OGÓlny zarys sztuki dojrzewania
Pobierz 0.6 Mb.
NazwaOGÓlny zarys sztuki dojrzewania
strona12/13
Data konwersji05.09.2012
Rozmiar0.6 Mb.
TypCharakterystyka
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

CELE LEKCJI. Uczniowie będą:

 • Wymieniać cele ważne w wieku dojrzewania i w dorosłym życiu.

 • Rozważać możliwe przeszkody stojące na drodze do osiągnięcia celu.

 • Dyskutować na temat związku pomiędzy przeszkodami a narkomanią.

 • Identyfikować negatywne i pozytywne wpływy na młodych ludzi w ich wieku.

 • Wyjaśniać różnice pomiędzy presją wewnętrzną i zewnętrzną.

 • Określać, jakie wpływy oddziaływają na ich decyzje i postępowanie.

 • Oceniać postawy młodzieży i stosowanie tytoniu, alkoholu i marihuany oraz porównywać te oceny z faktycznymi danymi.

 • Zauważać, że większość młodych ludzi nie pali ani nie pochwala palenia tytoniu.

 • Badać proces uzależniania się od tytoniu.

 • Wyjaśniać, w jaki sposób tytoń wpływa na ważne aspekty życia młodego człowieka.

 • Wyjaśniać powody, dla których młodzi ludzie palą lub nie palą.

 • Określać powody i mylne wyobrażenia popierające palenie tytoniu.

 • Prezentować pozytywne, pozbawione nałogów, sposoby zaspokajania potrzeb i osiągania celów.

 • Identyfikować różne typy zachowań związanych z piciem alkoholu.


 • Opisywać wpływ nadużywania przez kogoś alkoholu na członków jego rodziny oraz pozytywne podejście, jakie młody człowiek może w tej sytuacji przyjąć.

 • Poprawiać powszechnie panujące mylne wyobrażenia temat picia alkoholu.

 • Dostrzegać, że większość nastolatków nie pije.

 • Badać powody, dla których niektórzy młodzi ludzie piją oraz mylne wyobrażenia będące tego przyczyną.

 • Opisywać wpływ, jaki alkohol może mieć na życie młodego człowieka.

 • Zastanawiać się nad ryzykiem oraz pozytywnymi alternatywami w typowych sytuacjach związanych z alkoholem.

 • Wyjaśniać, jaki jest cel reklamy.

 • Określać typowe techniki stosowane w reklamach tytoniu i alkoholu.

 • Zmieniać treść reklam tytoniu i alkoholu tak, by stały się bardziej precyzyjne i realistyczne.

 • Opisywać, jak takie narkotyki, jak marihuana mogą przysporzyć komuś kłopotów.

 • Zastanawiać się nad powodami i sytuacjami, które sprzyjają paleniu marihuany.

 • Demonstrować, jak przekonać kolegę, by nie palił marihuany.

 • Zastanawiać się nad powodami i sytuacjami, które sprzyjają braniu narkotyków.

 • Opisywać szkodliwość zażywania narkotyków.

 • Rozważać pozytywne alternatywy poradzenia sobie z presją do brania narkotyków.

 • Ustalać, jakie problemy mogą wynikać z pierwszego lub okazjonalnego zażywania narkotyków.

 • Wymieniać sytuacje, w których występuje presja, by brać narkotyki.

 • Rozróżniać presję wewnętrzną i zewnętrzną związaną z braniem narkotyków.

 • Uczyć się asertywnych, skutecznych metod radzenia sobie z namawianiem do narkotyków.

 • Opisywać asertywne sposoby komunikowania się.

 • Ćwiczyć stosowanie asertywnych reakcji werbalnych i niewerbalnych pomocnych w oparciu się narkotykom.

 • Przekazywać koleżankom i kolegom z klasy swoje opinie dotyczące asertywnych reakcji, które są skuteczne.

 • Demonstrować asertywne reakcje na namawianie do narkotyków.

 • Identyfikować symptomy stresu oraz sytuacje, które mogą je powodować.

 • Ćwiczyć techniki relaksowania się i radzenia sobie ze stresem.

 • Identyfikować zaufanych dorosłych, którzy mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów.

 • Zastanawiać się nad pozytywnymi uczynkami, których dokonali.


 • Wnosić swoje propozycje do klasowych zasobów pozytywnych zajęć dla młodych ludzi.

 • Przygotowywać prezentację na temat tego, jak ważne jest podejmowanie właściwych decyzji oraz powstrzymanie się od picia alkoholu, palenia tytoniu i marihuany oraz stosowania innych narkotyków.

 • Ćwiczyć prezentację z kolegą z klasy.

 • Prezentować coś, czego się nauczyli z rozdziału mówiącym o tym, jak istotne znaczenie ma podejmowanie właściwych decyzji oraz unikanie narkotyków.

 • Pisać pozytywne przesłania skierowane do przyszłych klas na temat sposobu, w jaki będą oni popierać zdrowy, wolny od narkotyków, tryb życia.

 • Wypełniać obowiązki związane z projektem pracy na rzecz społeczności.

 • Wstępnie oceniać projekt pracy na rzecz społeczności.


Tom 6, rok 2: CHCĘ ZDROWO ŻYĆ!

CELE ROZDZIAŁU:

 • Uświadomienie sobie, że picie alkoholu, palenie papierosów, marihuany oraz branie innych narkotyków nie jest normą wśród młodych osób oraz podjęcie osobistego postanowienia, aby nie brać używek.

 • Rozpoznanie społecznej presji, która wpływa na picie alkoholu, palenie tytoniu, marihuany i stosowanie innych używek oraz propagowanie życia wolnego od używek.

 • Rozwijanie umiejętności kierowania samym sobą, rozwiązywania problemów, redukowania stresu i asertywności/ umiejętności odmawiania, które pomagają zachować abstynencję.

 • Poznanie precyzyjnych, stosownych do wieku informacji o wpływie narkotyków na zdrowie, przyjaźń, zainteresowania i przyszłe cele młodych ludzi.

 • Wzmacnianie więzi z kolegami, rodziną i członkami społeczności, którzy popierają zdrowe wybory i dobre samopoczucie.

CELE LEKCJI. Uczniowie będą:

 • Dzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat postrzegania kwestii tytoniu, alkoholu, marihuany oraz innych narkotyków w szkole i społeczności lokalnej, a także faktami na temat narkomanii wśród młodzieży.

 • Wybierać projekt badawczy.

 • Uczyć się podstawowych umiejętności przeprowadzania wywiadu, potrzebnych do wykonania projektu badawczego.

 • Rozpoczynać pracę nad wypracowaniem pt. „Moje osobiste refleksje”.

 • Zastanawiać się, jakie szczególne korzyści i wyzwania stawia życie przed uczniami w ich wieku.

 • Omawiać, jaka wiedza i umiejętności potrzebne są, by pomyślnie przebrnąć przez wiek dojrzewania.

 • Rozważać, w jaki sposób używki uzależniają w czasach, gdy młodzi ludzie poszukują większej niezależności i przejęcia większej kontroli nad swoim życiem.

 • Wyjaśniać powszechne mity i realia związane z zażywaniem narkotyków przez młodzież.

 • Wyjaśniać, co oznacza zależność chemiczna.

 • Rozmawiać na temat różnic pomiędzy zażywaniem narkotyków a narkomanią.

 • Rozważać, jakie jest fizyczne i emocjonalne ryzyko zażywania narkotyków przez młodszych nastolatków.

 • Oceniać, w jaki sposób zależność chemiczna może wpłynąć na życie nastolatka.

 • Analizować, w jaki sposób tytoń wpływa na ważne aspekty życia nastolatka.

 • Wyjaśniać, w jaki sposób palenie wpływa zarówno na niepalących, jak i na rozwijający się płód.

 • Opisywać, jak można przestać palić papierosy oraz wymieniać lokalne źródła, które mogą w tym pomóc.

 • Wyjaśniać, dlaczego spożywanie alkoholu jest szczególnie ryzykowne w przypadku nastolatków.

 • Analizować związek pomiędzy spożywaniem alkoholu, utratą kontroli i ryzykownym zachowaniem.

 • Oceniać ryzyko w sytuacjach sprzyjających piciu alkoholu i proponować pozytywne alternatywy, by poradzić sobie z taka sytuacją.

 • Analizować wpływ marihuany, kokainy, LSD oraz sterydów na zażywającego i innych.

 • Identyfikować fizyczne symptomy lęku i stresu oraz sytuacje, które mogą je powodować.

 • Ćwiczyć techniki radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami oraz techniki relaksujące.

 • Identyfikować zaufanych dorosłych, którzy mogą pomóc w problemach.

 • Opisywać wewnętrzną i zewnętrzną presję sprzyjającą zażywaniu narkotyków.

 • Analizować sytuacje związane z namawianiem do narkotyków i identyfikować skuteczne sposoby radzenia sobie z tymi sytuacjami.

 • Opisywać asertywne sposoby komunikowania się.

 • Ćwiczyć stosowanie asertywnych reakcji werbalnych i niewerbalnych pomocnych w oparciu się narkotykom.

 • Przekazywać koleżankom i kolegom z klasy swoje opinie dotyczące asertywnych reakcji, które są skuteczne.

 • Demonstrować asertywne reakcje na namawianie do brania narkotyków.

 • Badać kluczowe strategie reklamowe.

 • Oceniać, jakie strategie stanowią podstawę reklamy tytoniu i alkoholu.

 • Analizować, w jaki sposób reklama tytoniu i alkoholu trafia do młodych ludzi.

 • Prezentować coś, czego się nauczyli z rozdziału mówiącym o tym, jak istotne znaczenie ma podejmowanie właściwych decyzji oraz unikanie narkotyków.

 • Przekazywać młodszym uczniom swoje pozytywne przesłania na temat sposobu, w jaki będą oni popierać zdrowy, wolny od narkotyków, tryb życia.Tom 6, rok 3: CHCĘ ZDROWO ŻYĆ!

CELE ROZDZIAŁU:

 • Wybranie, zaplanowanie i wykonanie prewencyjnego projektu pracy na rzecz społeczności w szkole lub najbliższym otoczeniu uczniów.

 • Bycie pozytywnym wzorcem do naśladowania dla rówieśników i młodszych uczniów poprzez aktywne wspieranie abstynencji.

 • Wzmocnienie indywidualnego i grupowego wsparcia w kierunku abstynencji.

CELE LEKCJI. Uczniowie będą:

 • Omawiać różnice pomiędzy najmłodszymi i najstarszymi uczniami w szkole.

 • Poszukiwać sposobów, jak mogą stać się pozytywnymi wzorcami do naśladowania w szkole.

 • Przygotowywać i przeprowadzać wśród uczniów sondaż na temat narkotyków.

 • Nieobowiązkowo: określać przyczyny i sytuacje, które sprzyjają zażywaniu narkotyków.

 • Nieobowiązkowo: zastanawiać się nad mylnymi wyobrażeniami dotyczącymi narkotyków oraz spustoszeniem, jakie czynią.

 • Nieobowiązkowo: określać pozytywne alternatywy radzenia sobie w sytuacjach związanych z narkotykami.

 • Określać, jaki wpływ mają narkotyki na pojedyncze osoby, całe rodziny i społeczność.

 • Opisywać miejsca lub źródła w szkole lub lokalnej społeczności gdzie można się zwrócić o pomoc w kwestiach związanych z narkotykami.

 • Wyjaśniać, jak można poradzić sobie z członkiem rodziny, który jest narkomanem.

 • Prezentować wyniki sondażu na temat narkotyków.

 • Zastanawiać się, nad tym, jakie czynniki w szkole lub społeczności lokalnej mogą sprzyjać lub zniechęcać młodzież do zażywania narkotyków.

 • Przeprowadzać „burzę mózgów” dotyczącą możliwych projektów pracy na rzecz społeczności, które będą adresować zidentyfikowane wcześniej potrzeby.

 • Pomagać w wyborze projektu pracy na rzecz społeczności.

 • Pomagać w wyznaczeniu celów projektu pracy na rzecz społeczności.

 • Określać role i obowiązki, terminy i zasoby wymagane do wykonania projektu.

 • Przyjmować odpowiedzialność za projekt.

 • Wypełniać obowiązki związane z realizacją projektu.

 • Określać korzyści i dzielić się swoimi spostrzeżeniami związanymi z doświadczeniami zebranymi w trakcie realizacji projektu.

 • Wyrażać uznanie za wkład innych osób.

 • Zastanawiać się nad możliwością stania się pozytywnym wzorcem osobowym dla innych.

 • Demonstrować osiągnięcia i nauki wyniesione z projektu.


Tom 7: NAJWAŻNIEJSZE, MIEĆ W ŻYCIU CEL

CELE ROZDZIAŁU:

 • Planowanie przyszłości.

 • Zrozumienie, że osiąganie celów wymaga determinacji, poświęcenia i samodyscypliny.

 • Poznanie i przećwiczenie siedmiostopniowego procesu ustalania celu.

 • Odnajdywanie pozytywnych wzorców.

 • Poznanie sposobów radzenia sobie z przeszkodami na drodze do osiągnięcia celu.

CELE LEKCJI. Uczniowie będą:

 • Definiować takie pojęcia, jak zamierzenie, cel i wyznaczanie celu.

 • Wyjaśniać, w jaki sposób zdefiniowanie zamierzenia pomaga nam dokonywać właściwych wyborów i ustalać realne cele.

 • Określać, w jaki sposób ustalanie celów pomaga nam wieść pomyślne i pożyteczne życie.

 • Rozróżniać cele krótko- i długoterminowe.

 • Określać charakterystyczne cechy pozytywnych wzorców osobowych.

 • Wyjaśniać związki pomiędzy osiągnięciami ludzi a ich cechami charakterystycznymi.

 • Opisywać różne sposoby pojmowania sukcesu przez różnych ludzi.

 • Identyfikować pozytywne decyzje, wartości i cele, które sprawiają, że ktoś osiąga sukces.

 • Nazywać charakterystyczne cechy własnych celów.

 • Wyjaśniać, dlaczego posiadanie celu jest ważne.

 • Ćwiczyć ustalanie celów krótko- i długoterminowych.

 • Ćwiczyć ustalanie własnych celów krótko- i długoterminowych.

 • Wyjaśniać, jak należy stosować podejście typu „przez upadki do wzlotów”, by poradzić sobie z rozczarowaniem związanym z dążeniem do celu.

 • Ćwiczyć zastosowanie tego podejścia w trudnych sytuacjach.

 • Rozpoznawać pojęcia zawarte w tomie, które znajdują się w artykule.

 • Wyjaśniać, w jaki sposób wyznaczanie i osiąganie celów może pomóc nam odnieść życiowy sukces.

 • Określać cele, jakie uczeń ma nadzieję osiągnąć w ciągu najbliższych dwudziestu lat.

 • Pisać biografię przedstawiającą sposób, w jaki uczeń osiągnął te cele.

 • Przedstawiać swoją biografię kolegom z klasy.

 • Wyrażać refleksję na temat wykonania zadań, planu projektu, jego organizacji i nauk wyniesionych z udziału w projekcie.

 • Planować, w jaki sposób można przedstawić osiągnięcia i wyniesione nauki.

 • Planować uroczyste zakończenie projektu.


PODSUMOWANIE: ROZWIJANIE WŁASNEGO POTENCJAŁU

CELE ROZDZIAŁU:

 • Przegląd kluczowych umiejętności zdobytych podczas realizacji programu.

 • Przedstawienie, w jaki sposób pozytywna postawa ukształtowana podczas realizacji programu, określone umiejętności i nowa wiedza mogą wzmocnić wiarę w siebie i poprawić relacje międzyludzkie.

 • Podkreślenie, w jaki sposób każda osoba włączała się w pracę całej klasy przyczyniając się do jej rozwoju.

 • Przeanalizowanie pozytywnych zmian, jakie dokonały się w życiu uczniów oraz innych osób w szkole i poza szkołą, dzięki uczestnictwu w programie.

CELE LEKCJI. Uczniowie będą:

 • Określać konkretne umiejętności, wiedzę i pozytywne postawy, przyjęte przez uczniów podczas zajęć.

 • Przedstawiać, jak nowe umiejętności, wiedza oraz pozytywna postawa budują wiarę w siebie i wzmacniają relacje z innymi.

 • Wyrażać wdzięczność za to, jak poszczególni uczniowie przyczynili się do zdobycia nowych doświadczeń przez całą klasę.

 • Chwalić uczniów za ich wkład w zajęcia.

 • Wyrażać uznanie i podziękowanie za wniesiony wkład wszystkim osobom zaangażowanym w projekt.

 • Podsumowywać swoje dokonania podczas zajęć.

 • Praktycznie stosować niektóre poznane umiejętności.Dodatek B: Bibliografia 1. Bandura, A. 1977. Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

 2. Benard, B. 1977. Resiliency research: a foundation for youth development. Resiliency in Action. Gorham, ME: Resiliency in Action, Inc.

 3. Benson, P. 1997. All kids are our kids. San Francisco: Jossey-Bass, Inc.

 4. Carnegie Council on Adolescent Development. 1995. Great transitions: Preparing adolescents for the 21st century. New York.

 5. Catalano, R.F., M.L. Berglund, J.A. Ryan, H.S. Lonczak, and J.D. Hawkins. 1998. Positive youth development in the United States: Research findings on evaluation of positive youth development programs. Seattle, WA: University of Washington.

 6. http://aspe.hhs.gov/hsp/PositiveYouthDev99/

 7. Drayer, D., and E.C. Roehlkepartain. 1995. Learning and living: How asset building for youth can unify a school’s mission. Minneapolis, MN: Search Institute.

 8. Durlak, J.A. 1995. School-based prevention programs for children and adolescents. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.

 9. Elias, M.J. and R.P. Weissberg. 1990. School-based social competence promotion as a primary prevention strategy: A tale of two projects. In Protecting the children: Strategies for optimizing emotional and social development, ed. R.P. Lorion. New York: Haworth Press.

 10. Elias, M.J., J.E. Zins, R.P. Weissberg, K.S. Frey, M.T. Greenberg, N.M. Haynes, R. Kessler, M.E. Schwab-Stone, and T.P. Shriver. 1997. Promoting social and emotional learning: Guidelines for educators. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

 11. Elias, M., P. Gager, and S. Leon. 1997. Spreading a warm blanket of prevention over all children: Guidelines for selecting substance abuse and related prevention curricula for use in the schools. The Journal of Primary Prevention 18 (1): 41-69.

 12. Goleman, D. 1995. Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. New York: Bantam Books.

 13. Hansen, W.B. 1997. Prevention Programs: Factors that individually focused programs must address. Resource Papers for the Secretary’s Youth Substance Abuse Initiative. SAMHSA/CSAP Teleconference, October 22. Pre-publication document.

 14. Hawkins, J.D., B.H. Smith, and R.F. Catalano. 2000. Social Development and Social and Emotional Learning. Paper presented for the National Invitational Conference on Building School Success on Social and Emotional Learning, Philadelphia, PA.

 15. Hawkins, J.D. 1997. Academic Performance and School Success: Sources and Consequences: In R.P. Weissberg, T.P. Gullotta, R.L. Hampton, B.A. Ryan, and G.R. Adams (Eds.), Healthy children 2010: Enhancing children’s wellness. (Issues in Children’s and Families’ Lives, Vol. 8, Chapter 10). 278-305. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.


 16. Hawkins, J.D., R.F. Catalano, and J.Y. Miller. 1992. Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: Implications for substance abuse prevention. Psychological Bulletin 112 (1): 64-105.

 17. Hawkins, J.D., R.F. Catalano, R. Kosterman, R. Abbott, and K.G. Hill, 1999. Preventing adolescent health-risk behaviours by strengthening protection during childhood. Archives of Pediatric and Adolescent Medicine, Vol. 153: 226-234.

 18. Hawkins, J.D., and J. Weiss. 1985. The social development model: A theory of antisocial behaviour. In Hawkins, JD, ed. Delinquency and Crime: Current Theories. New York, NY: Cambridge University Press: 149-197.

 19. Hirschi, T. 1969. Causes of delinquency. Berkley, CA: University of California Press.

 20. King, Alan. 1999. Trends in the Health of Canadian Youth. Health Canada.

 21. Lewis, C., E. Schaps, and M. Watson. 1996. The caring classroom’s academic edge. Educational Leadership 54 (1): 16-21.

 22. Lickona, T. 1991. Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility. New York: Bantam Books.

 23. Mayer, J., and P. Salovey. 1995. Getting started: The NMHA guide to establishing community-based prevention programs. Alexandra, VA: National Mental Health Association.

 24. National Institute on Drug Abuse. 1997. Preventing drug use among children and adolescents. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services: http://165.112.78.61/Prevention/Prevopen.html.

 25. Ontario’s Children and Youth, Phase One. 1994. Yours, mine, and ours. Toronto: Premier’s Council on Health, Well-Being and Social Justice.

 26. Shriver, T., and R. Weissberg. 1996. No new wars! Prevention should be a comprehensive strategy, not a fad. Education Week, 15 March. www.casel.org/collections.htm.

 27. Taylor, A.R. 1996. Growing Up in Canada. Statistics Canada.

 28. Werner, E.E., and R.S. Smith. 1992. Overcoming the odds: High risk children from birth to adulthood. New York: Cornell University Press.

 29. Werner, E.E., and R.S. Smith. 1992. How children become resilient: observations and cautions. Resiliency in Action: A Journal of Application and Research 1 (1): 18-28.

 30. Wisconsin Department of Public Instruction. Division for Learning Support Equity and Advocacy. 1999. Student Services/Prevention & Wellness. Technical assistance documents. The power of teaching. Bulletin No. 99061. www.dpi.state.wi.us/dpi/dlsea/sspw/powerof.html

Notatki

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Powiązany:

OGÓlny zarys sztuki dojrzewania iconOgólny opis rozwiązania Poniższy diagram przedstawia ogólny zarys systemu: Pobieranie obrazu

OGÓlny zarys sztuki dojrzewania iconWywiady z nauczycielami. Niniejsza praca to tylko bardzo ogólny zarys szerokiej problematyki

OGÓlny zarys sztuki dojrzewania iconWywiady z nauczycielami. Niniejsza praca to tylko bardzo ogólny zarys szerokiej problematyki

OGÓlny zarys sztuki dojrzewania iconOgólny zarys treści programowych I wymagań egzaminacyjnych klasy mat-inf, 3 lata po 2 godziny tygodniowo z podziałem na grupy

OGÓlny zarys sztuki dojrzewania icon"Psychiczne I biologiczne aspekty dojrzewania" Biologiczne przejawy dojrzewania

OGÓlny zarys sztuki dojrzewania iconChociaż istotą sztuki, także sztuki malarskiej, jest mniejszy czy większy element tautologii, kiedy to gwarancją prawdziwości jest sama struktura dzieła sztuki

OGÓlny zarys sztuki dojrzewania iconProblemy dojrzewania

OGÓlny zarys sztuki dojrzewania iconCharakterystyka wieku dojrzewania

OGÓlny zarys sztuki dojrzewania iconProblemy związane z wiekiem dojrzewania

OGÓlny zarys sztuki dojrzewania iconPotrzeby psychiczne dziecka w okresie dojrzewania

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom