WZÓr załącznik nr 1 Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat
Pobierz 0.94 Mb.
NazwaWZÓr załącznik nr 1 Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat
strona1/12
Data konwersji14.01.2013
Rozmiar0.94 Mb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. (Dz. U. Nr 97 z 2009 r. poz. 816)

WZÓR Załącznik nr 1

Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat
ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT 1)

rok2):


półrocze2):

Podmiot korzystający ze środowiska

Nazwa:Adres:

REGON:


Telefon/fax:

Lp.

Rodzaj korzystania ze środowiska

Kod tabeli 3)

Wysokość opłaty [zł]

1.

Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

1.1.

Źródła powstawania substancji wprowadzanych do powietrza

A
1.2.

Przeładunek benzyn silnikowych

B
1.3.

Kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane

C
1.4.

Silniki spalinowe

D
1.5.

Chów lub hodowla drobiu

E
I

Wysokość opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ogółem 4)
2.

Pobór wód

2.1

Woda podziemna

A
2.2.

Woda powierzchniowa śródlądowa

B
2.3.

Morskie wody wewnętrzne

C
II

Wysokość opłaty za pobór wód ogółem 4)
3.

Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

3.1.1.

Ścieki o kodzie a 5)

A
3.1.2.

Ścieki o kodzie b5)

A
3.1.3.

Ścieki o kodzie c 5)

A
3.1.4.

Ścieki o kodzie d 5)

A
3.1.5.

Ścieki rolniczo wykorzystane

A
3.1.6.

Wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych

A
3.2.

Wody chłodnicze

B
3.3.

Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej

C
3.4.

Wody zasolone

D
3.5.


Wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych

E
III

Wysokość opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi ogółem 4)
4.

Składowanie odpadów

4.1.

Odpady składowane selektywnie

A
4.2.

Odpady składowane nieselektywnie

A
IV

Wysokość opłaty za składowanie odpadów ogółem 4)


Suma opłat ogółem 6) [zł]  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

WZÓr załącznik nr 1 Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat iconWykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

WZÓr załącznik nr 1 Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat iconZbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłAT

WZÓr załącznik nr 1 Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat iconWykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska

WZÓr załącznik nr 1 Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat iconWykaz zawierający informacje o odpadach umieszczonych na składowisku odpadów oraz o wysokości należnych opłat

WZÓr załącznik nr 1 Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat iconWykaz zawierający informacje o ilości, stanie, składzie I rodzajach ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz informacje o wysokości należnych opłat

WZÓr załącznik nr 1 Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat iconWykaz zawierający informacje o ilości I jakości pobranej wody podziemnej, wody powierzchniowej śRÓDLĄdowej I morskich wód wewnętrznych oraz informacje o wysokości należnych opłAT

WZÓr załącznik nr 1 Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat iconSprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska I adminitracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska oraz redystrybucji tych wpływów za 2008 r. (zestawienie zbiorcze)

WZÓr załącznik nr 1 Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat iconWykaz osób prawnych I fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg

WZÓr załącznik nr 1 Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat iconWykaz osób prawnych I fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłOŻono na raty w kwocie przewyższającej 500 ZŁ w 2010 R

WZÓr załącznik nr 1 Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat iconWykaz osób prawnych I fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłOŻono na raty w kwocie przewyższającej 500 ZŁ w 2011 R

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom