Nazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej
Pobierz 0.71 Mb.
NazwaNazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej
strona1/12
Data konwersji09.01.2013
Rozmiar0.71 Mb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Nazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej

_______________________________________________________________________________________

Prowadzący: Dr Ireneusz Topolski

_______________________________________________________________________________________

Studia (dzienne/zaoczne): Dzienne

_______________________________________________________________________________________

Kierunek: Stosunki Międzynarodowe

_______________________________________________________________________________________

Specjalność: -

_______________________________________________________________________________________

Semestr: Trzeci (zimowy)

_______________________________________________________________________________________

Status przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny): Fakultatywny

_______________________________________________________________________________________

Język wykładowy: Polski


_______________________________________________________________________________________

Liczba punktów ECTS (wpisuje koordynator ECTS):

_______________________________________________________________________________________

Forma zajęć: KW

_______________________________________________________________________________________

Całkowita liczba godzin: 30

Liczba godzin tygodniowo: 2

_______________________________________________________________________________________

Cele przedmiotu: Przedstawienie międzynarodowej pozycji Federacji Rosyjskiej oraz jej stosunków ze światem zewnętrznym w poszczególnych regionach zainteresowania

______________________________________________________________________________________

Program:

I. Cywilizacyjno-kulturowa tożsamość Rosji


a) poszukiwanie tożsamości Rosji po rozpadzie ZSRR;

b) przyczyny uformowania się na obszarze Rosji swoistej, odmiennej od zachodniej cywilizacji;

c) specyficzne cechy cywilizacyjno-kulturowej tożsamości Rosji;

d) możliwość dokonania wyborów politycznych i przeprowadzenie działań, które zmieniłyby niektóre cechy rosyjskiej tożsamości.

1. Federacja Rosyjska..., s. 26-39.

2. S. Bieleń, Tożsamość..., s. 43-87.

II. Ośrodek decyzyjny Federacji Rosyjskiej


a) wzajemne relacje prezydenta, parlamentu i rządu w systemie konstytucyjnym FR;

b) ośrodek decyzyjny w zakresie polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa FR;

c) grupy nacisku.

1. Federacja Rosyjska..., s. 15-25.

2. S. Bieleń, Tożsamość..., s. 155-181.


III. Struktura narodowościowa Federacji Rosyjskiej. Religia

a) struktura narodowościowa;

b) mniejszości narodowe;

c) znaczenie Cerkwi Prawosławnej;

d) przestrzeganie praw człowieka w FR.

1. Federacja Rosyjska..., s. 40-54.

2. S. Bieleń, Tożsamość..., s. 133-154.

IV. Koncepcje polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej


a) międzynarodowe skutki rozpadu ZSRR;

b) zmiany w strategii politycznej FR;

c) główne koncepcje polityki zagranicznej i bezpieczeństwa;

d) realizacja koncepcji polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa.

1. Federacja Rosyjska..., s. 55-72.

2. S. Bieleń, Tożsamość..., s. 91-109, 331-347.

V-VI. Międzynarodowa pozycja Federacji Rosyjskiej


a) geopolityczna pozycja FR: terytorium, bezpośrednie otoczenie, położenie przestrzenne w skali regionu i globalne;

b) militarna pozycja FR: pozycja sił nuklearnych, lądowych, powietrznych, morskich; struktury siłowe, wydatki militarne i eksport uzbrojenia;

c) ekonomiczna pozycja FR: wyznaczniki niezależne, wskaźniki rozwoju gospodarki FR, dwupoziomowe rozpatrywanie pozycji FR.

1. Federacja Rosyjska..., s. 75-132.

2. S. Bieleń, Tożsamość..., s. 111-131, 183-226.


VII. Polityka Federacji Rosyjskiej wobec obszaru Wspólnoty Niepodległych Państw

a) znaczenie obszaru WNP dla FR;

b) koncepcja polityki FR wobec WNP;

c) instrumenty polityki FR wobec obszaru WNP;

d) trudności w realizacji polityki FR wobec obszaru WNP.

1. Federacja Rosyjska..., s. 135-155.

2. S. Bieleń, Tożsamość..., s. 229-248.

VIII. Stosunki Federacji Rosyjskiej ze Stanami Zjednoczonymi


a) stosunki polityczne;

b) stosunki gospodarcze;

c) stosunki militarne;

d) stosunki naukowo-techniczne.

1. Federacja Rosyjska..., s. 156-172.

2. S. Bieleń, Tożsamość..., s. 249-272.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Nazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej iconNazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej

Nazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej iconSystem podatkowy federacji rosyjskiej uwagi ogólne
Ф3 „O wniesieniu zmian do części pierwszej I drugiej Kodeksu Podatkowego Federacji I utracie mocy prawnej niektórych aktów normatywnych...

Nazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej iconNarodowy standard federacji rosyjskiej
Р 0-92 "Państwowy system standaryzacji Federacji Rosyjskiej. Postanowienia ogólne" oraz gost р 2-92 "Państwowy system standaryzacji...

Nazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej iconNazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna państw bałkańskich

Nazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej iconNazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna rp [Polish Foreign Policy]

Nazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej iconPostanowienie Głównego Państwowego Lekarza Weterynarii Federacji Rosyjskiej
Гн 1323-03, zatwierdzone przez Głównego Państwowego Lekarza Weterynarii Federacji Rosyjskiej 2 maja 2003 r

Nazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej iconArkusz opisu przedmiotu Nazwa przedmiotu Historia literatury rosyjskiej

Nazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej iconWładimir Putin, premier Federacji Rosyjskiej

Nazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej iconI. gospodarka federacji rosyjskiej w 1999 roku

Nazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej icon1. ocena sytuacji gospodarczej w federacji rosyjskiej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom