji oraz Belgii, Holandii i Niemczech

– działania Polskiej Marynarki Wojennej

– powstanie w ZSRR zalążków Wojska Polskiego oraz jego działania zbrojne

– wyjaśnia znaczenie terminów: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, Armia Polska w ZSRR, Wojsko Polskie
w ZSRR

– wymienia wydarzenia związane z datami: 14 sierpnia 1941 r., 18 maja 1944 r.

– omawia działalność postaci: Władysława Sikorskiego, Władysława Andersa

– podaje miejsca najważniejszych bitew II wojny światowej z udziałem Polaków (walki o Narwik, bitwa
o Anglię, oblężenie Tobruku, Monte Cassino, Arnhem) oraz wskazuje uczestniczące w nich polskie formacje wojskowe

– opisuje problemy i sukcesy polskich formacji wojskowych w kontekście sytuacji polityczno-militarnej podczas II wojny światowej

– ocenia udział Polaków w walkach na frontach II wojny światowej

– wymienia wydarzenia związane z datami: styczeń 1940 r., maj 1940 r., sierpień 1940 r.,
sierpień–wrzesień 1940 r., 1942 r., październik
1943 r., wrzesień 1944 r., 21 kwietnia 1945 r., 5 maja 1945 r.

– omawia działalność postaci: Stanisława Kota, Stanisława Maczka, Władysława Kopańskiego, Stanisława Sosabowskiego, Zygmunta Berlinga, Michała Roli-Żymierskiego, Karola Świerczewskiego

– wskazuje na mapie: Narwik, Tobruk, Londyn, Lenino, Monte Cassino, Falaise, Arnhem, Wilhelmshaven, Ankonę, Bolonię, Wał Pomorski, Budziszyn, Drezno, Pragę, Berlin

– opisuje szlak bojowy polskich jednostek wojsko­wych walczących na lądzie, na morzu i w powietrzu na wszystkich frontach II wojny światowej

– charakteryzuje kadrę dowódczą Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz Wojska Polskiego

2
1. Nowy podział świata

– konferencja w Poczdamie

– reparacje powojenne

– bilans wojny

– traktaty pokojowe z Bułgarią, Włochami, Rumunią, Węgrami i Finlandią

– powstanie ONZ

– ekspansja komunizmu
w Europie, żelazna kurtyna

– reakcja Zachodu na powojenną ekspansję komunizmu (doktryna Trumana, plan Marshalla, powstanie NATO)

– zmierzch dawnych mocarstw: Francji i Wielkiej Brytanii

– mocarstwowa pozycja USA
i ZSRR na arenie międzynarodowej

– wyjaśnia znaczenie terminów: strefa okupacyjna, żelazna kurtyna, doktryna Trumana, plan Marshalla, zimna wojna, Karta Narodów Zjednoczonych, Rada Bezpieczeństwa ONZ, Pakt Północnoatlantycki, Zgromadzenie Ogólne ONZ, Powszechna deklaracja praw człowieka, zimna wojna

– wymienia wydarzenia związane z datami: 1944–1948, 26 czerwca 1945 r., lipiec–sierpień 1945 r., marzec 1946 r., marzec 1947 r., 4 kwietnia 1949 r.

– omawia działalność postaci: Józefa Stalina, Harry’ego Trumana, Winstona Churchilla, Clementa Atlee, George’a Marshalla

– wskazuje na mapie: San Francisco, Nowy Jork, Poczdam, Berlin, strefy okupacyjne w Niemczech, zdobycze terytorialne ZSRR po II wojnie światowej

– przedstawia bilans II wojny światowej odnośnie strat ludności i zniszczeń

– wymienia najważniejsze postanowienia konferencji
w Poczdamie

– wyjaśnia genezę i opisuje początkową fazę zimnej wojny

– omawia genezę powstania NATO

– podaje nazwy najważniejszych państw, które przystąpiły do NATO

– wyjaśnia znaczenie terminów: Rada Ministrów

Spraw Zagranicznych, Wolne Terytorium Triestu,

resorty siłowe, Europejski Plan Odbudowy, Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej
(ang. OEEC), Deklaracja Narodów Zjednoczonych, sekretarz generalny ONZ, „błękitne hełmy”, układ dwubiegunowy

– wymienia wydarzenia związane z datami:
25 kwietnia 1945 r., marzec 1946 r., 10 lutego
1947 r., 12 marca 1947 r., czerwiec 1947 r., 1947 r., luty 1948 r.

– omawia działalność Klementa Gottwalda

– wskazuje na mapie państwa, które przystąpiły do planu Marshalla

– charakteryzuje zasady podziału reparacji niemieckich pomiędzy aliantów

– przedstawia długofalowe skutki II wojny światowej

– wielostronnie prezentuje przyczyny wybuchu zimnej wojny

– ocenia rolę doktryny powstrzymywania Trumana
i planu Marshalla w dziejach świata

– wyjaśnia przyczyny zmierzchu dawnych mocarstw: Wielkiej Brytanii i Francji, odwołując się do ich sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej

– tłumaczy przyczyny dominacji USA i ZSRR
w powojennym świecie

2. Początki władzy komunistów
w Polsce

– Manifest PKWN i powołanie Rządu Tymczasowego

– ustalenie nowych granic Polski

– utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej

– przesiedlenia ludności, akcja „Wisła”

– walka z opozycją
i podziemiem

niepodległościowym

– referendum z 1946 r.

– sfałszowane wybory
w styczniu 1947 r. i ich konsekwencje

– wyjaśnia znaczenie terminów i skrótów: Manifest PKWN, TRJN, Kresy Wschodnie, linia Curzona, Ziemie Odzyskane, repatrianci, akcja „Wisła”, proces szesnastu, PSL, referendum ludowe

– wymienia wydarzenia związane z datami: 22 lipca 1944 r., 4–11 lutego 1945 r., czerwiec 1945 r.,
30 czerwca 1946 r., 19 stycznia 1947 r.

– omawia działalność postaci: Stanisława Mikołajczyka, Leopolda Okulickiego, Józefa Stalina, Bolesława Bieruta, Józefa Cyrankiewicza

– wskazuje na mapie: granice Polski po II wojnie światowej, Odrę, Nysę Łużycką, linię Curzona, Ziemie Odzyskane, Kresy Wschodnie

– określa kierunki powojennych przesiedleń ludności na ziemiach polskich

– przedstawia najważniejsze etapy procesu przejmowania władzy w Polsce przez komunistów

– podaje przejawy zależności powojennej Polski od ZSRR

– wyjaśnia znaczenie terminów i skrótów: WiN, Blok Demokratyczny, Testament Polski Walczącej, NSZ, NZW, UB, KBW, MO

– wymienia wydarzenia związane z datami: 27 lipca 1944 r., 16 sierpnia 1944 r., 1 grudnia 1944 r.,
31 grudnia 1944 r., 19 stycznia 1945 r., 27 marca 1945 r., 1 lipca 1945 r., 1946 r., 28 kwietnia 1947 r., 1958 r.

– omawia działalność postaci: Edwarda Osóbki-
-Morawskiego, Jana Stanisława Jankowskiego,

Kazimierza Pużaka, Władysława Gomułki, Stefana Mossora, Zygmunta Szendzielorza, Józefa Kurasia

– charakteryzuje międzynarodowe uwarunkowania ukształtowania polskiej granicy państwowej
po II wojnie światowej

– przedstawia i uzasadnia za pomocą czynników politycznych, społecznych oraz ekonomicznych postawy Polaków po II wojnie światowej wobec nowych władz

3. Odbudowa powojenna


– odbudowa zniszczeń wojennych

– reforma rolna

– nacjonalizacja przemysłu
i próba kolektywizacji

– „bitwa o handel”

– industrializacja kraju, gospodarka planowa
(plan 3-letni, plan 6-letni)

– wyjaśnia znaczenie terminów: reforma rolna, nacjonalizacja przemysłu, kolektywizacja, gospodarka planowa, PGR, „wyścig pracy”

– wymienia wydarzenia związane z datami: 6 września 1944 r., 3 stycznia 1946 r., 1947–1949, 1950–1955

– omawia działalność postaci: Hilarego Minca, Bolesława Bieruta

– korzystając z różnych źródeł, przedstawia bilans polskich strat wojennych w gospodarce

– tłumaczy znaczenie dekretów o reformie rolnej oraz nacjonalizacji przemysłu

– podaje założenia planów 3-letniego i 6-letniego

– opisuje przyczyny i przebieg kolektywizacji w Polsce

– wymienia przykłady gospodarczej zależności Polski od ZSRR

– wyjaśnia znaczenie terminów: bitwa o handel, PKPG, CUP, Biuro Odbudowy Stolicy, Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy

– wymienia wydarzenia związane z datami: listopad 1945 r., 1949 r., 28 października 1950 r.

– omawia działalność Wincentego Pstrowskiego

– wskazuje na mapie Nową Hutę

– określa społeczne i polityczne konsekwencje wprowadzenia dekretów o reformie rolnej oraz nacjonalizacji przemysłu

– charakteryzuje efekty realizacji planów wieloletnich w sferze gospodarczej i społecznej

– wyjaśnia, jak przebiegała odbudowa Warszawy

– podaje konsekwencje wymiany pieniędzy w 1950 r.

4. Polska
w czasach stalinizmu

– utworzenie PZPR

– podporządkowanie sceny politycznej komunistom

– kult jednostki, sowietyzacja kultury, propaganda

– stosunek władzy do młodego pokolenia

– represje wobec podziemia niepodległościowego

– walka władzy z Kościołem katolickim

– zmiany ustrojowe w okresie stalinizmu

– uchwalenie Konstytucji PRL

– wyjaśnia znaczenie terminów: PZPR, PRL, stalinizm, socrealizm, Pałac Kultury i Nauki

– wymienia wydarzenia związane z datami: 1948–1956, 15 grudnia 1948 r., 1952 r.

– omawia działalność postaci: Bolesława Bieruta, Józefa Cyrankiewicza, Jakuba Bermana, Hilarego Minca, Władysława Gomułki, kard. Stefana Wyszyńskiego

– podaje główne cechy ustroju politycznego Polski
w okresie stalinowskim

– przedstawia założenia konstytucji PRL z 1952 r.

– opisuje rozwój socrealizmu w Polsce

– przytacza przykłady terroru w czasach stalinowskich

– wymienia przykłady świadczące o stalinizacji Polski

– charakteryzuje stosunek komunistów do młodzieży

– wyjaśnia znaczenie terminów: odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne, nomenklatura, ZMP, Służba Polsce, ZWM, ZSL, SD, przodownictwo pracy, kolektywizacja, ruch księży patriotów, stowarzyszenie PAX, Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa

– wymienia wydarzenia związane z datami: wrzesień

1947 r., czerwiec 1948 r., 22 lipca 1952 r.

– omawia działalność postaci: Witolda Pileckiego, Czesława Kaczmarka, Zenona Kliszki, Michała Roli-

-Żymierskiego, Augusta Emila Fieldorfa, Jana Padewskiego

– opisuje system represji stalinowskich wobec Kościoła, podziemia niepodległościowego i opozycji wewnątrzpartyjnej

5. Niemcy po II wojnie Światowej


– powojenna polityka

mocarstw wobec Niemiec

– proces norymberski

– blokada Berlina Zachodniego

– powstanie RFN i NRD

– powojenna okupacja Austrii

– powstanie berlińskie
w czerwcu 1953 r.

– budowa muru berlińskiego

– wyjaśnia znaczenie terminów: proces norymberski, denazyfikacja, Sojusznicza Rada Kontroli, strefy okupacyjne, Bizonia, Trizonia, blokada Berlina Zachodniego, most powietrzny, NRD, RFN, powstanie berlińskie, mur berliński

– wymienia wydarzenia związane z datami:
17 lipca – 2 sierpnia 1945 r., czerwiec 1948 r. maj
1949 r., 20 wrze­śnia 1949 r., 7 października 1949 r., 12/13 sierpnia 1961 r.

– omawia działalność postaci: Konrada Adenauera

– wskazuje na mapie: podział Niemiec na strefy okupacyjne, terytorium RFN i NRD

– przedstawia różnice w podejściu mocarstw do kwestii niemieckiej i podaje odpowiednie przykłady

– tłumaczy genezę powstania dwóch państw niemieckich

– opisuje okoliczności budowy muru berlińskiego

– wyjaśnia znaczenie terminów: dekartelizacja, decentralizacja, dokumenty frankfurckie, CDU, SPD

– wymienia wydarzenia związane z datami: 23/24 czerwca 1948 r. 12 maja 1949 r., 1 lipca 1949 r., czerwiec 1953 r., 15 maja 1955 r., 1963 r.

– omawia działalność postaci: Waltera Ulbrichta, Theodora Heussa, Ottona Grothewohla,

– szczegółowo przedstawia proces powstania dwóch państw niemieckich na tle sytuacji międzynarodowej

– tłumaczy genezę blokady Berlina Zachodniego

– podaje przyczyny wybuchu powstania berlińskiego

– prezentuje sytuację Austrii w latach 1945–1955

– określa znaczenie procesu norymberskiego

– wymienia najważniejsze wydarzenia dotyczące podziału powojennych Niemiec

6. Koniec stalinizmu

– ZSRR po II wojnie światowej

– śmierć Józefa Stalina i skutki polityczne tego wydarzenia

– XX Zjazd KPZR, odwilż
w ZSRR

– stosunki polityczne ZSRR
z Jugosławią

– Układ Warszawski

– powstanie węgierskie

z 1956 r.

– wyjaśnia znaczenie terminów: odwilż, destalinizacja, tajny referat Chruszczowa, Układ Warszawski, powstanie węgierskie

– wymienia wydarzenia związane z datami: 5 marca 1953 r., październik 1956 r.

– omawia działalność postaci: Nikity Chruszczowa, Ławrientija Berii

– charakteryzuje i porównuje sytuację społeczno-polityczną w ZSRR po zakończeniu II wojny światowej
i po śmierci Stalina

– wyjaśnia znaczenie śmierci Stalina dla przemiany stosunków międzynarodowych na świecie w latach 50. XX w.

– przedstawia najważniejsze tezy referatu Chruszczowa na XX Zjeździe KPZR i konsekwencje wygłoszenia tego przemówienia

– omawia cele i zadania sojuszu państw bloku wschodniego przystępujących do Układu Warszawskiego

– wyjaśnia znaczenie terminu: żdanowszczyzna

– wymienia wydarzenia związane z datami: październik 1952 r., 14 maja 1955 r., 24/25 lutego 1956 r., 23 października 1956 r.

– omawia działalność postaci: Imre Nagya, Janosa Kádára, Josipa Broza-Tita, Ilji Erenburga, Andrieja Żdanowa

– określa przyczyny sporu ZSRR z Jugosławią

– opisuje propagandowe zabiegi władz partyjnych zastosowane dla uczczenia żałoby po śmierci Stalina w ZSRR i w krajach bloku komunistycznego

– charakteryzuje sposób sprawowania władzy
i prowadzoną politykę przez Nikitę Chruszczowa

– wymienia przejawy odprężenia w relacjach międzynarodowych w latach 1953–1960

– przedstawia genezę oraz przebieg powstania węgierskiego z 1956 r.

– podaje przykłady odprężenia w stosunkach międzynarodowych w latach 50. XX w.

– ocenia doktrynę Układu Warszawskiego

7. Polski Październik

– wpływ śmierci Józefa Stalina na sytuację polityczną w Polsce

– walka frakcji wewnątrz PZPR

– Czerwiec ’56 (wystąpienia robotników w Poznaniu)

– objęcie funkcji I sekretarza KC PZPR przez
Władysława Gomułkę

– zakończenie odwilży
w Polsce

– wyjaśnia znaczenie terminów: odwilż, frakcja partyjna, aparat bezpieczeństwa, poznański Czerwiec, polski Październik, destalinizacja, bikiniarze

– wymienia wydarzenia związane z datami: 1953 r., czerwiec 1956 r., październik 1956 r.

– omawia działalność postaci: Władysława Gomułki, kard. Stefana Wyszyńskiego, Konstantego Rokossowskiego

– podaje przykłady odwilży w Polsce w latach 50. XX w.

– wymienia problemy władzy komunistycznej w Polsce w połowie lat 50. XX w.

– opisuje proces, który doprowadził do kryzysu
w PZPR na tle rywalizacji o wpływy między grupami partyjnymi

– wyjaśnia pośrednie i bezpośrednie przyczyny, które doprowadziły do wydarzeń poznańskiego Czerwca
w 1956 r.

– prezentuje okoliczności dojścia Władysława Gomułki do władzy na fali odwilży po śmierci Stalina

– charakteryzuje zakończenia okresu odwilży w Polsce w kontekście ograniczenia wolności słowa

– wskazuje dostrzegalne przejawy zmian kulturowych
w Polsce w latach 50. XX w. w kontekście przemian
w kulturze zachodniej

– wyjaśnia znaczenie terminów: puławianie, natolińczycy, Klub Krzywego Koła, „Poemat dla dorosłych”, „Po Prostu”, Kluby Młodej Inteligencji

– wymienia wydarzenia związane z datami: 28–30 czerwca 1956 r., 19–20 października 1956 r., 1957 r.

– omawia działalność postaci: Józefa Światły, Adama Ważyka, Józefa Cyrankiewicza, Romana Strzałkowskiego, Jerzego Turowicza

– prezentuje poglądy natolińczyków oraz puławian na tle sytuacji międzynarodowej i wewnętrznej
w kraju

– szeroko omawia przejawy odwilży w Polsce

– przedstawia przebieg wydarzeń poznańskiego Czerwca

– tłumaczy, jakie było znaczenie VIII Plenum KC PZPR

– korzystając z tekstów źródłowych, ocenia postawy

Józefa Cyrankiewicza i Władysława Gomułki wobec wydarzeń poznańskich

– porównuje przebieg i skutki wydarzenia poznańskiego Czerwca z powstaniem węgierskim
z 1956 r.


2
1. Droga ku Wspólnej Europie

– rozwój integracji europejskiej

– rozwój systemu demokratycznego w Europie Zachodniej

– współpraca gospodarcza państw komunistycznych (RWPG)

– wymienia wydarzenia związane z latami: 1948 r.,

1949 r., 1950 r., 1959 r., 1962 r., 1967 r., 1973 r.,

1979 r., 1981 r., 1985 r., 1986 r.

– omawia działalność postaci: Richarda Coudenhove- Kalergiego, Antonia de Oliveiry Salazara, Francisca Franco, Juana Carlosa, Paula-Henriego Spaaka

– prezentuje działalność instytucji gospodarczych utworzonych po wojnie w Europie Zachodniej

– określa rolę RWPG jako jednego z elementów zależności państw Europy Środkowo-Wschodniej od Moskwy

– podaje przykłady gospodarczej zależności krajów komunistycznych od ZSRR, określając jej konsekwencje

– charakteryzuje pozytywne i negatywne skutki integracji europejskiej

1
2. Daleki Wschód
po II wojnie światowej

– wojna domowa w Chinach,

powstanie ChRL

– rozwój Japonii

– wojna koreańska

– konflikt wietnamski

– rywalizacja radziecko-chińska

po śmierci Stalina

– dekolonizacja Indochin

– wyjaśnia znaczenie terminów: Vietcong, Czerwoni Khmerzy, Kuomintang, Czerwona Gwardia, hunwejbini, rewolucja kulturalna, reedukacja, Czerwona książeczka,

– wymienia wydarzenia związane z latami: 1956 r.,

1961 r., 1962 r., 1968 r., 1973 r.

– omawia działalność postaci: Ho Chi Minha, Pol Pota, Czang Kaj-szeka, Kim Ir Sena

– wskazuje na mapie: Laos, Kambodżę

– prezentuje, z uwzględnieniem zjawisk politycznych i ekonomicznych, politykę wielkich mocarstw
w czasie zimnej wojny

– opisuje proces dekolonizacji oraz ocenia jego następstwa, biorąc pod uwagę rolę ONZ

– przedstawia płaszczyzny rywalizacji mocarstw komunistycznych

– podaje przykłady państw Dalekiego Wschodu współpracujących ze Stanami Zjednoczonymi

– wymienia komunistyczne kraje Dalekiego Wschodu

1
3. Rozpad systemu kolonialnego

– uzyskanie niepodległości przez Indie

– konflikt indyjsko-pakistański

– procesy dekolonizacyjne
w Afryce (Rok Afryki)

– problemy krajów Trzeciego Świata

– wyjaśnia znaczenie terminów: Indyjski Kongres Narodowy, OJA, Ruch Państw Niezaangażowanych (NAM)

– wymienia wydarzenia związane z datami: 1954 r.,

1955 r., 1963 r., 1965 r., 1971 r.

– omawia działalność postaci: Patrice’a Lumumby, Mobutu Sese Seko, Charles’a de Gaulle’a

– wskazuje na mapie: Bandung, Kongo, Kaszmir, Algieria, RPA, Indie, Pakistan

– tłumaczy, na czym polegało zmniejszanie się roli Francji i Wielkiej Brytanii podczas zimnej wojny

– podaje przyczyny konfliktu indyjsko-pakistańskiego

1
4. Konflikty na Bliskim Wschodzie

– powstanie Izraela

– konflikt Izraela z państwami arabskimi

– wojny sześciodniowa i Jom Kippur

– konflikt palestyński pod

koniec XX w.

– rewolucja islamska w Iranie, wojna iracko-irańska

– wojny w Zatoce Perskiej

– problem kurdyjski

– wyjaśnia znaczenie terminów: Autonomia Palestyńska, intifada, muzułmańscy fundamentaliści, szyici, sunnici, OWP, rewolucja islamska, Czarny Wrzesień, Mosad, Kurdowie

– wymienia wydarzenia związane z datami:
29 listopada 1947 r., 14 maja 1948 r., 1954 r.,
1979 r., 1980–1988, 1990–1991, 2001 r.

– omawia działalność postaci: Gamala Abdela Nasera, ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego

– wskazuje na mapie: półwysep Synaj, Kanał Sueski, Zachodni Brzeg Jordanu, Strefę Gazy, wzgórza Golan, Kuwejt, Jerozolimę, Tel Awiw

– opisuje przebieg wybranego konfliktu bliskowschodniego, uwzględniając sytuację międzynarodową

1


5. Blok wschodni
w latach 60.
i 70.

– rządy Chruszczowa

– podbój kosmosu

– kryzys kubański

– ZSRR pod rządami Breżniewa

– wpływy ZSRR na świecie

– interwencja
w Czechosłowacji

– wyścig zbrojeń

– wyjaśnia znaczenie terminów: lądowanie w Zatoce Świń, „gorąca linia” między Moskwą
i Waszyngtonem, nomenklatura partyjna, operacja „Dunaj”, SALT I, SALT II, dysydenci, sputnik, program gwiezdnych wojen

– wymienia wydarzenia związane z latami: 1962 r., 1973 r., 1979 r.

– omawia działalność postaci: Fulgencia Batisty, Ernesta Che Guevary, Augusta Pinocheta, Salvadora Allende, Daniela Ortegi, Gustáva Husáka, Ryszarda Siwca, Jana Palacha

– wskazuje na mapie sojuszników ZSRR w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej

– prezentuje, z uwzględnieniem zjawisk politycznych, ekonomicznych i naukowych, politykę wielkich mocarstw w czasie zimnej wojny

– charakteryzuje rozbieżności między siłą militarną
i polityczną ZSRR a potencjałem ekonomicznym tego państwa

1
6. Przemiany społeczne
i kulturowe lat 60.

– zmiany obyczajowe, nowe tendencje w kulturze i modzie

– ruchy kontestatorskie

– bunty studenckie

– lewacki terroryzm

– ruchy feministyczne

– walka z segregacją rasową w USA

– laicyzacja społeczeństw zachodnich

– Sobór Watykański II

– wyjaśnia znaczenie terminów: Woodstock, Czarne Pantery, Aktion Direkt, Frakcja Czerwonej Armii, Czerwone Brygady

– wymienia wydarzenia związane z datami: grudzień 1965 r., 15–18 sierpnia 1969 r.,

– omawia działalność postaci: Betty Friedan, Lyndona Johnsona, Marcela Lefebvre’a

– podaje przykłady dotyczące kultury młodzieżowej lat 60. i 70.: The Beatles, The Rolling Stones, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, Sex Pistols

– tłumaczy genezę terroru lewackiego

– określa znaczenie festiwalu w Woodstocku

– ocenia znaczenie reform Soboru Watykańskiego II

1
7. Mała

stabilizacja

– polityka wewnętrzna
i zagraniczna Władysława Gomułki

– konflikt władz z Kościołem katolickim

– tworzenie się opozycji

– Marzec ’68

– wydarzenia na Wybrzeżu (Grudzień ’70)

– odsunięcie od władzy Władysława Gomułki

– wyjaśnia znaczenie terminów: polska szkoła filmowa, dogmatycy, rewizjoniści, „Znak”, rewizjoniści i dogmatycy, „komandosi”, list duszpasterski biskupów, List 34, Marzec ’68, stan wyjątkowy

– wymienia wydarzenia związane z datami: listopad 1965 r., 1966 r., styczeń 1968 r., 7 grudnia 1970 r.

– omawia działalność postaci: Jana Józefa Lipskiego, Karola Modzelewskiego, Jerzego Giedroycia, Zbigniewa Cybulskiego, Andrzeja Wajdy, Kazimierza Dejmka, kard. Stefana Wyszyńskiego, Adama Rapackiego, Piotra Jaroszewicza

– charakteryzuje przyczyny i narastanie konfliktu władz z Kościołem Katolickim po umocnieniu się władzy Władysława Gomułki

– przedstawia, jak przebiegały obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego

– ocenia zachowanie władz PRL i ZSRR w obliczu wydarzeń na Wybrzeżu w 1970 r.

1
8. Rządy Edwarda Gierka

– polityka wewnętrzna
i zagraniczna Edwarda Gierka

– reforma administracyjna

– inwestycje gospodarcze
w latach 70. XX w.

– ożywienie ruchów opozycyjnych

– początki kryzysu gospodarczego

– Czerwiec ’76 (wystąpienia robotników)

– wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża i jego pierwsza pielgrzymka do Polski

– wyjaśnia znaczenie terminów i skrótów: ZOMO, „ciche podwyżki”, uniwersytet latający, Kluby Inteligencji Katolickiej, KPN, RMP, Wolne Związki Zawodowe, PPN, „Pewex”, „Baltona”

– wymienia wydarzenia związane z latami: 1975 r.,

1977 r.

– omawia działalność postaci: Jacka Kuronia, Kazimierza Świtonia, Leszka Moczulskiego, Andrzeja Gwiazdy, Piotra Jaroszewicza, Antoniego Macierewicza, Jana Józefa Lipskiego, Jana Lityńskiego, Zbigniewa Romaszewskiego, Edwarda Lipińskiego, Adama Michnika, Andrzeja Czumy, Romualda Szeremietiewa, Anny Walentynowicz, Aleksandra Halla, Bogdana Borusewicza, Kazimierza Wyszkowskiego, Leszka Moczulskiego, Stanisława Pyjasa, Zdzisława Najdera

– wskazuje na mapie miejsca najważniejszych inwestycji gospodarczych z lat 1970–1980

– przedstawia założenia planu gospodarczego
w okresie rządów Edwarda Gierka, uwzględniając źródła finansowania nowych inwestycji oraz pojawiające się problemy z zaopatrzeniem
w podstawowe produkty

– na tle sytuacji międzynarodowej i wewnętrznej zarówno politycznej, jak i ekonomicznej przedstawia okres rządów Edwarda Gierka

– przytacza przykłady działań opozycyjnych w latach 70. XX w.

– porównuje podobieństwa i różnice polityki władz PRL w stosunku do Kościoła za rządów Gomułki
i Gierka

1
2
1. Kryzys
i upadek komunizmu
w Europie

– kryzys wewnętrzny w ZSRR

– wkroczenie wojsk radzieckich

do Afganistanu

– igrzyska olimpijskie

w Moskwie w 1980 r.

– ZSRR w latach 80.

– objęcie rządów w ZSRR przez Michaiła Gorbaczowa

– katastrofa w Czarnobylu

– wzrost znaczenia sił opozycyjnych w bloku państw komunistycznych

– Jesień Ludów i upadek

komunizmu

– rozpad ZSRR

– wyjaśnia znaczenie terminów: mudżahedini, talibowie, opozycja, KBWE, komitety helsińskie, Karta 77,
1   2   3   4

Powiązany:

Wymagania edukacyjne dla klas I historia zakres podstawowy podstawa programowa z 23. 12. 2008 iconWymagania edukacyjne z chemii dla klas II liceum Ogólnokształcącego zakres podstawowy wynikające z realizowanego programu nauczania (nr dkos-4015-33/02)

Wymagania edukacyjne dla klas I historia zakres podstawowy podstawa programowa z 23. 12. 2008 iconPodstawa programowa matematyki dla liceum I technikum (zakres podstawowy) podpisana przez Ministra Edukacji Narodowej 23 sierpnia 2007 roku

Wymagania edukacyjne dla klas I historia zakres podstawowy podstawa programowa z 23. 12. 2008 iconWymagania edukacyjne z fizyki dla klasy II a (zakres podstawowy)

Wymagania edukacyjne dla klas I historia zakres podstawowy podstawa programowa z 23. 12. 2008 iconWymagania edukacyjne z fizyki dla klasy II e, III t (zakres podstawowy)

Wymagania edukacyjne dla klas I historia zakres podstawowy podstawa programowa z 23. 12. 2008 iconPodstawa programowa wymagania edukacyjne cele edukacyjne

Wymagania edukacyjne dla klas I historia zakres podstawowy podstawa programowa z 23. 12. 2008 iconPodstawa programowa kształcenia ogólnego Historia Cele edukacyjne

Wymagania edukacyjne dla klas I historia zakres podstawowy podstawa programowa z 23. 12. 2008 iconWymagania edukacyjne zakres podstawowy

Wymagania edukacyjne dla klas I historia zakres podstawowy podstawa programowa z 23. 12. 2008 iconWymagania edukacyjne z fizyki (zakres podstawowy)

Wymagania edukacyjne dla klas I historia zakres podstawowy podstawa programowa z 23. 12. 2008 iconWymagania edukacyjne zgodne z nową podstawą programową. Program: "Tajemnice przyrody"

Wymagania edukacyjne dla klas I historia zakres podstawowy podstawa programowa z 23. 12. 2008 iconWymagania edukacyjne z matematyki zakres podstawowy I rozszerzony

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom