Czartoryski Krzysztof, Wijas-Grocholska Elżbieta
Pobierz 63.04 Kb.
NazwaCzartoryski Krzysztof, Wijas-Grocholska Elżbieta
Data konwersji31.10.2012
Rozmiar63.04 Kb.
TypDokumentacja
Bibliografia artykułów i wydawnictw
pracowników Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (1961–2011)1


Bronicz Stanisław

 1. Droga do opolskiego skansenu, „Opole” 1970, nr 5, s. 5–6.

 2. Etnograficzne problemy w muzealnictwie Śląska Opolskiego, „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” 1963, nr 48, s. 73–84.

 3. Hodowla zwierząt, [w:] Stare i Nowe Siołkowice, cz. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966, s. 99–146.

 4. Klasowe zróżnicowanie kultury ludowej na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX w., „Prace i Materiały Etnograficzne” 1957, z. 2, s. 73-128.

 5. Materiały do zagadnień stroju ludowego na Śląsku Opolskim, „Opolski Rocznik Muzealny” 1966, t. 2, s. 185–198.

 6. Rolnictwo, [w:] Stare i Nowe Siołkowice, cz. 1, Wrocław 1963, s. 59–130.

 7. Skansen opolski, „Roczniki Etnografii Śląskiej” 1963, t. 2, s. 233–240.

 8. Strój ludowy, [w:] Stare i Nowe Siołkowice, cz. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966, s. 288–301.

 9. Strój pszczyński, „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, cz. III: Śląsk, Wrocław 1954.

 10. Z badań nad rozwojem domu chłopskiego na Śląsku Opolskim, „Roczniki Etnografii Śląskiej” 1967, t. 3, s. 115–165.


Czartoryski Krzysztof, Wijas-Grocholska Elżbieta

 1. Cegielnie na Śląsku Opolskim [katalog wystawy], Opole 2006, ss. 14.


Gałęza Jarosław

 1. 30-lecie udostępniania do zwiedzania Muzeum Wsi Opolskiej na tle jego historii, „Almanach Miejski «Opolanin»” 2001, s. 188–193.

 2. 30-lecie udostępniania do zwiedzania Muzeum Wsi Opolskiej. Ogólnopolska konferencja muzeów na wolnym powietrzu, „Almanach Miejski «Opolanin»” 2001, s. 194–196.

 3. 30-lecie udostępniania do zwiedzania Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce” 2001, nr 3, s. 7–14.

 4. Krystyna Wicher-Jesionowska. Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej, historyk sztuki, muzealnik, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce” 2006, nr 9, s. 44–46.

 5. Krystyna Wicher-Jesionowska. Historyk sztuki, muzealnik, wojewódzki konserwator zabytków, dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej, [w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. 2, red. E. Fryś-Pietraszkowa, A. Spiss, Wrocław–Kraków 2007, s. 357–359.

 6. Muzeum Wsi Opolskiej, „Zabytki” 2006, nr 6, s. 42–47.

 7. Stan i opieka nad zabytkami znajdującymi się na terenie wsi, [w:] Raport o stanie kultury w województwie opolskim, red. S. Gawlik, T. Soroczyński, Opole 1997, s. 67–71.

 8. Teatr w Muzeum, „Almanach Miejski «Opolanin»” 2003, s. 170–172.

 9. Zabytkowa chałupa w Kielczy, „Almanach Miejski «Opolanin»” 2003, s. 81–83.


Gałęza Jarosław, Gruszka Helena

 1. Festiwal Folklorystyczny „Góry Opawskie – Jeseniki”, Opole 2006, ss. 26.


Gil Euzebiusz

 1. Drewniane budownictwo sakralne Opolszczyzny, „Ziemia” 1971, t. 7, s. 97–107.

 2. Drewniane kościoły północno-wschodniej części Opolszczyzny, „Kwartalnik Opolski” 1978, nr 2, s. 64–73.

 3. Inwentaryzacja etnograficzna drewnianego budownictwa ludowego na Opolszczyźnie, „Ochrona Zabytków” 1978, nr 1, s. 51–54.

 4. Muzeum Wsi Opolskiej Opole-Bierkowice. Przewodnik, Opole 1977, ss. 24.

 5. Muzeum Wsi Opolskiej Opole-Bierkowice. Przewodnik, Opole 1982, ss. 48.

 6. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach. Przewodnik, Opole 1976, ss. 6.

 7. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach. Przewodnik, Opole 1981, ss. 10.

 8. Na marginesie konkursu „Kultura ludowa Opolszczyzny”, „Wczoraj, Dzisiaj, Jutro” 1979, nr 4, s. 86–89.

 9. Opolski park etnograficzny, Opole 1967, ss. 22.

 10. Spichlerze drewniane ziemi opolskiej, „Ziemia” 1968, t. 4, s. 105–109.

 11. Spichlerze Opolszczyzny, Kraków 1967, ss. 22.

 12. Spichlerze w Muzeum Wsi Opolskiej, Opole 1977, ss. 10.

 13. Sprawozdanie z posiedzenia Rady Muzealnej Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu z dnia 9 kwietnia 1969 r., „Ochrona Zabytków” 1969, nr 4, s. 309–310.

 14. Sztuka z kuźni, „Opole” 1980, nr 10, s. 10–12.

 15. Walka o wiatraki, „Opole” 1979, nr 11, s. 10–12.

 16. Współczesne ludowe kowalstwo Opolszczyzny, Opole 1982, ss. 94.

 17. Współczesny zasięg i stan badań nad rzemiosłem kowalskim Opolszczyzny, „Rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowie” 1981, t. 5, s. 51–55.

 18. Zabytkowy kościół drewniany z Uszyc w powiecie oleskim, „Opolski Rocznik Muzealny” 1972, t. 5, s. 187–199.

 19. Żniwniok opolski, „Wczoraj, Dzisiaj, Jutro” 1982, nr 4, s. 53–60.Gil Euzebiusz, Pilarski Stanisław


 1. Budownictwo ludowe Opolszczyzny, Kraków 1970, ss. 46.


Górniak Magdalena

 1. Całym sercem civis opoliensis. Wspomnienie o Szymonie Koszyku (1891–1972), „Śląsk Opolski” 2005, nr 4, s. 104–106.

 2. Osadnictwo w Starym Lesie po 1945 r., [w:] Kresowianie na Śląsku Opolskim, red. M. Kalczyńska, „Studia i Monografie”, z. 284, Opole 2011, s. 101–110.

 3. Powojenny obraz Głuchołaz. Szkoły, nauczyciele, uczniowie, „Nasze Życie Głuchołaz” 2001, nr 3, s. 22.

 4. Powojenny obraz Głuchołaz. Uzdrowisko, „Nasze Życie Głuchołaz” 2001, nr 6, s. 22.

 5. Powojenny obraz Głuchołaz. Życie gospodarcze w mieście po II wojnie światowej, „Nasze Życie Głuchołaz” 2001, nr 15, s. 8.

 6. Powojenny obraz Głuchołaz. Życie polityczne w mieście po II wojnie światowej, „Nasze Życie Głuchołaz” 2001, nr 16, s. 9.

 7. Weryfikacja narodowościowa w Głuchołazach po zakończeniu II wojny światowej, „Zaranie Śląskie” 2003, nr 7–8, s. 45–61.

 8. Wysiedlenie ludności niemieckiej z Głuchołaz po zakończeniu II wojny światowej (1945–1947), „Prace Uczestników Studium Doktoranckiego” 2002, z. 4: Historia, red. A. Filipczak-Kocur, s. 19–31.


Górniak-Bardzik Magdalena

 1. Kresowianie na Opolszczyźnie 1945–1947, Opole 2010, ss. 40.


Górniak Magdalena, Jasiński Bogdan

 1. Polecam Szanownej Publiczności... Reklama w sklepach wiejskich rejencji opolskiej [katalog wystawy], Opole 2004, ss. 32.


Gruszka Helena

 1. Formy edukacji regionalnej w działalności Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce” 2009, nr 11, s. 41–48.


Gruszka Helena, Oficjalska Elżbieta, Wijas-Grocholska Elżbieta

 1. Muzeum Wsi Opolskiej. Przewodnik, Opole 2002, ss. 78.


Jasińska Marcelina, Wijas-Grocholska Elżbieta

 1. Rzecz o budynkach z czerwonej cegły na wsi opolskiej z przełomu XIX/XX w. Architektura wsi Śląska Opolskiego [katalog wystawy], Opole 2011, ss. 42.


Jasiński Bogdan

 1. Cudny śpiewak – z gliny ptak. Gwizdki ceramiczne z kolekcji Andrzeja Nowaka, [w:] Dawne i współczesne zabawki dziecięce, red. D. Żołądź-Strzelczyk, K. Kabacińska, Poznań 2010, s. 425–434.

 2. Dobra marka krocie warta. Rachunki i papiery firmowe ze Śląska, Łużyc i Kraju Sudeckiego (1850–1945). Starke Marke schafft Gewinn. Alte Rechnungen und Firmendrucksachen aus Schlesien, Lausitz und Sudetenland (1850–1945), Wrocław 2011, ss. 130. zapis poprawny

 3. Folklor słowny w polskich wsiach Bukowiny Południowej (Rozbójnik jako składnik kompozycyjny sił władzy i ludu), [w:] O Bukowinie. Razem czy oddzielnie?, red. K. Feleszko, Piła–Warszawa 2000, s. 152–165.

 4. Gwiezdny pył. Magiczny świat rzeźb Jana Koloczka [katalog wystawy], Opole 2009, ss. 32.

 5. Kroszonki opolskie 2009 [katalog wystawy], Opole 2009, ss. 32.

 6. Kroszonki opolskie 2011 [katalog wystawy], Opole 2011, ss. 32.

 7. Międzynarodowy Konkurs Plastyki Obrzędowej w Rudnikach, Opole 2011, ss. 32.

 8. Ośrodki wytwarzania gwizdków ceramicznych w Polsce, „Twórczość Ludowa” 2002, nr 1–2, s. 1–12.

 9. Zwyczaj „wodzenia niedźwiedzia” na Śląsku Opolskim, [w:] Wspólne jutro. Kontynuacja i zmiana w kulturze współczesnej wsi polskiej, red. R. Kantor, Kielce 1998, s. 125–130.


Jasiński Bogdan, Oficjalska Elżbieta

 1. Dawna karczma i sklep wiejski, „Almanach Miejski «Opolanin»” 2003, s. 165–167.


Kowalewski Józef

 1. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w latach 1961–1967, „Opolski Rocznik Muzealny” 1970, t. 4, s. 449–465.

 2. Ochrona zabytków budownictwa i architektury ludowej w województwie opolskim, [w:] Ogólnopolska konferencja muzeów i parków etnograficznych. Opole 22–24 września 1970 r., red. J. Klimczyk, Opole 1971, s. 112–121.

 3. Opolski park etnograficzny, „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” 1969, nr 10, s. 30–34.

 4. Opolski skansen, „Wczoraj, Dzisiaj, Jutro” 1969, nr 1, s. 14–16.

 5. Problemy organizacji i budowy opolskiego parku etnograficznego w Bierkowicach, „Opolski Rocznik Muzealny” 1972, t. 5, s. 421–451.


Kurek Ewa

 1. Opolski skansen, Opole 1969, s. 16.

 2. Twórczość ludowa Opolszczyzny [katalog wystawy], Opole 1975, ss. 28.

 3. Współczesna śląska rzeźba ludowa [katalog wystawy], Opole 1974, ss. 16.


Kurek Maciej

 1. Wiatraki i młyny wodne Opolszczyzny, Kraków 1969, ss. 22.Mazur Izabela


 1. Opolscy twórcy ludowi [katalog], Opole 1998, ss. 86.


Mazur Izabela, Oficjalska Elżbieta

 1. Kufel piwa [katalog wystawy], Opole 1997, ss. 54.


Oficjalska Elżbieta

 1. Boże Narodzenie, „Kurier Rolniczy” 1997, nr 12, s. 12–13.

 2. Doświadczenia Muzeum Wsi Opolskiej w inwentaryzacji muzealiów przy użyciu technologii cyfrowych, [w:] Nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach, red. A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka, Wrocław 2008, s. 75–79.

 3. Dryle, plajdry, dreśmasziny. Mechanizacja rolnictwa na wsi śląskiej, Opole 2005, ss. 14.

 4. Ekspozycje rolnicze w Muzeum Wsi Opolskiej, [w:] Międzynarodowa konferencja naukowa „Misje i kierunki rozwoju muzeów rolnictwa we współczesnym świecie”. Szreniawa 25–26 września 2009, red. H. Ignatowicz, U. Siekacz, Szreniawa 2010, s. 71–76.

 5. Inscenizacje i ekspozycje obrzędowości dorocznej w Muzeum Wsi Opolskiej, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce” 2004, nr 7, s. 143–147.

 6. Obraz wsi śląskiej w inscenizacjach Muzeum Wsi Opolskiej, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce” 2011, nr 12, s. 121-128.

 7. Obrazek dla każdego”. Obrazy fabryczne w domach śląskich w latach 1888–1940 [katalog wystawy], Opole 2009, ss. 44.

 8. Plenerowa ekspozycja maszyn i narzędzi rolniczych w MWO i jej rola w odtworzeniu procesu mechanizacji rolnictwa na wsi śląskiej, [w:] Muzea rolnicze w służbie nauki i kultury. Międzynarodowa sesja naukowa z okazji 130-lecia muzealnictwa rolniczego na ziemiach polskich, red. M. Sierszeńska, W. Szczepkowski, Poznań 2005, s. 29–33.

 9. Pomiędzy chałupą drewnianą a murowaną. Rozterki etnografa w urządzaniu ekspozycji, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce” 2009, nr 11, s. 95–101.

 10. Pozdrowienia z... portret dawnej wsi opolskiej, Opole 2003, ss. 112.

 11. Problematyka mniejszości narodowych w Muzeum Wsi Opolskiej, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce” 2000, nr 2, s. 43–46.

 12. Stanisław Bronicz (1904–1981). Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, etnograf, socjolog, [w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. 2, red. E. Fryś-Pietraszkowa, A. Spiss, Wrocław–Kraków 2007, s. 27–29.

 13. Stary i Nowy Rok, „Kurier Rolniczy” 1997, nr 1, s. 19.

 14. Śląski karnawał. Wodzenie niedźwiedzia i pogrzeb basa, [w:] Świat na opak, red. K. Piątkowska, Włocławek 2009, s. 57–64.

 15. Wystawa „Kufel piwa” w Muzeum Wsi Opolskiej, czerwiec–październik 1997 r., „Kalendarz Opolski” 1998, s. 234–235.

 16. Zwyczaje i obrzędy wielkanocne, „Kurier Rolniczy” 1999, nr 1, s. 16–17.


Pilarski Stanisław

 1. Ogólnopolska konferencja muzeów i parków etnograficznych oraz otwarcie Muzeum Wsi Opolskiej, „Ochrona Zabytków” 1971, nr 1, s. 76–78.

 2. Ośrodek gonciarski w Krzyżowej Dolinie, pow. Opole, „Opolski Rocznik Muzealny” 1972, t. 5, s. 167–178.


Próchnicka Emilia

 1. Plon żniwnego obyczaju, „Wczoraj, Dzisiaj, Jutro” 1985, nr 39, s. 5–20.


Wieczorek Beata

 1. Metody i środki stosowane w konserwacji zabytków techniki w MWO na przykładzie stałej ekspozycji maszyn rolniczych, [w:] Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów. Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska. Temat: Zabytki techniki. Szreniawa 14–15 października 2006, red. U. Siekacz, Szreniawa 2007, s. 95–101.


Wijas-Grocholska Elżbieta

 1. 30 lat później w Muzeum Wsi Opolskiej, [w:] Skanseny po latach – założenia a realizacja, red. M. Brylak-Załuska, M. Długosz, Nowy Sącz 1995, s. 91–96.

 2. Bunclówka z Kodersdorf, „Dachy” 2008, nr 11, s. 53–55.

 3. Dachówka z Siegersdorfer Werke, „Dachy” 2009, nr 3, s. 53–55.

 4. Dachy wiejskie. Architektura wsi Śląska Opolskiego [katalog wystawy], Opole 2008, ss. 26.

 5. Dawna wieś opolska – wieś mlekiem i miodem płynąca, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce” 2011, nr 12, s. 129-158.

 6. Dawne drzwi jako element architektury Opola, „Almanach Miejski «Opolanin»” 1999, s. 57–59.

 7. Drzwi, „Kalendarz Opolski” 1999, s. 95–98.

 8. Drzwi do wiejskich stajni, „Spotkania z Zabytkami” 2003, nr 7, s. 24–25.

 9. Drzwi płycinowe, „Spotkania z Zabytkami” 2000, nr 3, s. 29–30.

 10. Gible, czyli szczyty dawnych domów wiejskich na Śląsku Opolskim, „Spotkania z Zabytkami” 2004, nr 10, s. 22–25.

 11. Gible, czyli szczyty dawnych domów wiejskich na Śląsku Opolskim cd., „Spotkania z Zabytkami” 2005, nr 3, s. 23–26.

 12. Inne skanseny, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce” 2002, nr 4, s. 95–102.

 13. Kilka uwag o wystawie „Drzwi wiejskie”, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce” 2000, nr 2, s. 106–107.

 14. Kogut na dachu, „Dachy” 2008, nr 12, s. 56.

 15. Lauba jako element architektury ludowej Śląska Opolskiego, [w:] Wspólne jutro. Kontynuacja i zmiana w kulturze współczesnej wsi polskiej, red. R. Kantor, Opole 1998, s. 87–101.

 16. Lauby, „Kalendarz Opolski” 1998, s. 104–107.

 17. Lauby, „Spotkania z Zabytkami” 2000, nr 1, s. 21–24.

 18. Lauby. Architektura wsi Śląska Opolskiego, Opole 2009, ss. 80.

 19. Obiekty przemysłu wiejskiego na terenie MWO, „Acta Scansenologica” 2005, t. 9, s. 219–226.

 20. Obrzeża Opola, „Renowacje i Zabytki” 2010, nr 3, s. 131–136.

 21. Ochrona dawnego krajobrazu i dziedzictwa kulturowego Śląska Opolskiego na przykładzie architektury wsi opolskiej, [w:] Międzynarodowa konferencja naukowa „Misje i kierunki rozwoju muzeów rolnictwa we współczesnym świecie”. Szreniawa 25–26 września 2009, red. H. Ignatowicz, U. Siekacz, Szreniawa 2010, s. 84–92.

 22. Ozdobne dachy na wiejskich budynkach Śląska Opolskiego, „Renowacje i Zabytki” 2010, nr 3, s. 137–147.

 23. Pamiętajmy o starych dachach, „Dachy” 2010, nr 5, s. 45–46.

 24. Pawilon bez duszy, „Spotkania z Zabytkami” 1999, nr 7, s. 25–26.

 25. Po prostu ubikacje, „Spotkania z Zabytkami” 2003, nr 12, s. 29–30.

 26. Pozachłopskie zabytki dawnej kultury wsi Śląska Opolskiego w zbiorach Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce” 2002, nr 5, s. 210–216.

 27. Produkt regionalny na Śląsku Opolskim. Problemy z udowodnieniem tradycji, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce” 2007, nr 5, s. 113–120.

 28. Spalony spichlerz dworski ze Strzelec Opolskich, „Kalendarz Opolski” 1999, s. 84–86.

 29. Stanisław Majewski – artysta ludowy, „Kalendarz Opolski” 1998, s. 108–110.

 30. Stodoły, „Kalendarz Opolski” 2001, s. 81–83.

 31. Studnie wiejskie na Śląsku Opolskim, „Kalendarz Opolski” 2000, s. 107–108.

 32. Tradycja a rzemiosło, „Wczoraj, Dzisiaj, Jutro” 1999, nr 3–4, s. 21–26.

 33. Wiatraki na Śląsku Opolskim, „Kalendarz Opolski” 2000, s. 104–106.

 34. Wieś opolska – tradycja połączona z nowoczesnością, „Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego” 2001, nr 2, s. 15–27.


Wicher-Jesionowska Krystyna

 1. Dziesięć hektarów skansenu, „Opole” 1979, nr 6, s. 31–33.

 2. Informator o muzeach województwa opolskiego, Katowice 1982, ss. 16.

 3. Kroszonki, pisanki i kryzys, „Opole” 1983, nr 4, s. 25–26.

 4. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach, [w:] Muzea skansenowskie w Polsce, red. F. Midura, Poznań 1979, s. 120–125.

 5. Organizacja imprez folklorystycznych jako jedna z metod ożywienia ekspozycji skansenu na przykładzie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Bierkowicach, [w:] Międzynarodowa konferencja skansenowska w Polsce, red. F. Midura, Sanok 1978, s. 95–104.

 6. Rola skansenów w środowiskach zindustrializowanych i zurbanizowanych na przykładzie Śląska, [w:] Kultura ludowa sercem Śląska, red. B. Bazielich, Wrocław 1985, s. 344–356.

 7. Udział opolskiego skansenu w procesie edukacji historycznej i kultywowaniu tradycji regionalnych, „Acta Scansenologica” 1989, t. 5, s. 45–50.


Opracował Bogdan Jasiński1 W wykazie zostały zamieszczone pozycje powstałe w okresie zatrudnienia pracowników w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Czartoryski Krzysztof, Wijas-Grocholska Elżbieta iconArkadiusz Czartoryski

Czartoryski Krzysztof, Wijas-Grocholska Elżbieta iconAnna Grocholska „

Czartoryski Krzysztof, Wijas-Grocholska Elżbieta iconBOŻena grocholska

Czartoryski Krzysztof, Wijas-Grocholska Elżbieta iconMarlena Grocholska, kl. V „kangur wędruje…”

Czartoryski Krzysztof, Wijas-Grocholska Elżbieta iconZastosowanie metody projektu do realizacji wycieczek szkolnych mgr Elżbieta Buczkowska-Protasewicz mgr Elżbieta Ochman

Czartoryski Krzysztof, Wijas-Grocholska Elżbieta iconBytności Żydów we Frydmanie przed II wojną światową. W tym celu przeprowadzamy wywiady z najstarszymi mieszkańcami wsi, którzy pamiętają czasy przedwojenne. Dotychczas rozmawialiśmy mi in z Józefem I Elżbietą Tomaszkowicz, Małgorzatą Błachut, Elżbietą Tynus, Zofią Paluch I Alojzym Dewerą

Czartoryski Krzysztof, Wijas-Grocholska Elżbieta iconWkład w myśl zjednoczeniową wspólnej Europy w XIX wieku mieli w dużej mierze Polacy. Wizji zjednoczonej Europy hołdował Książe Adam Czartoryski. Wysunął on

Czartoryski Krzysztof, Wijas-Grocholska Elżbieta iconWykłady, panele dyskusyjne, pokazy filmów, warsztaty, koncert. A wśród gości m in. Jerzy Stuhr, Krzysztof Zanussi, Radosław Pazura, Bogdan Rymanowski, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Tomasz Zubilewicz I Krzysztof Ziemiec

Czartoryski Krzysztof, Wijas-Grocholska Elżbieta iconMarcin Kurczab Elżbieta Kurczab Elżbieta Świda

Czartoryski Krzysztof, Wijas-Grocholska Elżbieta iconJak się nazywasz? Main Name ist Krzysztof Witkowski Nazywam się Krzysztof Witkowski

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom