1 Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski, tak aby otrzymać logiczne I gramatycznie poprawne zdania. Wpisując fragmenty zdań, nie możesz zrobić żadnego błędu ortograficznego I gramatycznego. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu
Pobierz 12.49 Kb.
Nazwa1 Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski, tak aby otrzymać logiczne I gramatycznie poprawne zdania. Wpisując fragmenty zdań, nie możesz zrobić żadnego błędu ortograficznego I gramatycznego. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu
Data konwersji02.11.2012
Rozmiar12.49 Kb.
TypDokumentacja

Name_________________________________

Class__________

Total
15
Grammar Test 3 TŁUMACZENIE FRAGMENTÓW ZDAŃ

1 Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wpisując fragmenty zdań, nie możesz zrobić żadnego błędu ortograficznego i gramatycznego. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu.

1 (Zawsze traktowano mnie) ___________________ in a very polite way by all members of the staff.

2 George is often late for school, (co bardzo martwi jego nauczycielkę) ______________________.

3 (Czy naprawdę musiałeś) ____________________ give away all the details of our plan?

4 I wanted to know where (jest najtańsza chińska restauracja w tym mieście) __________________ .

5 I went to sleep very late yesterday. I heard (jak moi sąsiedzi wyłączyli radio) _____________________ around midnight.

6 If I start today, I (skończę pisanie tego wypracowania) ____________________________ by Saturday.

7 Our final exam (staje się coraz trudniejszy) _______ ______________________ .

8 She has a class of 26 students, (z których połowa) ____________________ are artistically talented.

9 You (nie powinieneś był się spóźnić) ____________ ______________ for your brother’s wedding.

10 I have no idea (która była godzina) _____________ ______________________ when he left school and rushed home.

11 She has been asked (żeby przeprosiła klienta za nieuprzejme zachowanie) ____________________ _____________________ the other day.

12 Caroline loves riding a bike. (Jej siostra też) _______ ______________________ .

13 I felt uneasy because (wkrótce miałam wyjechać za granicę) ______________________ for the first time.

14 It’s too late, (nie będzie żadnych) ______________ ______________________ tickets available for this concert at the box office.

15 (Nie potrzebowałam pisać e-maila) ____________ ______________________ to Ella because she called me and we chatted for a long time.16 I need to go to the hairdresser (żeby obciąć sobie włosy) ______________________ .

17 My brother and I get on quite well (pomimo tego, że czasem się kłócimy) ______________________ about stupid things.

18 I’d rather (żebyś nie zapraszała koleżanek) ______________________ for a sleepover this Saturday.


2 Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wpisując fragmenty zdań, nie możesz zrobić żadnego błędu ortograficznego i gramatycznego. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu.


1 He desperately wanted to know (z którego peronu odjechał pociąg do Londynu) ________________ .

2 Two boys (którzy zostali złapani na kradzieży) ______________________ should be punished very severely.

3 Patricia’s daughter has got (trzy razy więcej zabawek) _________________________ as her older sister.

4 (Najwyższa pora, żebyś zdał sobie sprawę) ______________________ that money doesn’t grow on trees.

5 If you had come earlier, (poznałbyś naszego nowego) ______________________ housemate.

6 I can’t read a bedtime story to you tomorrow because (wyjeżdżam do Paryża) ______________________ .

7 I don’t admire my Maths teacher (tak bardzo jak kiedyś) ______________________ .

8 These are my two best friends, (z których żaden) ______________________ is going to be at the party.

9 Robert didn’t have the slightest idea (co oznacza wyraz twarzy jego dziewczyny) __________________ .

10 It felt strange to know (że śledzono mnie) ______________________ all the time.

11 I won’t talk to you any more (chyba, że obiecasz) ______________________ not to call me ‘silly’ again.

12 Not only (Tom spóźnił się do szkoły) ______________________, but he had forgotten to bring money for our school trip.

PHOTOCOPIABLE © 2010 Pearson Central Europe Sp. z o.o.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

1 Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski, tak aby otrzymać logiczne I gramatycznie poprawne zdania. Wpisując fragmenty zdań, nie możesz zrobić żadnego błędu ortograficznego I gramatycznego. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu icon2 Uzupełnij każde z niedokończonych zdań, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. Wpisując fragmenty zdań, nie możesz zrobić żadnego błędu ortograficznego I gramatycznego. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu

1 Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski, tak aby otrzymać logiczne I gramatycznie poprawne zdania. Wpisując fragmenty zdań, nie możesz zrobić żadnego błędu ortograficznego I gramatycznego. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu icon1 Uzupełnij poniższe zdania, wpisując po jednym wyrazie w każde wolne miejsce, tak aby otrzymać zdania poprawne pod względem logicznym I gramatycznym. Wpisując wyrazy, nie możesz zrobić żadnego błędu ortograficznego I gramatycznego. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu

1 Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski, tak aby otrzymać logiczne I gramatycznie poprawne zdania. Wpisując fragmenty zdań, nie możesz zrobić żadnego błędu ortograficznego I gramatycznego. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu iconExercise 1 Przetłumacz podane fragmenty na język angielski

1 Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski, tak aby otrzymać logiczne I gramatycznie poprawne zdania. Wpisując fragmenty zdań, nie możesz zrobić żadnego błędu ortograficznego I gramatycznego. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu iconOglądania telewizji. Przyporządkuj do każdej osoby 1 3) zdanie podsumowujące jej wypowiedź(a-d). Jedno zdanie podane zostało dodatkowo I nie pasuje do żadnej wypowiedzi. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt

1 Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski, tak aby otrzymać logiczne I gramatycznie poprawne zdania. Wpisując fragmenty zdań, nie możesz zrobić żadnego błędu ortograficznego I gramatycznego. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu iconUsłyszysz dwukrotnie trzy fragmenty programów telewizyjnych. Przyporządkuj każdemu fragmentowi (1–3) typ programu, jaki reprezentuje (a–d). Jedna odpowiedź nie pasuje do żadnego pytania

1 Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski, tak aby otrzymać logiczne I gramatycznie poprawne zdania. Wpisując fragmenty zdań, nie możesz zrobić żadnego błędu ortograficznego I gramatycznego. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu iconZ podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zakreślając literę a, b, c lub d. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt

1 Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski, tak aby otrzymać logiczne I gramatycznie poprawne zdania. Wpisując fragmenty zdań, nie możesz zrobić żadnego błędu ortograficznego I gramatycznego. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu iconZadanie z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zakreślając literę a, b, c lub d. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt

1 Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski, tak aby otrzymać logiczne I gramatycznie poprawne zdania. Wpisując fragmenty zdań, nie możesz zrobić żadnego błędu ortograficznego I gramatycznego. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu iconUżywania telefonów komórkowych w samolocie. Przyporządkuj wypowiedzi (a-g) do osób (Speaker 1-Speaker 6). Jedna wypowiedź podana została dodatkowo I nie pasuje do żadnej osoby. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz jeden punkt

1 Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski, tak aby otrzymać logiczne I gramatycznie poprawne zdania. Wpisując fragmenty zdań, nie możesz zrobić żadnego błędu ortograficznego I gramatycznego. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu iconTłumaczenie wyrażeń I zdań Wyrażenia w nawiasach przetłumacz na język rosyjski
В школе Андрей часто (korzysta z komputera)

1 Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski, tak aby otrzymać logiczne I gramatycznie poprawne zdania. Wpisując fragmenty zdań, nie możesz zrobić żadnego błędu ortograficznego I gramatycznego. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu iconEgzamin dojrzałOŚci 20 08
ДА), czy też jest przeciwna klonowaniu ludzi (нет). Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt (łącznie 6 punktów)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom