Urząd gminy
Pobierz 26.11 Kb.
NazwaUrząd gminy
Data konwersji02.11.2012
Rozmiar26.11 Kb.
TypDokumentacja
URZĄD GMINY


39-307 Gawłuszowice 5a

Stan: aktualne

W sprawie:

zmiany imienia lub nazwiska, ustalenia pisowni imienia i nazwiska

  1. Od czego zacząć ?

W Urzędzie Stanu Cywilnego należy złożyć wniosek o zmianę lub ustalenie pisowni imienia i nazwiska (załącznik nr 1).

Do wniosku należy dołączyć:

- odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy;

- odpis skrócony aktu małżeństwa wnioskodawcy;

- odpis zupełny aktu urodzenia małoletnich dzieci;

- dokumenty, które według wnioskodawcy mogą służyć jako materiał dowodowy uzasadniający wniosek;

- dowód osobisty – do wglądu.

  1. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy ?
Opłata skarbowa wynosi:

- za zmianę imienia i nazwiska: 37 zł

- za ustalenie pisowni imienia i nazwiska: 22 zł


  1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy – Urząd Stanu Cywilnego

(tel. centrali 17 7744282 )

  1. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy ?
Jeden miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

5. W jaki sposób odebrać decyzję ?

Osobiście z dokumentem tożsamości.

6. Przepisy prawne:

Przepis 1-3, 5, 8-10 ustawy z dnia 15 listopada 1956 o zmianie imion i nazwisk (Dz. U. z 1963r. Nr 59.
poz. 328 z późn. zm.).

7. O czym należy pamiętać ?


Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej.

8. Co przysługuje wnioskodawcy ?

Wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

9. Wzór wniosku w załączeniu

Załącznik nr 1 - Wniosek o zmianę, ustalenie pisowni imienia i nazwiska


NOTATKI:Urząd jest czynny:


Poniedziałek - piątek:

w godzinach 700 – 1500


nr konta Urzędu: BS Mielec o/Tuszów Narodowy

Nr 66918310312003300078780001

Złącznik nr 1

Imię/ Imiona i Nazwisko ..................................................


Ulica ............................................................................... Gawłuszowice, dn.…...........................


Kod/ Miejscowość ..........................................................


Telefon ...........................................................................


PESEL ………………………………………………….


Nr dowodu osobistego………………………………….

Kierownik

Urzędu Stanu Cywilnego
w Gawłuszowicach


39-307 Gawłuszowice


WNIOSEK

o zmianę*, ustalenie pisowni* - imienia* i nazwiska*


Zwracam się z wnioskiem o zmianę*, ustalenie, pisowni* - imienia* i nazwiska*

* niepotrzebne skreślić


Imię/ Imiona i Nazwisko dotychczasowe ...................................................................................................................................................................

Imię/ Imiona i Nazwisko proponowane ...................................................................................................................................................................


Jeżeli wniosek obejmuje małoletnie dzieci proszę wypełnić i podać stopień pokrewieństwa:


Imię/ Imiona i Nazwisko dotychczasowe .............................................................................................

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………

Imię/ Imiona i Nazwisko proponowane ....................................................................................................


Imię/ Imiona i Nazwisko dotychczasowe .................................................................................................

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………

Imię/ Imiona i Nazwisko proponowane ....................................................................................................


Imię/ Imiona i Nazwisko dotychczasowe .................................................................................................

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………

Imię/ Imiona i Nazwisko proponowane ....................................................................................................


Uzasadnienie wniosku:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


W załączeniu przedkładam:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

............................................

(podpis wnioskodawcy)

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Urząd gminy iconUrząd Gminy w Strzeleczkach Urząd Stanu Cywilnego

Urząd gminy iconUrząd Gminy zwany dalej „Urzędem” jest pomocniczą jednostką organizacyjną Gminy, służącą realizacji zadań administracyjnych I społeczno-gospodarczych zapisanych w ustawach oraz uchwałach Rady Gminy

Urząd gminy iconRaport o stanie gminy Kłodawa – kwiecień 2000 r., Umbrella Project w Warszawie, Urząd Gminy w Kłodawie

Urząd gminy iconR aport o stanie gminy Kłodawa – kwiecień 2000 r., Umbrella Project w Warszawie, Urząd Gminy w Kłodawie

Urząd gminy iconR aport o stanie gminy Deszczno – Umbrella Project w Warszawie, Urząd Gminy w Deszcznie – czerwiec 2001 r

Urząd gminy iconA wójt Gminy Niebylec Adres: Urząd Gminy 38-114 Niebylec 170. Miejsce składania informacji

Urząd gminy iconUrząd Gminy Biesiekierz Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biesiekierz

Urząd gminy iconUrząd Gminy Rybczewice Promocja, Rozwój Gminy, Fundusze Strukturalne, Rybczewice Drugie 119, 21 – 065 Rybczewice, z dopiskiem krzyżÓwka

Urząd gminy iconUrząd gminy

Urząd gminy iconUrząd gminy wojaszówka

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom