1 Uzupełnij zdania czasownikami podanymi w nawiasach w poprawnej formie czasu Past Simple. (5 punktów)
Pobierz 6.37 Kb.
Nazwa1 Uzupełnij zdania czasownikami podanymi w nawiasach w poprawnej formie czasu Past Simple. (5 punktów)
Data konwersji31.10.2012
Rozmiar6.37 Kb.
TypDokumentacja

Past Simple


1 Uzupełnij zdania czasownikami podanymi w nawiasach w poprawnej formie czasu Past Simple. (5 punktów)

 1. We _________________________ (speak) to him yesterday.

 2. He _________________________ (not be) pleased with the results.

 3. They _________________________ (leave) early this morning.

 4. I _________________________ (enjoy) the performance very much.

 5. We _________________________ (not go) to the disco last Friday.

2 Uzupełnij pytania i krótkie odpowiedzi w czasie Past Simple. (10 punktów)

 1. ___________________________ (the film / be) good last night? Yes, it_______________________.

 2. ___________________________ (she / go) to the cinema with you? No, she ____________________.

 3. ___________________________ (you / have) a good time at the party? Yes, I ___________________.

 4. ___________________________ (they / be) angry with us? Yes, they ______________________.

 5. ___________________________ (he / call) you yesterday? No, he _______________________.

3 Napisz pytania do wyróżnionych informacji. (5 punktów)

 1. ____________________________________________? I bought the car last year.

 2. ____________________________________________? She arrived at 10 pm last night.

 3. ____________________________________________? We left the car in the street.

 4. ____________________________________________? They took Steve with them.

 5. ____________________________________________? He stayed in Paris for a week.

4 Przepisz zdania, używając wyrażenia used to, aby oddać sens zdania wyjściowego. (5 punktów)

 1. It was a small town before the war. _____________________________________________________________________________

 2. He smoked a lot a few years ago. _____________________________________________________________________________

 3. She saw her grandparents more often than now. _____________________________________________________________________________

 4. As young a boy I played football very often. _____________________________________________________________________________

 5. They often went on trips together. _____________________________________________________________________________

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

1 Uzupełnij zdania czasownikami podanymi w nawiasach w poprawnej formie czasu Past Simple. (5 punktów) icon1 Uzupełnij zdania, używając właściwych form czasu Past Simple czasowników podanych w nawiasach

1 Uzupełnij zdania czasownikami podanymi w nawiasach w poprawnej formie czasu Past Simple. (5 punktów) iconProszę wstawić do zdań a – g czasowniki podane w nawiasach, odpowiednio do zdania w czasie Past Simple lub Present Perfect (7 punktów)

1 Uzupełnij zdania czasownikami podanymi w nawiasach w poprawnej formie czasu Past Simple. (5 punktów) iconProszę wstawić do zdań a – g czasowniki podane w nawiasach, odpowiednio do zdania w czasie Past Simple lub Present Perfect (7 punktów)

1 Uzupełnij zdania czasownikami podanymi w nawiasach w poprawnej formie czasu Past Simple. (5 punktów) icon1. wstaw czasowniki z nawiasów we włAŚciwej formie czasu present simple, present continuous, past simple, present perfect, future simple lub konstrukcji „going to”

1 Uzupełnij zdania czasownikami podanymi w nawiasach w poprawnej formie czasu Past Simple. (5 punktów) iconPast simple – czas przeszły prosty Czasu past simple

1 Uzupełnij zdania czasownikami podanymi w nawiasach w poprawnej formie czasu Past Simple. (5 punktów) iconA napisz czasowniki podane w nawiasach w czasie Present Simple, Present Continuous, Present Perfect lub Past Simple. (7 points)

1 Uzupełnij zdania czasownikami podanymi w nawiasach w poprawnej formie czasu Past Simple. (5 punktów) iconA napisz czasowniki podane w nawiasach w czasie Present Simple, Present Continuous, Present Perfect lub Past Simple. (7 points)

1 Uzupełnij zdania czasownikami podanymi w nawiasach w poprawnej formie czasu Past Simple. (5 punktów) iconA przeczytaj tekst, a następnie napisz czasowniki podane w nawiasach w czasie Past Simple. (7 points)

1 Uzupełnij zdania czasownikami podanymi w nawiasach w poprawnej formie czasu Past Simple. (5 punktów) iconA przeczytaj tekst, a następnie napisz czasowniki podane w nawiasach w czasie Past Simple. (7 points)

1 Uzupełnij zdania czasownikami podanymi w nawiasach w poprawnej formie czasu Past Simple. (5 punktów) icon1 Uzupełnij zdania przymiotnikami w nawiasach. Zastosuj formy stopnia wyższego lub najwyższego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom