Konspekt lekcji techniki
Pobierz 61.33 Kb.
NazwaKonspekt lekcji techniki
Data konwersji14.01.2013
Rozmiar61.33 Kb.
TypKonspekt
KONSPEKT LEKCJI TECHNIKI


I Część ogólna lekcji (tzw. metryczka lekcji)


1. DATA: 2008 r. PRZEDMIOT: Technika KLASA: III a, III b, III c, III d, III e gimnazjum


2. TEMAT JEDNOSTKI METODYCZNEJ: Sprzęt techniczny w otoczeniu ucznia.


3. TEMAT JEDNOSTKI LEKCYJNEJ: Komunikacja międzynarodowa przy użyciu telefonu.


4. CELE LEKCJI:


Wiadomości: uczeń wie:


- co to jest telefon;

- jaka jest budowa i zasada działania telefonu stacjonarnego i komórkowego;

- jakie jest zastosowanie telefonu w życiu codziennym;

Umiejętności: uczeń potrafi:


- określić jaką rolę pełni telefon w życiu człowieka;

- wymienić rodzaje telefonów;

- wskazać zalety i wady stosowania różnych rodzajów telefonów.


5. METODY PRACY NAUCZYCIELA: pogadanka, ćwiczenia.


6. ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE: tablica, kreda, telefony komórkowe, plansza ze schematem sieci telefonicznej, plansze z numerami telefonów alarmowych i technicznych.


7. FORMA ORGANIZACJI PRACY UCZNIÓW: zbiorowa, indywidualna.


8. CZAS TRWANIA LEKCJI: 1*45 min.


9.PROWADZACY: Lorek Ewa


II CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA LEKCJI (PRZEBIEG LEKCJI)Lp.


Ogniwa lekcji

Przebieg lekcji - czynności

Czas
w
min.

Nauczyciela

Ucznia


1.


2.


3.Stworzenie ładu zewnętrznego

i wewnętrznego.


Poznanie faktów na lekcji.


Kształtowanie pojęć.Wita się z klasą.

Sprawdza listę obecności.

Podaje temat lekcji i zapisuje go w dzienniku.

Temat: „Nowe narzędzie pracy –komputer.”

Zachęca uczniów do aktywności: podaje zasadę oceny ich pracy na lekcji.

(Za dobrą odpowiedź uczeń otrzymuje +, +++ to ocena bardzo dobra).


Przypomnienie wiadomości

z lekcji poprzedniej. Odpytuje ochotnika na ocenę.

- Komputer – co to takiego?

- Jakie są zalety i wady stosowania komputerów?

- Gdzie obecnie stosuje się komputery?

- Wymień kilka nazw firm produkujących komputery?


Nauczyciel zadaje pytania:

- Co to jest telefon?

- Do czego służy?

- Jakie znacie rodzaje telefonów?

- Wymieńcie operatorów telefonii stacjonarnej.

- Podajcie przykłady nazw operatorów telefonii komórkowej.

- Wśród telefonów komórkowych wyróżnia się telefony na kartę

i na abonament. Które wg Was są częściej stosowane? Dlaczego?

(załącznik nr 1)
Zajmują miejsca

w klasie.

Witają nauczyciela.

Wyjmują zeszyty

i zapisują temat lekcji.

Słuchają.


Słuchają. Odpowiada na pytania.


Odpowiadają na pytania.


2


5


10

Lp.


Ogniwa lekcji

Przebieg lekcji – czynności

Czas
w
min.

Nauczyciela

Ucznia

4.


5.


6.


7.

Wiązanie teorii

z praktyką.

Kształtowanie umiejętności

i nawyków.


Utrwalenie wiadomości.


Kontrola i ocena.

Nauczyciel krótko przedstawia historię wynalezienia telefonu stacjonarnego, budowę i zasadę jego działania

(załącznik nr 2).

Wybiera jednego ochotnika

i poleca mu krótko scharakteryzować budowę

i zasadę działania telefonu komórkowego (załącznik nr 3).

Prowadzący przedstawia klasie planszę ze schematem sieci telefonicznej. Prosi jednego

z uczniów o przyjrzenie się schematowi i opisaniu w jaki sposób następuje przepływ sygnału analogowego

(załącznik nr 4).

Przedstawia plansze z numerami alarmowymi i technicznymi. Zadaniem uczniów jest udzielenie odpowiedzi, który numer telefonu oznacza numer straży pożarnej, policji, pogotowia itp.

(załącznik nr 5).

Podaje krótką notatkę

(załącznik nr 6).

Poleca w zeszytach ćwiczeń wykonać ćw.5 i 6 str. 51.


Poleca jednemu uczniowi podsumować lekcję.


Wstawia plusy za aktywność na lekcji.

Żegna się z uczniami.


Słuchają.


Notują.


Wykonują ćwiczenia.


Słuchają.


Żegnają nauczyciela. Wychodzą z sali.


20


5


3

Załącznik nr 1


Telefon to urządzenie służące do komunikowania się ludzi na odległość. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje telefonów:

- stacjonarny,

- komórkowy.

Telefonia stacjonarna

Telefonia komórkowa
Załącznik nr 2


Rys historyczny


Telefonu wcale nie wynalazł Alexander Graham Bell, ale Antonio Meucci. Kiedy jego żona zachorowała Meucci skonstruował telefon dzięki któremu kobieta mogła z domu porozumiewać się z warsztatem. Później Włoch zmodernizował wynalazek tak, by można było się nim porozumiewać na znacznie wiekszą odległość. Nie było go jednak stać na opłacenie patentu.

Dlatego też w 1876 roku Bell opatentował telefon jako swój wynalazek. Oparł on działanie swego telefonu o mikrofon elektromagnetyczny, który zamieniał głos w sygnały elektryczne, które przesyłane kablem docierały do drugiego aparatu, gdzie były z kolei przetwarzane na dźwięki mowy przez taki sam mikrofon. Po raz pierwszy telefon z tarczą do wybierania numerów został użyty w 1896 roku, a telefon z przyciskami w 1963 roku.

Powstanie telefonu komórkowego wiąże się z wynalezieniem układów scalonych co przyczyniło się do wzrostu popularności bezprzewodowej łączności radiotelefonicznej. Działa ona na zasadzie centrali, która wysyła sygnały nadawczo-odbiorcze do szeregu podstacji, obsługujących posiadaczy telefonów komórkowych w swoim zasięgu działania. Po opracowaniu cyfrowego systemu łączności (GSM) umożliwiającego prawdziwą miniaturyzację telefonu komórkowego, telefonia komórkowa była najdynamiczniej rozwijającym się działem gospodarki światowej.


Głównymi częściami aparatu telefonicznego są:

W momencie podniesienia słuchawki następuje automatyczne połączenie telefonującego z miejscową centralą. Podczas wstukiwania wybranego numeru zostaje wysłany ciąg sygnałów elektrycznych przez światłowody bądź linie telefoniczne. Gdy jeden z rozmówców mówi do mikrofonu w słuchawce, fala dźwiękowa jest zamieniana na sygnały elektryczne. W telefonie drugiego rozmówcy występuje sytuacja odwrotna, sygnał elektryczny ulega zamianie na fale dźwiękowe.

Załącznik nr 3

W telefonie komórkowym wykorzystuje się sygnały cyfrowe. Sygnał jest wysyłany za pomocą fali elektromagnetycznej o częstotliwościach mikrofalowych. Aparat użytkownika kontaktuje się ze stacją bazową. Dane są przesyłane z telefonu do telefonu w postaci zaszyfrowanej. Głos skierowany do mikrofonu jest w telefonie próbkowany (pobierany)

z wysoką częstotliwością, a następnie poddawany procesowi przetworzenia na postać cyfrową. Dalej następuje jego „nałożenie” na częstotliwość nośną i wysłanie przez stację bazową do telefonu odbiorcy. W aparacie odbiorcy dochodzi do odtworzenia informacji.

Współczesny telefon komórkowy, oprócz realizowania podstawowej funkcji prowadzenia rozmowy, z reguły wyposażony jest w takie opcje, które:Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Numery telefonów w Polsce

Alarmowe

Techniczne
Załącznik nr 6

Telefon to urządzenie służące do komunikowania się ludzi na odległość. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje telefonów:

- stacjonarny,

- komórkowy.

Telefonia stacjonarna

Telefonia komórkowa


Głównymi częściami aparatu telefonicznego są:

Alarmowe


W momencie podniesienia słuchawki następuje automatyczne połączenie telefonującego z miejscową centralą. Podczas wstukiwania wybranego numeru zostaje wysłany ciąg sygnałów elektrycznych przez światłowody lub linie telefoniczne. Gdy jeden

z rozmówców mówi do mikrofonu w słuchawce, fala dźwiękowa jest zamieniana na sygnały elektryczne. W telefonie drugiego rozmówcy występuje sytuacja odwrotna, sygnał elektryczny ulega zamianie na fale dźwiękowe.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Konspekt lekcji techniki iconKonspekt lekcji techniki

Konspekt lekcji techniki iconKonspekt lekcji techniki

Konspekt lekcji techniki iconKonspekt lekcji techniki

Konspekt lekcji techniki iconKonspekt lekcji techniki

Konspekt lekcji techniki iconKonspekt lekcji techniki

Konspekt lekcji techniki iconKonspekt lekcji techniki

Konspekt lekcji techniki iconKonspekt lekcji techniki

Konspekt lekcji techniki iconKonspekt lekcji techniki

Konspekt lekcji techniki iconKonspekt lekcji techniki

Konspekt lekcji techniki iconKonspekt lekcji techniki

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom