Edukacja artystyczna I kulturalna zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory
Pobierz 125.14 Kb.
NazwaEdukacja artystyczna I kulturalna zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory
strona2/3
Data konwersji08.09.2012
Rozmiar125.14 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3

Taniec


 1. Ćwiczenia i zabawy rytmiczne w lekcjach wychowania fizycznego w klasie III / Bożena Kowalik, Krzysztof Skalik, Artur Fredyk // Lider. - 2000, nr 1, s. 20-22
 1. Filozofia równowagi i piękna - spełnienie człowieka w tańcu / Agnieszka Zalewska-Meler // Lider. - 2009, nr 4, s. 8-10
 1. Historyczne tańce w kulturze Polski / Małgorzata Kania // Lider. - 2005, nr 9, s. 26-28
 1. Integracja grupy w zabawach rytmiczno-tanecznych / Marcin Bochenek // Lider. - 2001, nr 4, s. 30
 1. Jak integruję dzieci poprzez taniec? / Magdalena Grabałowska // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. - 2006, nr 1, s. 76-78
 1. Karta informacyjna programu "Tańczyć każdy może" / Elżbieta Grzelak // Lider. - 2009, nr 3, s. 28-30
 1. Kształtowanie poczucia rytmu i estetyki ruchu : nauka podstawowego kroku tanecznego "Krakowiak" / Iwona Kohut-Sadza // Lider. - 2008, nr 23-24
 1. Nauczanie i wykorzystanie w układzie kroków i figur tanecznych poloneza / Iwona Korneluk // Lider. - 1998, nr 3, s. 12-18
 1. Nauczanie kroków i figur w tańcu nowoczesnym / Ewa Paduch // Lider. - 2000, nr 4, s. 24-25

 2. Nauczanie tańca w szkole - fragmenty innowacji pedagogicznej / Wiesława Gutowska // Lider. - 2001, nr 6, s. 11-13
 1. Nauka podstawowych kroków i figur tańca towarzyskiego: cha cha cha / Małgorzata Rybak // Lider. - 2000, nr 1, s. 16-19
 1. Nauka prostego układu tanecznego - taniec disco / Beata Kozicka // Lider. - 2000, nr 4, s. 27
 1. Nauka prostych układów tanecznych : disco sto-emp, blue night shadows, taniec disco / Iwona Palczak // Lider. - 2000, nr 4, s. 28
 1. Odważnym, tanecznym krokiem do Europy [etniczny taniec irlandzki "The Black Dance-Reel] // Lider. - 2004, nr 2, s. 30
 1. Poloneza czas zacząć : propozycja układu tanecznego / Iwona Wiącek // Lider. - 2005, nr 3, s. 29-30
 1. Polskie tańce narodowe : (test muzyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum) / Danuta Dębska // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 12, s. 5-6
 1. Rytm, muzyka i taniec na lekcjach wychowania fizycznego / Alfreda Dencikowska // Kwartalnik Edukacyjny. - 1993, nr 2, s. 56-60
 1. Szkoła w zdrowym rytmie... / Zofia Pelc // Lider. - 2008, nr spec., s. 16-18
 1. Taneczna podróż dookoła świata : (innowacja) / Bożena Saczek // Lider. - 2009, nr 4, s. 23-30
 1. Taniec w życiu człowieka / Małgorzata Kania // Lider. - 2005, nr 5, s. 16-19
 1. Wpływ czynności nauczyciela na kształtowanie osobowości dziewcząt w wieku dorastania poprzez taniec na lekcjach wychowania fizycznego / Zbigniew Sajda // Lider. - 2001, nr 3, s. 22-26
 1. Wpływ zajęć tanecznych na sprawność motoryczną dziewcząt w wieku 9-11 lat / Maria Nowak // Lider. - 1994, nr 1, s. 24-26
 1. Znaczenie tańca i form muzyczno-ruchowych w psychofizycznym rozwoju dzieci i młodzieży / Bernadetta Wojtuń-Sikora // Lider. - 2006, nr 4, s. 16-17


Teatr


 1. Bawimy się w teatr : program edukacji teatralnej w gimnazjum / Urszula Pietras // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 1, s. 7-26
 1. Czerwony Kapturek inaczej czyli inscenizacja nowoczesnej bajki / Mariola Krzeczkowska // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 12, s. 3-4
 1. Drama - atrakcyjna metoda pedagogiczna / Zofia Borowicz // Wychowanie na co Dzień. - 1994, nr 4/5, s. 20-22
 1. Drama = ciekawość - działanie - odkrycie / Aleksandra Raźniak // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. - 2007, nr 4, s. 89-102
 1. Drama a poczucie sprawstwa - cz. I / Adam Jagiełło-Rusiłowski // Remedium. - 2008, nr 6, s. 29-31
 1. Drama a poczucie sprawstwa - cz. II / Adam Jagiełło-Rusiłowski // Remedium. - 2008, nr 7/8, s. 50-51
 1. Drama artystyczna czyli jak powstaje spektakl dramowy : na przykładzie realizowanej z okazji Święta Dramy w Kielcach sztuki Elżbiety Wojnarowskiej "Był kiedyś raj" / Anna Dziedzic // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 7/8, s. 3-5
 1. Drama ekologiczna [zawiera scenariusz: Moje własne zdrowie i samopoczucie] / Jerzy Wójcicki // Wychowanie na co Dzień. - 1994, nr 9, dod. s. I-II
 1. Drama na lekcjach do dyspozycji wychowawcy : klasy starsze / Elżbieta Kapelańska // Wychowanie na co Dzień. - 1994, nr 9, dod. s. III-VI
 1. Drama na zajęciach teatralnych dla dzieci i młodzieży / Alicja Pruszkowska // Drama. - 2003/2004, z. 48, s. 3 - 5
 1. Dzieckiem być niełatwo : materiał repertuarowy na dzień otwarty szkoły / Anna Suwała // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 12, s. 13-14
 1. Dziecko jako twórca : znaczenie sztuki teatralnej dla rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży / Lucyna Bakiera // Forum Oświatowe. - 2007, nr 2, s. 103-121
 1. Edukacja teatralna i filmowa w szkole ponadgimnazjalnej / Izabela Rudnicka // Edukacja Medialna. - 2003, nr 4, s. 46-51
 1. Inscenizacja ciekawą formą pracy w przedszkolu / Ewa Morzyszek-Banaszczyk // Wszystko dla Szkoły. - 1999, nr 2, s. 1-2
 1. Inscenizacja w klasach I-III zintegrowanego nauczania początkowego / Urszula Gnat // Kwartalnik Edukacyjny. - 2003, nr 3/4, s. 112-121
 1. Inscenizacja w nauczaniu początkowym / Mariola Klimek // Wychowanie na co Dzień. - 1994, nr 4/5, s. 18-20
 1. Jacob Levy Moreno i jego teoria kreatywności i spontaniczności / Anna Sarol-Kulka // Psychoterapia. 2004, nr 4, s. 9-15
 1. Jak przygotować szkolną inscenizację? : rady praktyczne / Iwona Bartczak // Wszystko dla Szkoły. - 1997, nr 7/8, s. 10
 1. Jeden dzień z życia belfra : sceny kabaretowe z życia szkoły / Krystyna Kaczmarek, Danuta Uczyńska // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 10, s. 1-3
 1. Kilka słów o dramie / Małgorzata Gajak-Toczek // Wszystko dla Szkoły. - 1996, nr 3/4, s. 1-2
 1. Klasa artystyczno-teatralna / Anna Szczegielniak // Wszystko dla Szkoły. - 1997, nr 7/8, s. 8-9
 1. Ku inscenizacji Romea i Julii / Izolda Bonarek // Polonistyka. - 2004, nr 3, s. 35-39

 2. Lalka - czy tylko do zabawy? : cykl lekcji języka polskiego dla uczniów VI klasy szkoły podstawowej lub I gimnazjum / Beata Lubosz // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 9, s. 8-10
 1. Lekcja marzeń : szkolne widowisko kabaretowe / Janina Pawłowska-Ejsmont // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 7/8, s. 200-22
 1. Lekcja przed i po spektaklu o brzydkim kaczątku / Katarzyna Adamska // Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 1, s. 42-43
 1. Lekcje historii metodą dramy / Grażyna Zielińska, Hanna Zawacka, Elżbieta Okraszewska, Ewa Chodubska // Wychowanie na co Dzień. - 1994, nr 4/5, dod. s. I-VI
 1. Leśne spotkania baletowe - propozycja zajęć z wykorzystaniem dramy / Elżbieta Stępnik, Elżbieta Rębowska // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 2, s. 13-14
 1. Metoda dramy w nauce komunikacji / Maria Gudro-Puischel // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 2, s. 15-22
 1. Metody twórczej resocjalizacji / Marek Konopczyński // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 2, s. 39-115
 1. Michał Gancarczyk - druh i jego pomysły : (relacja z zapustnego wieczoru w Ognisku "Świder") / Włodzimierz Brzeziński // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1993, nr 2, s. 41-44
 1. Miejsce i rola teatrzyku dziecięcego w pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej / Grażyna Janke, Teresa Lassota // Wychowanie na co Dzień. - 1995, nr 10/11, s. 15-17
 1. Możliwości wykorzystania dramy w pracy z młodzieżą / Michał Pozdał // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 2, s. 181-186
 1. Na przekór schematom / Adam Jagiełło-Rusiłowski ; rozm. przepr. Beata Igielska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 2, s. 3-8
 1. Na rocznicę Konstytucji 3 Maja / Anna Gorlewska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 17-20
 1. Na szkolnej scenie : Program Edukacji Teatralnej dla klas I-III / Ewa Muda, Marzenna Grabowska-Wójcik // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 1-4
 1. Narracja w dramie / Aldona Żejmo-Kudelska // Remedium. - 2009, nr 5, s. 24-25
 1. Nauka w akademii pana Kleksa [inscenizacja] / Grażyna Migacz // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 10, s. 10-11
 1. Nowoczesne zadania szkolnego teatru (5) / Marek Pieniążek // Nowa Polszczyzna. -2006, nr 2, s. 38-44
 1. Od Internetu do... wizyty w teatrze : propozycja metodyczna / Agnieszka Harasimik // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s. 84-91
 1. Osiemnastka w mojej szkole / Alicja Zięba // Nowa Szkoła. - 2006, nr 2, s. 52-54
 1. Podstawy oddziaływań wychowawczych teatru / Wiesław Żardecki // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1997, nr 1, s. 33-36
 1. Portret seniora : warsztaty biblioterapeutyczne / Irena Borecka // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 1, s. 41-42
 1. Próby z Szekspira - próby z Szekspirem / Wioletta Stachura // Polonistyka. - 2004, nr 3, s. 30-34
 1. Przemiany w sztuce widowiskowej po roku 1989 / Jacek Wachowski // Polonistyka. - 2007, nr 3, s. 38-43
 1. Rozwijanie twórczej aktywności poprzez "zabawę w teatr" / Bożena Biniek // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 3, s. 1-2
 1. Scena Coda : scenariusz spektaklu "Tam na drugim brzegu" / Mariola Daszkiewicz-Konopczyńska // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 2, s. 155-162
 1. Szewczyk Dratewka / Elżbieta Szefer // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 7/8, s. 21-24
 1. Sztuka w psychiatrii : walor estetyczny i walor terapeutyczny (z doświadczeń szpitala opolskiego) / Maria Waloszek-Brzozoń // Biblioterapeuta. - 2006, nr 1, s. 5-10
 1. Szybciej, wyżej, dalej... [sport] / Wiesława Kucytowska // Wszystko dla Szkoły. - 1999, nr 6, s. 14-15
 1. Świetlicowy teatrzyk "Bez Kurtyny" / Renata Bieniaszek // Świetlica w Szkole. - 2008, nr 2, s. 18
 1. Teatr "Bąbel" efektem współpracy z rodzicami / Maria Kamińska // Biuletyn Oświatowy. - 2002, nr 5, s. 34-35
 1. Teatr dziecięcy - "Przedszkolaki" / Igor Gorzkowski // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1994, nr 4, s. 41-44
 1. Teatr nadziei / Sławomir Kuligowski // Biblioterapeuta. - 2006, nr 1, s. 13-14
 1. Teatr nie jednego wiersza : o tym jak powstawał szkolny teatr poetycki / Wiesława Wanituch // Nowa Polszczyzna. - 2006, nr 1, s. 8-15
 1. Teatr szkolny i edukacja teatralna : (wybór literatury) / Marcin Paszkowski, Tomasz Szymański // Wszystko dla Szkoły. - 1997, nr 7/8, s. 9
 1. Teatr światem jest magicznym : XII Ogólnopolskie Forum Teatrów Szkolnych w Poznaniu / Ilona Lasota // Nowa Polszczyzna. - 2006, nr 1, s. 41-49
 1. Teatr w rewalidacji dziecka upośledzonego umysłowo : (z doświadczeń opiekuna teatru szkolnego) / Marek Ćwiek // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 10, s. 23-24
 1. Teatr we wczesnej edukacji dziecka / Maria Królica // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. - 2008, nr 4, s. 31-43
 1. Teatr wyobraźni - koło teatralne dla dzieci i młodzieży / Anita Witek // Biuletyn Oświatowy. - 2003, nr 5, s. 38-40
 1. Teatralizacja w procesie wychowawczym (4) : spektakl jako "gra o siebie" / Marek Pieniążek // Nowa Polszczyzna. - 2006, nr 1, s. 33-40
 1. Teatralne abc : konkurs dla uczniów klasy VI / Marzena Orzeł // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 2, s. 21-22
 1. Tradycje i współczesne przemiany teatru - aspekt pedagogiczny / Wiesław Żardecki // Kwartalnik Edukacyjny. - 1998, nr 1, s. 60-71
 1. Trzy spotkania literatury z teatrem / Bożena Ciborowska-Lipko // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 2, s. 53-80
 1. Uroczystości szkolne w klasach początkowych / Renata Srebro // Kwartalnik Edukacyjny. - 2001, nr 3, s. 64-76
 1. W poszukiwaniu przestrzeni spotkania : o "innym" i teatrze w edukacji / Izabela Skórzyńska // Edukacja Medialna. - 2000, nr 2, s. 11-19
 1. W świecie Michaela Endego : do fragmentu powieści do scenariusza... / Ilona Lasota // Nowa Polszczyzna. - 2006, nr 3, s. 8-17
 1. Warsztaty teatralne z elementami psychodramy, jako metoda pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim / Edyta Bąk-Buczak // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 3, s. 9-10
 1. Wartości zabawy inscenizowanej w przedszkolu / Aleksandra Skowrońska // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. - 2006, nr 1, s. 33-39
 1. Wrażenia z przedstawienia "Balladyna" : konspekt zajęć z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej / Maria Czeszak-Godula // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 10, s. 21-22
 1. Wychowanie przez teatr w domu dziecka / Grażyna Jasikowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 2, s. 8-11
 1. Wykorzystanie technik dramowych na lekcji historii w klasie V [temat: teatr grecki] / Maria Wygocka // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 3, dod. s. I-II
 1. Zabawa w teatr alternatywną formą spędzania czasu wolnego / Alicja Lisowska, Wiesława Grunwald // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 12, s. 17-18
 1. Zabawa w teatr alternatywną formą spędzania czasu wolnego / Wiesława Grunwald, Alicja Lisowska // Kultura i Edukacja. - 2005, nr 1, s. 113-126
 1. Zadania dydaktyczne mediów w pracy projektowej na lekcjach języka obcego [teatrzyk] / Krystyna Warguła // Edukacja Medialna. - 2001, nr 2, s. 37-41
 1. Zastosowanie i efektywność metody dramy w terapii uzależnień / Justyna Żulewska // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 4, s. 20-28
 1. Zobaczyć słonia / Magdalena Wieczorek // Remedium. - 2008, nr 12, s. 26-27

1   2   3

Powiązany:

Edukacja artystyczna I kulturalna zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory iconEdukacja artystyczna I kulturalna zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory

Edukacja artystyczna I kulturalna zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory iconEdukacja przyrodnicza zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory multimedialne

Edukacja artystyczna I kulturalna zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory iconZbrodnia katyńska zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory

Edukacja artystyczna I kulturalna zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory iconBiblioteczka opracowań lektur szkolnych zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory

Edukacja artystyczna I kulturalna zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory iconZestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej rodn „wom” w Częstochowie I jej filii

Edukacja artystyczna I kulturalna zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory iconZestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej rodn „wom” w Częstochowie Filii w Lublińcu

Edukacja artystyczna I kulturalna zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory iconPoradnictwo zawodowe zestawienie bibliograficzne sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej

Edukacja artystyczna I kulturalna zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory iconZestawienie bibliograficzne w wyborze w oparciu o zbiory Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy

Edukacja artystyczna I kulturalna zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory iconZestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory

Edukacja artystyczna I kulturalna zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory iconBezdomnośĆ zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom